Zoekresultaat 1 - 10 van 40 resultaten

 • Omgevingsprogramma Scheendijk (Voorheen: Ruimtelijk Kader)

  In 2017 is hebben 21 partijen, waaronder de gemeente Stichtse Vecht, hun handtekening gezet onder het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Het doel: een aantrekkelijk en toegankelijk landschap waar natuur en recreatie elkaar versterken en waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Samen met bewoners, ondernemers, gebruikers en de belangrijkste stakeholders van de Scheendijk werd in 2019 daarom de Toekomstvisie Scheendijk opgesteld.…

 • Huisvestingsvergunning

  Let op: op 1 januari 2024 gaan 2 nieuwe wetten in. De Omgevingswet (1) en de Wet op de Kwaliteitsborging voor het bouwen (2). Informatie op deze pagina kan verouderd zijn. Kijk voor meer informatie onder het kopje ‘Let op: wijzigingen per 1 januari 2024’. vraag vergunning aan bij de gemeente je hebt DigiD nodig vergunning nodig bij een huurwoning…

 • Integriteit

  Voor de gemeente Stichtse Vecht is de integriteit van het bestuur en de organisatie erg belangrijk. Inwoners, organisaties en bedrijven moeten kunnen vertrouwen op het functioneren van de gemeente. Daarom besteden we veel aandacht aan de integriteit van onze raadsleden, burgemeester, wethouders, en medewerkers.

 • Mantelzorgcompliment

  In 2023 reiken we net als in 2022 het mantelzorgcompliment uit in Stichtse Vecht. Waardering voor mantelzorgers Het mantelzorgcompliment is speciaal voor mantelzorgers die lange tijd en onbetaald zorgen voor iemand met een chronische ziekte, handicap of hulpbehoefte. Zoals een ouder, kind, familielid, vriend of kennis. Steunpunt Mantelzorg Voor ondersteuning om de zorg vol te houden of te verlichten, kun…

 • Maarssenbroek

  Wijkinformatie voor de inwoners van Maarssenbroek. Gebiedsregisseur Olivier de Jonge Oudraat (Boomstede, Fazantenkamp, Reigerskamp, Valkenkamp, Zwanenkamp, Waterstede, Antilopespoor, Bisonspoor, Duivenkamp, Pauwenkamp, Bloemstede, Kamelenspoor, Spechtenkamp en Zebraspoor)

 • Steunpunt Toeslagenaffaire

  Ervaar je problemen of stress doordat er fouten zijn gemaakt met de kinderopvangtoeslag? Dan kun je voor ondersteuning gratis terecht bij het Steunpunt Toeslagenaffaire van de gemeente. We helpen je graag! Neem contact met ons op via toeslagenaffaire@stichtsevecht.nl. Ondersteuning bij alle levensgebieden Jij vertelt wat er nodig is in jouw situatie. Samen kijken we wat we kunnen doen om jou…

 • Meld je aan als stembureaulid of teller

  Op donderdag 6 juni 2024 zijn de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement. Wil jij helpen als stembureaulid of als teller en ben je 18 jaar of ouder? Meld je aan!

 • Doe mee in Stichtse Vecht: Participatie

  In Stichtse Vecht willen we dat iedereen mee kan doen en invloed kan uitoefenen waar mogelijk op wat de gemeente doet en de eigen omgeving. Samen tot een beter resultaat komen. Dat kan op verschillende manieren. Meedoen Doe jij mee? Kijk waar jij kunt samenwerken met de gemeente, bijvoorbeeld via onderstaande initiatieven: Kijk voor jouw kern/dorp naar de bewonersgroep en…

 • Afval omgekeerd inzamelen

  Bij omgekeerd inzamelen worden bruikbare grondstoffen gescheiden ingezameld, die anders verloren zouden gaan. Deze grondstoffen kunnen we hergebruiken of recyclen. Zo hoeft er minder restafval verbrand te worden. Van restafval- naar PMD-kliko Alle inwoners in de bebouwde gebieden van de kernen die in laagbouw wonen, leveren hun restafvalkliko in en krijgen een nieuwe PMD-kliko. PMD staat voor plastic verpakkingen, metalen…

 • Het Omgevingsloket Online

  Heb je plannen om te (ver)bouwen of iets anders te veranderen in de fysieke leefomgeving? Dan heb je misschien een vergunning nodig, of je moet daar melding van doen. T/m 2023 deed je dat in het oude Omgevingsloket Online (OLO). Vanaf 1 januari 2024 doe je de aanvraag of melding in het nieuwe Omgevingsloket. Het nieuwe Omgevingsloket vervangt de bestaande loketten,…