Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Subsidieregeling Landschap en Biodiversiteit

  Gemeente Oude IJsselstreek geeft inwoners in het buitengebied subsidie voor het stimuleren van biodiversiteit en de aanlag van specifieke landschapselementen.

 • Grootschalige energie opwekken

  De gemeente Oude IJsselstreek heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat binnen de grenzen van de gemeente Oude IJsselstreek net zoveel energie wordt opgewekt als verbruikt.

 • Grafuitgifte

  De uitgifte van een graf maakt het mogelijk een overledene in een grafruimte te begraven. Als men de rechten op tijd verlengt, bestaat de mogelijkheid in dit graf een bijzetting te laten plaatsvinden. Meestal verzoekt de begrafenisondernemer om de grafuitgifte, maar u kunt ook zelf een verzoek indienen.

 • Overig afval

  Inzamelrondes grof snoeiafval bouwafval en puin Klein chemisch afval (Kca) Overtollig huisraad, glas, textiel Extra afval door Luiers of een chronisch ziekte

 • Horecavergunningen

  Wilt u een horecabedrijf starten of overnemen? Of verandert er iets in uw horecabedrijf? Dan moet u een horecavergunning aanvragen of wijzigen. Deze horecavergunning kan bestaan uit een exploitatievergunning en/of Alcoholwetvergunning. Regels voor paracommerciële rechtspersonen vindt u op paracommerciële rechtspersonen.

 • Kinderopvang

  Informatie over kinderopvang

 • Welstand

  De welstandscommissie geeft advies aan burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken, waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar.

 • Vervoer naar school

  Kinderen reizen zelfstandig naar school, of ouders moeten brengen en halen. Als dat niet lukt of als de kosten hoog zijn, kan de gemeente helpen.

 • Eikenprocessierups

  Met het voorjaar in aantocht, bereiden we ons ook weer voor op de komst van de eikenprocessierups. Ook dit jaar verwachten we in onze regio weer overlast door de eikenprocessierupsen. De rups kan tot half augustus voor de nodige overlast zorgen. Op deze pagina informeren we u over de mogelijke overlast, onze aanpak en de mogelijkheden om uzelf te beschermen.

 • Melding of klacht

  Losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, zwerfvuil, hondenpoep, ongedierte, vernielingen. Is er iets kapot in uw woonomgeving? Meld het ons!