Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Rijbewijs

  Rijbewijs 1e keer aanvragen Maak een afspraak. Na 5 werkdagen kunt u het rijbewijs zelf ophalen bij de gemeente.  Maak afspraak Rijbewijs verlengen Regel dit online via de website van RDW. Na 2 werkdagen kunt u het rijbewijs zelf ophalen bij de gemeente. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Bekijk de instructie-video van de RDW op YouTube. Online verlengen Of maak een afspraak en regel de verlening in de stadswinkel. Snel nodig Heeft u uw rijbewijs snel nodig? U kunt hiervoor een spoedafspraak maken. U kunt uw rijbewijs dan binnen 1 à 2 werkdagen ophalen. Let op: bij een spoedaanvraag betaalt u extra. Kosten Overzicht kosten rijbewijs Soort rijbewijs Prijs Rijbewijs € 51,10 Rijbewijs, met spoedaanvraag (€ 39,65 extra) € 90,75 Rijbewijs, omwisselen buitenlands rijbewijs € 51,10 Rijbewijs niet ingezetene aanvragen/vernieuwen/omwisselen € 76,65 Gezondheidsverklaring via het CBR € 44,50 Gezondheidsverklaring via Stadswinkel € 54,90 De tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Dat heet de "legesverordening". Hierover leest u meer op onze tarievenpagina. Meenemen bij eerste aanvraag: geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) bij verlenging: het rijbewijs dat u in bezit heeft één pasfoto,  bekijk de eisen op rijksoverheid.nl pinpas (of contant geld) Ophalen U kunt het rijbewijs na vijf werkdagen ophalen bij de Stadswinkel in Geleen. Kan iemand anders mijn rijbewijs ophalen bij de gemeente? Nee, dat kan niet. U moet altijd persoonlijk uw rijbewijs afhalen bij de gemeente. Geldigheid Als uw rijbewijs is verlopen mag u niet rijden. Uw rijbewijs is geldig tot de datum die op uw rijbewijs staat. Vanaf die datum is het verlopen en moet u een nieuw rijbewijs hebben. In een aantal gevallen is dit korter: U moet ook een nieuw rijbewijs aanvragen als u slaagt voor een andere rijbewijscategorie. Of als uw rijbewijs niet meer leesbaar is. Soort rijbewijs Geldig Rijbewijs t/m 65 jaar 10 jaar  Rijbewijs 66 jaar en ouder  max. 10 jaar (tot 75 jaar) Rijbewijs vanaf 75 jaar 5 jaar Rijbewijs C, D, E  5 jaar  Rijbewijs voor volwassenen met beperking  max. 10 jaar Rijbewijs kwijt of verloren Is uw rijbewijs gestolen of verloren of maakt iemand er misbruik van? Geef de vermissing van het rijbewijs altijd door. Dit kan op 2 manieren: Geef de vermissing online door op de website van de RDW N Nadat u de vermissing heeft doorgegeven kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen in de stadswinkel. Maak een afspraak.  U kunt de vermissing ook bij de balie van de stadswinkel doorgeven. Maak een afspraak. Aangifte bij de politie is niet noodzakelijk. Wij adviseren u om in dit in de volgende gevallen wel te doen: bij vermissing door brand, diefstal door inbraak of wanneer u slachtoffer bent van een overval Gezondheidsverklaring In de volgende gevallen moet u eerst medisch gekeurd worden voordat u een rijbewijs kunt aanvragen: wegens uw medische situatie u bent 75 jaar en ouder C of D-rijbewijzen (groot bewijs) halen of verlengen bij praktijkexamen A, B, BE, T. Deze regel geldt niet voor brommerrijbewijzen. twijfel aan rijgeschiktheid na een vordering Bent u jonger dan 75 jaar? U kunt op CBR.nl een gezondheidsverklaring invullen en betalen. Hierna ontvangt u van het CBR bericht met verdere informatie. Bent u ouder dan 75 jaar? U kunt op CBR.nl een gezondheidsverklaring invullen en betalen. Hierna ontvangt u van het CBR bericht met verdere informatie. U kunt ook een aanvraagformulier gezondheidsverklaring kopen in de Stadswinkel Geleen. Hiervoor betaalt u € 10,40 extra. Heeft u een verklaring nodig voor het groot rijbewijs (C of D-rijbewijs)? U kunt op CBR.nl een gezondheidsverklaring invullen en betalen. Hierna ontvangt u van het CBR bericht met verdere informatie. U kunt ook een aanvraagformulier gezondheidsverklaring kopen in de Stadswinkel Geleen. Hiervoor betaalt u € 10,40 extra. Rijbewijs verlengen U kunt uw rijbewijs digitaal verlengen via de website van de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). Het is dus niet meer nodig om naar de Stadswinkel te komen voor de aanvraag van uw verlenging. Ook kunt u uw rijbewijs al na twee werkdagen ophalen in de Stadswinkel. Een afspraak is daarvoor niet nodig. Juiste pasfoto Om uw rijbewijs online te kunnen verlengen, heeft u een pasfoto nodig die is gemaakt bij een erkende fotograaf of fotocabine. Een overzicht van alle erkende fotografen en fotocabines vindt u op de locatiewijzer van de RDW. Hoe werkt het?  De aanvraag begint met het maken van een foto bij een door de RDW erkende fotograaf of fotocabine. De fotograaf of fotocabine verstuurt de foto digitaal naar de RDW. Daarna kunt u met de DigiD-app via ID-check makkelijk en snel de aanvraag doen via www.rdw.nl/rijbewijsverlengen. Na twee werkdagen kunt u het rijbewijs ophalen in de Stadswinkel in Geleen. Een afspraak is daarvoor niet nodig. Let op! U kunt uw aanvraag alleen digitaal doen als u uw rijbewijs wilt verlengen óf als u de categorieën van uw rijbewijs wil uitbreiden. Vraagt u voor het eerst een rijbewijs aan? Dan moet u wel nog naar de Stadswinkel toe.   Rijbewijs voor jongeren Jongeren kunnen met 17 jaar hun rijbewijs (categorie B) halen. Tot hun 18e jaar mogen zij dan onder begeleiding van een coach autorijden. Kijk voor meer informatie op 2todrive.nl U kunt vanaf de 1e werkdag na het rijexamen een rijbewijs aanvragen. Soms kunt u niet direct de volgende dag terecht. Maak dus op tijd een afspraak als u uw rijbewijs snel in het bezit wilt hebben. U kunt het rijbewijs na vijf werkdagen ophalen. Wilt u het rijbewijs eerder hebben? Dan kunt u tegen extra betaling een spoedaanvraag doen. U vraagt uw rijbewijs binnen drie jaar na uw rijexamen aan, anders moet u opnieuw examen doen. Omwisselen buitenlands rijbewijs Een geldig buitenlands rijbewijs kunt u omwisselen als u in Nederland woont. Alle informatie hierover staat op de website van de RDW. Maak hiervoor een afspraak. Rijden zonder rijbewijs bij omwisseling U maakt zelf de keuze of u blijft rijden tijdens de aanvraag. U mag in een voertuig rijden als u hiervoor een geldig rijbewijs heeft. Wordt u als bestuurder door de politie gestopt, dan moet u uw rijbewijs kunnen laten zien. De politie kan een boete geven als u dit niet kunt. De kans dat de politie u stopt is klein als u zich aan de verkeersregels houdt. Gebeurt dit toch (bijvoorbeeld bij een verkeerscontrole)? Dan kan de politie bij ons navragen of er een omwisselingsaanvraag is gedaan en of u een geldig rijbewijs heeft ingeleverd. De kans op een boete is daarom klein, maar wel aanwezig. Het is aan u om dit risico wel of niet te nemen. In de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM) staat hoe hoog de boete is voor het niet kunnen laten zien van een rijbewijs. Paspoort of identiteitskaart mee Als u wel gaat rijden, neem dan een document mee waarmee u kunt bewijzen wie u bent (identificeren). Dit kan bijvoorbeeld met uw paspoort of identiteitskaart. Verzekering Heeft u een geldig rijbewijs en een verzekering afgesloten? Dan bent u gewoon verzekerd. Ook al kunt u het rijbewijs op dat moment niet laten zien. Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeraar. Andere landen In andere landen rijden tijdens de aanvraag raden wij af. Zij kunnen de gegevens niet altijd opvragen. En de regels en gevolgen kunnen anders zijn. Inloggen met uw rijbewijs activeren U kunt met met uw rijbewijs online inloggen via de DigiD app bij bijvoorbeeld overheidswebsites. Activeer hiervoor wel eerst de inlogfunctie van uw rijbewijs. Binnen 5 werkdagen na het ophalen van uw rijbewijs ontvangt u een brief van DigiD met daarin een pincode. Met die code kunt u vervolgens het inloggen met uw rijbewijs activeren. Het activeren is niet verplicht. Meer hierover leest u op de website van DigiD Hebt u vragen over het inloggen met uw rijbewijs of hebt u de brief met uw pincode niet ontvangen? Neem dan contact op met DigiD.

 • Verhuizen binnen Nederland

  Woont u in Nederland en verhuist u naar of binnen de gemeente Sittard-Geleen? U kunt dit online doorgeven. Dit kan vanaf 4 weken van te voren tot uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt ook uw gezinsleden meeverhuizen. Als u naar een andere gemeente verhuist, geef de verhuizing dan in die gemeente door. U wordt automatisch bij deze gemeente uitgeschreven. Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Als u met opzet valse informatie doorgeeft bij een verhuizing kan de gemeente u een boete geven. Doorgeven met DigiD Let op: Houd uw documenten bij de hand. (Zie: "Wat u nodig heeft") Wat u nodig heeft Vul het online formulier in, en voeg een kopie van de volgende documenten toe. Als u gaat huren: een kopie van het huurcontract de pagina met daarop de naam van de huurder, het nieuwe adres en de startdatum de pagina met handtekening van huurder en verhuurder bij kamerverhuur: een kopie van het volledige contract Als u gaat kopen: een kopie van het koopcontract de pagina met daarop de naam van de koper, het nieuwe adres en de koopdatum de pagina met handtekening van koper en verkoper. de eigendomsakte/akte van levering (ondertekend door notaris) Als u gaat inwonen Het e-mailadres en het BSN nummer van de hoofdbewoner. Als u de aangifte heeft ingevuld, kan de hoofdbewoner met DigiD inloggen om toestemming van inwoning te geven. Wat u moet weten als u met opzet valse informatie doorgeeft bij een verhuizing kan de gemeente u een boete geven. meldt u de verhuizing van te voren, dan gaat de adreswijziging in op de dag dat u verhuist. meldt u de verhuizing later dan 5 dagen nadat u bent verhuist, dan gaat de adreswijziging in op de dag van melding. u ontvangt binnen 2 weken na de verhuisdatum een schriftelijke bevestiging op uw nieuwe adres. U kunt dit ook enkele dagen na de verhuisdatum zelf controleren via mijn.overheid.nl.

 • Verhuizen naar het buitenland

  Verblijft u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland, dan moet u dit melden bij de gemeente. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn. U moet uw verhuizing melden voordat u vertrekt. Dat kan op zijn vroegst 4 weken van tevoren en op zijn laatst op de dag van uw vertrek. Blijven er geen familieleden wonen op uw oude adres en verhuizen er geen minderjarige kinderen mee, dan kunt u online uw verhuizing naar het buitenland doorgeven.   Emigratie online doorgeven Blijven er één of meerdere familieleden woonachtig op het oude adres, dan moeten de personen die verhuizen persoonlijk aangifte doen in de stadswinkel, ook als er minderjarige kinderen mee verhuizen. U kunt de aangifte dan niet online doorgeven. Maak hiervoor een afspraak en neem een geldig legitimatiebewijs mee. Kosten Het aangeven van een verhuizing naar het buitenland is gratis. Wie mag aangifte doen? iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen) de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen (alleen als de ouder, voogd of verzorger samen met de minderjarige kinderen naar het buitenland vertrekt) ouders voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen) meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen) de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld. Hoe lang duurt de verwerking van uw emigratie? Op de website http://www.mijnoverheid.nl/ kunt u 2 weken na de datum waarop u geëmigreerd bent controleren of uw emigratie verwerkt is.  

 • Vergunning tijdelijke verhuur woningen

  U kunt uw leegstaande woning tijdelijk verhuren. Hiervoor heeft u wel een vergunning nodig van de gemeente waar de woning staat. Dit is geregeld in de Leegstandwet. Het kabinet heeft het voor huiseigenaren makkelijker gemaakt om een nog te koop staande woning tijdelijk te verhuren. Dit is bijvoorbeeld het geval als u zelf al een nieuw huis wilt kopen of heeft gekocht.  Te koop staande koopwoningen De verhuurder mag bij een te koop staande woning zelf de huurprijs bepalen. Voordien stelde gemeente nog een maximale huurprijs vast in de vergunning die ze afgeeft en werd deze prijs bepaald door het puntensysteem voor huurwoningen. Bij een vergunning die vóór 1 juli 2013 is afgegeven blijft overigens wel de maximale huurprijs gelden die in de vergunning is opgenomen. Gemeenten mogen aan de tijdelijke verhuur van te koop staande woningen geen eigen, extra eisen stellen die niet in de Leegstandwet staan. De vergunning voor te koop staande koopwoningen wordt voor 5 jaar ineens verleend. Een nog lopende vergunning hoeft niet meer te worden verlengd, maar geldt alsnog voor 5 jaar. U kunt de gemeente vragen dit schriftelijk te bevestigen. Particuliere eigenaren mogen niet meer dan 2 te koop staande koopwoningen tegelijk tijdelijk verhuren. Huurwoningen in afwachting van sloop of renovatie Sloop- en renovatiewoningen mogen maximaal 7 jaar worden verhuurd, in plaats van de huidige 5 jaar. Dit omdat door de crisis herstructureringsprojecten soms flinke vertraging oplopen. Voorwaarden U bent eigenaar van de woning Het betreft: woonruimte in een gebouw (woningen of kamers in bijvoorbeeld een leegstand kantoor, school of ziekenhuis); woonruimte in een te koop staande woning die: nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning); in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan, door de eigenaar bewoond is geweest; of in de 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan maar 3 jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest;  woonruimte in een huurwoning die gesloopt of gerenoveerd gaat worden. De renovatie of sloop moet ingrijpend zijn en op korte termijn gepland zijn. Wetten Bekijk onderstaande wetten op overheid.nl Leegstandwet Wijzigingswet Leegstandwet (verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur bij leegstand gebouwen en woningen) Woonruimte in gebouwen Leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoorgebouwen, mogen 10 jaar als woonruimte worden verhuurd in plaats van 5 jaar. Dit voorkomt leegstand wanneer projecten door de economische crisis vertraging oplopen. Wanneer voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan is verleend, dan wordt de vergunning voor tijdelijke verhuur voor dezelfde duur ineens verleend (met een maximum van 10 jaar). Een nog lopende vergunning hoeft niet meer te worden verlengd, maar geldt alsnog voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan. U kunt de gemeente vragen dit schriftelijk te bevestigen. Eigenaren van woonruimte mogen meer dan 1 keer een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen, op voorwaarde dat er tussen beide aanvragen minimaal 5 jaar zit waarin voor de woning geen vergunning voor tijdelijke verhuur heeft gegolden. Kosten De kosten voor de Leegstandvergunning zijn opgenomen in de Legesverordening 2024 op overheid.nl. Aanvragen De vergunning voor tijdelijke verhuur vraagt u aan bij de gemeente. Om een aanvraag te doen kunt u hier het formulier downloaden.    

 • Leerlingenvervoer

  Maakt u kosten voor het vervoer van uw kind naar school omdat uw kind door een handicap of ziekte niet zelf of met begeleiding naar school kan? Of gaat uw kind vanwege uw geloofsovertuiging of onderwijskeuze niet naar een school in de buurt? Dan kunt u misschien onkosten vergoed krijgen. Aanvragen U vraagt leerlingenvervoer digitaal aan: Aanvragen Wijziging doorgeven Wilt u een wijziging doorgeven voor het lopende schooljaar? Stuur dan een mail naar leerlingenvervoer@sittard-geleen.nl. Wat is de vergoeding De gemeente kijkt voor het vaststellen van de vergoeding naar de afstand, de reistijd, de leeftijd van uw kind, de mogelijkheden van uw kind en de mogelijkheden om zelf uw kind te begeleiden naar school. De vergoeding kan bijvoorbeeld zijn: Een fietsvergoeding per kilometer Een vergoeding voor de kosten voor het openbaar vervoer (eventueel met begeleiding) Een kilometervergoeding voor het zelf halen en brengen van uw kind Aangepast vervoer met een bus of taxi-(bus) Wat zijn de voorwaarden Uw kind volgt speciaal basisonderwijs of basisonderwijs op basis van een bepaalde geloofsovertuiging of levensbeschouwelijke richting U krijgt alleen het vervoer van huis naar school en vice versa vergoed Uw kind gaat naar de dichtstbijzijnde school die voor uw kind geschikt is U moet de aanvraag 12 weken voor het begin van het schooljaar insturen Eigen bijdrage Voor aangepast vervoer kan de gemeente een eigen bijdrage vragen als het verzamelinkomen van de ouders/verzorgers boven het gestelde drempelinkomen ligt. Voor het schooljaar 2021-2022 is dit € 27.000. Voor het schooljaar 2023-2024 is dit € 28.800. Voor het schooljaar 2024-2025 is dit € 29.700. Je kunt via de groene button het leerlingenvervoer aanvragen. Hiervoor heb je DigiD nodig. Met DigiD wordt gecontroleerd of jij ook echt de persoon bent die het leerlingenvervoer aanvraagt. Inloggen met DIGID van uzelf, en BSN van uw kind bij de hand houden. De volgende documenten dienen te worden meegestuurd: Toelaatbaarheidsverklaring. Als uw kind naar het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs gaat, heeft u een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) gekregen. Hierin staat welk onderwijs geschikt is voor uw kind. Uw kind kan in aanmerking komen voor leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school die dit soort onderwijs aanbiedt. Onderbouwing beperkingen leerling door arts Medische verklaring ouder indien deze niet in staat is om de benodigde begeleiding te bieden danwel Werkgeversverklaring wanneer (beide) ouder(s) door werk niet in is/staat  om de benodigde begeleiding te bieden Inkomensverklaring Om te beslissen of u een eigen bijdrage moet betalen, moet u bij uw aanvraag uw inkomensverklaring van 2 jaar geleden meesturen. Een inkomensverklaring is een overzicht van wat u in 1 jaar heeft verdiend. Een inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de website van de Belastingdienst. Vragen? Heeft u vragen over Leerlingenvervoer of wilt u het aanvraagformulier per post of e-mail ontvangen? Neem dan contact op met het team Jeugd via telefoonnummer 14 046 of stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@sittard-geleen.nl.