Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Alcoholontheffing

  Als u tijdelijk zwak alcoholische dranken wilt schenken tijdens een bijzonder evenement. Dan heeft u een ontheffing artikel 35 Alcoholwet nodig.

 • Koop openbaar groen

  Wilt u gemeentegrond kopen voor het uitbreiden van uw tuin? Of heeft u wellicht al gemeentegrond in gebruik en is hiervoor nog niks geregeld? Meer informatie over snippergroen in onze gemeente vindt u terug op deze pagina. Kunt u de juiste informatie niet vinden of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op, we informeren u graag. Snippergroen is gemeentegrond van vaak kleine omvang en heeft geen of minimale belevingswaarde of functie voor de openbare ruimte. Snippergroen bevindt zich op diverse plekken in onze gemeente. Als het snippergroen grenst aan een huisperceel dan kan het mogelijk gekocht of gehuurd worden ter uitbreiding van de tuin. Of een stukje grond uitgegeven kan worden, wordt door ons getoetst aan vaste uitgiftecriteria. Heeft de grond nog enige functie voor de openbare ruimte of liggen er belangrijke kabels en leidingen in de grond, dan wordt de grond niet verkocht. Is verkoop geen optie dan wordt er gekeken of verhuur mogelijk is. In onze gemeente zijn ook situaties waar gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond, maar waar nog geen afspraken over zijn gemaakt. Dat is een situatie die niet wenselijk is en daarom willen we dit oplossen. In deze situaties scheppen we graag duidelijkheid en bekijken we welke mogelijkheden er zijn voor het verder gebruiken van de grond.

 • Windmolens

  Bekijk onder welke voorwaarden u een of meerdere windmolens kunt realiseren, en hoe u dit kunt aanvragen bij de gemeente.

 • Taxatieverslag WOZ

  Wilt u weten hoe de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfsgebouw tot stand is gekomen? Bekijk het taxatieverslag.

 • Zonnevelden

  Bekijk onder welke voorwaarden u zonnevelden kunt realiseren, en hoe u dit kunt aanvragen bij de gemeente.

 • Grootschalige energie opwekken

  De gemeente Oude IJsselstreek heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat binnen de grenzen van de gemeente Oude IJsselstreek net zoveel energie wordt opgewekt als verbruikt. Veelgestelde vragen Energie Opwekken

 • Welstand

  De welstandscommissie geeft advies aan burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken, waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar.

 • Betaling gemeentelijke belastingen

  De gemeente biedt u de mogelijkheid om de gemeentelijke belastingen via automatische incasso te betalen. Het aanslag bedrag wordt dan verdeeld over acht maandelijkse termijnen. Maandelijks wordt dan 1/8ste deel van het aanslagbedrag automatisch afgeschreven van uw bankrekening. De incasso vindt plaats aan het einde van elke maand. De eerste termijn wordt eind maart geïncasseerd en de achtste termijn wordt eind oktober geïncasseerd. Als u in het verleden al een machtigingskaart heeft ingezonden, dan ziet u dit terug op uw aanslagbiljet. Als u de gemeente niet gemachtigd heeft moet het totaalbedrag voor 31 juli betaald zijn.

 • Afspraak maken

  Veel zaken kunt u ook online regelen via onze website. U hoeft hiervoor dan niet naar het gemeentehuis te komen, maar regelt het vanuit huis. Kijk bij het product van uw keuze of dit al online kan. Wij werken op afspraak. Dit voorkomt voor u langere wachttijden. Alleen voor het OPHALEN van uw paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of gehandicaptenparkeerkaart hoeft u geen afspraak te maken.

 • Energie uit biomassa

  Bekijk onder welke voorwaarde u energie kunt winnen uit biomassa en hoe u dit kunt aanvragen bij de gemeente.