Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en meedoen in de samenleving.  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt daarbij. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Wmo- of jeugdmelding doen met DigiD Signaal beschermd wonen Als u geen DigiD heeft, dan kunt u ook een Wmo- of jeugdmelding doen zonder DigiD. Waar kunt u terecht voor Wmo-hulp? Als u in aanmerking wilt komen voor hulp kunt u dit melden bij aan-z. Een medewerker van aan-z begint zo snel mogelijk met een onderzoek naar uw hulpvraag. Dit onderzoek mag niet langer duren dan zes weken. Na het onderzoek kunt u een aanvraag indienen. Het college neemt binnen twee weken een besluit op uw aanvraag. Over het besluit krijgt u een brief. Voor vragen met betrekking tot de Wmo kunt u telefonisch (0115 - 56 30 15) contact opnemen met aan-z op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. Als u digitaal een aanvraag, wijziging of verlenging wilt doorgeven, gebruik dan de Wmo- of jeugdmelding. Welke hulp valt onder de Wmo? De Wmo regelt vooral de hulp voor mensen die (nog) thuis wonen zoals: Hulpmiddelen (zoals een rolstoel) Vervoersvoorzieningen (zoals collectief vervoer, scootmobiel) Hulp in het huishouden Begeleiding Dagbesteding Beschermd wonen Verpleging valt onder de Zorgverzekeringswet. U kunt verpleging aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Blijvend intensieve zorg, 24 uur per dag, valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U doet een aanvraag bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt of u in aanmerking komt. aan-z kan u eventueel ondersteunen bij uw aanvraag. Eigen bijdrage - abonnementstarief De eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening hulp en ondersteuning vanuit de Wmo is maximaal € 20,60 per maand. Dit noemen we het abonnementstarief. U moet de eigen bijdrage betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hiervoor ontvangt u van het CAK een rekening. Meer informatie vindt u op de website van het CAK. Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u de eigen bijdrage terug krijgen. Hiervoor sluit u een collectieve ziektekostenverzekering af via de gemeente.  Zorg in natura of persoonsgebonden budget? Zorg in natura betekent dat u hulp of ondersteuning krijgt van een zorgverlener die een contract heeft met de gemeente. Deze zorgverlener gaat samen met u aan de slag. Kiest u voor een pgb, dan regelt u alles zelf. Zo kunt u zorg inkopen bij zorgverleners waar de gemeente geen contract mee heeft. Twijfelt u of een pgb wel bij u past? Doe dan de pgb-test van Per Saldo. Dit is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Hulp in het huishouden Op de website van aan-z vindt u meer informatie over hulp in het huishouden. Beschermd wonen Beschermd wonen is er voor volwassen mensen met psychische of ernstige psychosociale problemen, die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. Ook niet met hulp van familie en vrienden of met de begeleiding van een hulpverlener. Een instelling voor beschermd wonen biedt deze mensen een veilige woonomgeving en begeleiding bij dagelijkse activiteiten. Met hulp vanuit Beschermd wonen kunnen mensen mee blijven doen in de samenleving en op termijn weer zelfstandig wonen. Onafhankelijke cliëntondersteuning Cliënt­ondersteuning wordt geboden door een cliënt­ondersteuner. De cliënt­ondersteuner helpt u uw weg te vinden op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. De cliënt­ondersteuner staat naast u, kan meegaan naar gesprekken en denkt mee. Zij snappen welke zorg, hulp of middelen u nodig heeft – soms ook uit ervaring – en waar u die kan vinden. Zij geven zelf geen zorg of langdurige hulp. Cliënt­ondersteuning is gratis en onafhankelijk van gemeenten, (jeugd)zorginstellingen en andere organisaties. aan-z kan u meer vertellen over cliënt­ondersteuning. En eventueel in contact brengen met een cliënt­ondersteuner. Persoonlijk plan Een persoonlijk plan is een document waarin u vastlegt welke problemen u ervaart. En welke oplossingen, zorg en ondersteuning daarbij passen. Het is een hulpmiddel om na te denken over wat voor ondersteuning u nodig heeft. Een persoonlijk plan maken is niet verplicht. U kunt een persoonlijk plan maken als u een wmo melding doet. U moet het plan inleveren binnen zeven dagen nadat u deze Wmo-melding heeft gedaan. Als u het plan op tijd inlevert kunnen we uw plan betrekken bij ons onderzoek. Maar ook bij het gesprek dat we met u hebben. Het is daarom handig om al met het persoonlijk plan te beginnen voordat u een melding doet. Dan heeft u er meer tijd voor. Door een vragenlijst in te vullen over uw leven kunt u gemakkelijk een overzicht krijgen van wat er speelt. Op Zozorgik.nl en Per Saldo vindt u voorbeelden van zo’n vragenlijst. Dat kan handig zijn bij het maken van uw persoonlijk plan. Privacy Na aanmelding verwerkt aan-z uw gegevens. De gegevens die aan-z vastlegt zijn nodig om te bepalen welke hulpverlening u nodig heeft, en om deze uit te voeren. aan-z verwerkt uw gegevens volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wmo. Op de website van aan-z over privacy en gegevensverwerking kunt u meer lezen over hoe zij omgaan met uw gegevens. Uiteraard houden we ons als gemeente ook aan alle wet- en regelgeving over privacy. Klachten en bezwaren Als u niet tevreden bent over de manier waarop u wordt geholpen bespreekt u dit met uw zorg- of hulpverlener. Als u er samen niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij de organisatie waar uw zorg- of hulpverlener werkt. Bent u het niet eens met de beschikking die u van de gemeente hebt gekregen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Tijdelijke hulpmiddelen Vegro kan zorgen voor tijdelijke hulpmiddelen. Bijvoorbeeld als u herstelt van een operatie of ongeval. Tarieven Wmo 2024 Hoogte tarieven zorg in natura en persoonsgebonden budget Product ZIN 1-1-2024 PGB 1-1-2024 Eenheid 1. Huishoudelijke hulp € 34,20 € 19,81 Uur 2. Specialistische huishoudelijke begeleiding € 45,00 € 33,75 Uur 3. Individuele begeleiding € 63,00 € 47,25 Uur 4. Individuele begeleiding Sociaal Netwerk   € 23,20 Uur 5. Specialistische individuele begeleiding € 104,40 € 78,30 Uur 6. Reguliere dagbesteding € 46,33 € 34,75 Dagdeel 7. Gespecialiseerde dagbesteding € 70,49 € 52,87 Dagdeel 8. Kortdurend verblijf € 213,50 € 160,13 Dag 9. Rolstoelvervoer, in combinatie met 5. en 6. € 26,86 € 20,15 Dag 10. Overig vervoer, in combinatie met 5. en 6. € 10,07 € 7,55 Dag 11. Beschermd wonen Vastgesteld door centrum- gemeente Vlissingen Maximaal 100% van het tarief zorg in natura     Tarieven niet-professionele hulpverlening Wmo Begeleiding 1-3-2024 1-10-2024 Cao-uurloon € 19,25 € 19,74 Cao-uurloon inclusief vakantietoeslag en tegenwaarde verlofuren € 23,80 € 24,40   Hulp bij het huishouden 1-3-2024 1-10-2024 Cao-uurloon € 16,50 € 16,98 Cao-uurloon inclusief vakantietoeslag en tegenwaarde verlofuren € 20,40 € 20,99   Meer informatie Ik heb zorg en ondersteuning nodig: wat moet ik weten en regelen? Mijn ouder heeft zorg en ondersteuning nodig: wat moet ik weten en regelen? Mijn partner heeft zorg en ondersteuning nodig: wat moet ik weten en regelen? Wat moet ik regelen bij dementie? Zorgverzekeringswet

 • Burgerservicenummer aanvragen (niet-ingezetenen)

  Verblijft u korter dan 4 maanden in Nederland? En heeft u in deze periode een burgerservicenummer (BSN) nodig? Dan kunt u zich bij de gemeente Terneuzen laten registeren. Maak hiervoor een afspraak en kom persoonlijk langs aan onze publieksbalie. Het adres en een routebeschrijving vindt u op onze contactpagina. Vul voor uw bezoek aan onze publieksbalie eerst een online inschrijfformulier in. U ontvangt dan per e-mail een QR-code. Neem de QR-code mee tijdens uw bezoek. U krijgt aan onze balie het burgerservicenummer (BSN) direct mee. De inschrijving is gratis. Wilt u langer dan 4 maanden in Nederland verbljiven? Dan moet u zich inschrijven in de gemeente waar u woont.   Afspraak maken Inschrijfformulier invullen   Information to make an appointment Are you staying in the Netherlands for less than 4 months? And do you need a citizen service number (BSN) during this period? Then you can register with the municipality of Terneuzen. Make an appointment and register online before you come to visit us. When you visit us take along the QR-code you received after registration and your valid passport. Are you under the age of 16? Then you need permission of a parent. The parent has to come with you to our desk. You need to take your birth certificate as well. Do you stay longer than 4 months in the Netherlands? In that case, use the button 'Make an appointment' and choose the product 'Relocation from a foreign country'. Make an appointment Online registration Meenemen De QR-code die u per e-mail heeft ontvangen na uw online inschrijving. Geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) Bent u jonger dan 16 jaar, dan is toestemming nodig van een ouder/gezaghouder of andere wettelijk vertegenwoordiger. De ouder/gezaghouder moet samen met u aanwezig zijn bij de aanvraag. De ouder/gezaghouder moet een bewijs meenemen waarmee hij kan aantonen dat hij de ouder/gezaghouder is. Bijvoorbeeld met een geboorteakte. De ouder/gezaghouder moet ook zijn eigen identiteitsbewijs meenemen. Afspraak afzeggen Als u uw afspraak wilt afzeggen, dan kunt u dit doen via de e-mail die u heeft ontvangen bij het maken van de afspraak. In deze e-mail staat onderaan een link waarmee u de afspraak kunt annuleren. Heeft u de e-mail niet meer? Dan kunt u met ons bellen of een bericht aan ons doorgeven via whatsapp. Bij welke andere gemeenten kan ik me registreren? Terneuzen is één van de 19 gemeenten in Nederland waar u zich kunt registreren. De andere 18 gemeenten zijn: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Doetinchem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle. Inschrijving door werkgevers (groep) Wilt u als werkgever een grotere groep niet-ingezetenen (meer dan 10 personen) tegelijk laten inschrijven? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0115. Hypotheek aanvragen Heeft u een BSN nodig voor het aanvragen van een hypotheek? Dan kunt u bij ons terecht om alvast een BSN te krijgen. We schrijven u dan in als niet-ingezetene. Hiervoor maakt u een afspraak. Nadat u verhuisd bent naar Nederland, schrijft u zich (opnieuw) in bij de gemeente waar u gaat wonen. Aanvragen AOW-uitkering U woont in het buitenland en heeft u geen BSN? Dan schrijft de Sociale Verzerkingsbank (SVB) u in. De SVB geeft aan u een BSN. U hoeft niet naar Nederland te reizen om het BSN bij de SVB te verkrijgen. Minderjarigen Bent u 16 jaar of ouder? Dan mag u zelf een BSN bij ons aanvragen. Bent u jonger dan 16 jaar, dan is toestemming nodig van een ouder/gezaghouder of andere wettelijk vertegenwoordiger. De ouder/gezaghouder moet samen met u aanwezig zijn bij de aanvraag. De ouder/gezaghouder moet een bewijs meenemen waarmee hij kan aantonen dat hij de ouder/gezaghouder is. Bijvoorbeeld met een geboorteakte. De ouder/gezaghouder moet ook zijn eigen identiteitsbewijs meenemen. Veilig en gezond wonen en werken tijdens de coronacrisis       Om verspreiding van het coronavirus te beperken gelden er maatregelen waaraan iedereen die in Nederland verblijft zich moet houden. Op de website over corona van de rijksoverheid vindt u tips om op een juiste manier  met deze maatregelen om te gaan. De tips zijn in verschillende talen uitgeschreven. Verhuizen in het buitenland Als u op dit moment in het buitenland woont en u verhuist naar een ander adres in het buitenland, dan kunt u dit laten registreren in Nederland. U kunt het online met uw Digid doorgeven of, als u geen Digid heeft, via ons contactformulier doorgeven. Als u de registratie via ons contactformulier doorgeeft, dan hebben wij een kopie van uw legitimatiebewijs nodig en een bewijs dat u bij de autoriteiten in uw land staat ingeschreven op het nieuwe adres. Uittreksel RNI Woont u niet (meer) in de gemeente Terneuzen, maar heeft u wel een uittreksel nodig? Dan kunt u dit opvragen via ons contactformulier of u maakt een afspraak als u aan de balie langs wilt komen. Als u een uittreksel met uw gezinssamenstelling nodig heeft, dan kunt u in Terneuzen terecht als dit u laatste woonplaats was voordat u naar het buitenland bent vertrokken. Als u in een andere woonplaats woonde vlak voordat u naar het buitenland vertrok dan kunt u niet in Terneuzen terecht voor een uittreksel met gezinssamenstelling. U moet dit aanvragen bij uw laatste woonplaats in Nederland. Aan het vertstrekken van een uittreksel zijn kosten verbonden. Meer informatie Naar Nederland voor werk: wat moet ik regelen? Hoe kan ik mij inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)? | Nederland Wereldwijd Hoe kan ik nagaan of ik al in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) ben ingeschreven? | Nederland Wereldwijd               

 • Melding over openbare ruimte (MOR)

  De openbare ruimte bestaat uit plekken als pleinen, wegen, sportvelden en parken. Is er iets kapot, is er sprake van overlast of ziet u een gevaarlijke situatie, meld dit dan aan ons. Uw  melding draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid van deze openbare plekken. Uw melding kan gaan over verschillende onderwerpen zoals losliggende straatstenen waarover mensen kunnen struikelen, laaghangende takken, wateroverlast door overstroming van putten, volle prullenbakken of zwerfafval, ratten en muizen, illegale bewoning, overlast van vuurwerk. parkeeroverlast, vandalisme of overlast door mestopslag of een knalapparaat op een akker. U kunt voor al deze zaken een melding openbare ruimte (MOR-melding) maken. Maak uw keuze uit de knoppen 'Melding doen'.   Melding doen als burger Melding doen zonder DigiD Melding doen als organisatie   Gevaarlijke situatie of spoedeisende zaak? Ziet u, buiten kantoortijden, ernstige hinder of gevaar? Bel dan de meldkamer. Telefoon 088-2052066. Meld misdaad anoniem Wilt u misdaad anoniem melden, dan kan dit via een landelijk meldpunt waar wij bij zijn aangesloten. Melding over een kapotte lantaarnpaal Een storing aan een lantaarnpaal, meldt u rechtstreeks bij liteweb Melding over uw afvalcontainer Alles wat te maken heeft met uw afvalcontainer, regelt u eenvoudig en snel op de pagina Containers. Melding over drugsoverlast Meldingen over drugsoverlast (drugsafval, vermoeden drugsproductie etc.) doet u rechtstreeks bij het Meldpunt Drugsoverlast.   Een MOR-melding doen is simpel en het is zo gedaan. Bekijk het filmpje om te zien hoe u eenvoudig een melding maakt. 28 mei 2019, YouTube filmpje, 1:27

 • Verhuizen naar Nederland

  Bij het verhuizen naar Nederland moet u zich registreren. Er zijn twee mogelijkheden: U verblijft korter dan 4 maanden in Nederland. In dat geval registreert u zich bij een registratiegemeente en krijgt u een burgerservicenummer. Meer informatie vindt u bij 'Burgerservicenummer aanvragen (niet-ingezetene)'. U verblijft langer dan 4 maanden in Nederland. In dat geval moet u zich inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. Inschrijven voor verblijf langer dan 4 maanden Iedereen die zich wil laten inschrijven, moet zich persoonlijk aan de balie melden. U maakt hiervoor een afspraak. U kunt kiezen uit: een afspraak voor personen vanuit een EU-land een afspraak voor personen van buiten de EU. Om u te kunnen inschrijven bij de gemeente moet u: de Nederlandse nationaliteit bezitten of vreemdeling zijn die in Nederland mag verblijven (rechtmatig verblijf); in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument); tenminste 4 maanden in het komend half jaar in Nederland verblijven. De gemeente schrijft u in op de datum dat u aangifte doet. Dit betekent niet dat wij uw aangifte altijd direct afhandelen tijdens uw afspraak aan de balie. Wij verwerken uw aangifte soms pas op een later moment. Tijdens uw afspraak aan de balie bespreken wij met u hoe lang dit in uw geval duurt. Als wij uw inschrijving pas op een later moment verwerken dan gebruiken wij de datum van aangifte als startdatum. U wordt dus met terugwerkende kracht ingeschreven vanaf de datum van uw aangifte. Meenemen U moet allemaal persoonlijk aan de balie komen. Ook eventuele partner en/of kinderen die u wilt inschrijven moeten meekomen aan de balie; Alle personen die zich willen inschrijven moeten een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) meenemen. Ook van eventuele partner en/of kinderen die u wilt inschrijven moet u een legitimatiebewijs meenemen; Een geboorteakte van alle personen die zich willen inschrijven en niet in Nederland geboren zijn. Een bewijs van uitschrijving. Dit is verplicht om mee te nemen als u vanuit Belgie (uitgebreid model 8), de Nederlandse Antillen of Aruba (verhuisbericht naar Nederland) naar Nederland verhuist; Een huwelijksakte, indien van toepassing; Een echtscheidings- of overlijdensakte van de echtgeno(o)t(e), indien van toepassing; Een geboorteakte van uw kind(eren), indien van toepassing; Een adoptie- of erkenningsakte van uw kind(eren), indien van toepassing. U kunt de akte opvragen in het land waar het feit heeft plaatsgevonden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens, kunnen wij u vragen om aanvullende informatie. Buitenlandse akten De gemeente moet buitenlandse akten kunnen lezen en de echtheid kunnen vaststellen. Voor meer informatie over het vertalen, verifiëren en legaliseren van buitenlandse documenten ziet u hieronder een aantal verwijzingen. Meer informatie Informatie voor nieuwe inwoners in de gemeente Terneuzen Expat Center Zeeland Legalisatie van documenten Apostillestempel Registratie Niet Ingezetenen (RNI) GrensInfoPunt Registratie om in Nederland te mogen stemmen voor het Europees Parlement Naar Nederland komen voor partner: wat moet ik regelen? Naar Nederland komen voor werk: wat moet ik regelen? Welke instanties krijgen gegevens over mijn inschrijving bij de gemeente?  

 • Volkstuin huren

  Binnen onze gemeente zijn er een aantal volkstuincomplexen waar u als inwoner een volkstuintje kunt huren. Als gemeente hebben wij de volgende volkstuincomplexen: In de kern Axel aan de Liniedijk In de kern Biervliet aan de Braakmanlaan In de kern Hoek achter de Dr. Leenhoutsstraat en aan de Koudeolderstraat In de kern Sas van Gent aan de Calandstraat In de kern Terneuzen, aan de Baandijk en achter de Kamerlingh Onnesstraat In de kern Zaamslag, achter de Axelsestraat en achter de Korte Delft In de kern Zuiddorpe achter de Boekweitstraat Ook zijn er enkele volkstuinverenigingen die volkstuintjes beheren. Bij interesse hiervoor moet u zich bij de vereniging melden en niet bij de gemeente. Het betreft de complexen: In de kern Axel aan de Zuidsingel Verhuur via ‘Tuiniersvereniging Eigen Teelt’, Prins Mauritsstraat 6, 4571 HB te Axel. In de kern Terneuzen bij Driewegen Verhuur via ‘Vereniging Tuinderslust; zie www.volkstuinterneuzen.nl voor meer informatie.   Wat is de procedure? Als u van de gemeente een volkstuintje wilt huren, kunt u dit digitaal aanvragen. Gebruik hiervoor de knop 'Volkstuin huren'. Volkstuin huren Wij behandelen uw aanvraag binnen zes weken. Als er een volkstuin beschikbaar is, dan nemen we contact met u op. Heeft u interesse in de beschikbare grond (of tuin), dan maken we een huurovereenkomst op. Voorwaarden U komt alleen in aanmerking voor een volkstuin in uw eigen kern. Vanzelfsprekend verwachten wij dat iedere tuinder zijn stukje grond goed onderhoud om zo  overlast te voorkomen voor aangrenzende tuintjes en percelen. Kosten Aan het huren van een volkstuintje zijn kosten verbonden. Het tarief voor het huren van een volkstuin in 2024 is € 0,34 per m2 per jaar. Eveneens vragen wij een borg van € 50. Deze krijgt u terug op het moment dat u uw overeenkomst opzegt en u de tuin leeg en in oorspronkelijk staat terug overdraagt. Opzeggen Het opzeggen van een volkstuintje doet u altijd schriftelijk aan De gemeente Terneuzen, t.a.v. afdeling Omgeving & Economie, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Of u stuurt een e-mail aan jboz@terneuzen.nl.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen. We kijken hierbij naar uw persoonlijke omstandigheden en financiele situatie. Hoe kan ik bijzondere bijstand aanvragen? Om bijzondere bijstand te kunnen aanvragen moet u voldoen aan een aantal landelijke voorwaarden en aan een aantal voorwaarden van de gemeente. De voorwaarden van de gemeente staan op deze pagina onder het kopje ' Belangrijke voorwaarden'. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u via de knop 'Bijzondere bijstand aanvragen' het formulier downloaden en daarna printen. Nadat u de aanvraag heeft ingestuurd zal de gemeente Terneuzen deze aanvraag binnen acht weken afronden. Heeft u geen bijstandsuitkering bij de gemeente Terneuzen? Vul dan ook het Inlichtingenformulier in. Via de knop 'Inlichtingenformulier' kunt u dit formulier downloaden en daarna printen. U mag het inlichtingenformulier draagkracht gebruiken als u geen bijstandsuitkering heeft, maar wel al eerder bijzondere bijstand heeft ontvangen. Deze eerdere aanvraag mag niet langer dan een jaar geleden zijn aangevraagd. Is het wel meer dan een jaar geleden? Gebruik dan het normale inlichtingenformulier.   Bijzondere bijstand aanvragen Gratis Openbaar Vervoer aanvragen Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier draagkracht Individuele inkomenstoeslag aanvragen   Belangrijke voorwaarden Als uw inkomen lager is dan 120% van de voor u toepasselijke uitkeringsnorm, dan kunt u in aanmerking komen voor individuele bijzondere bijstand. In de tabel kunt u zien hoeveel uw inkomen maximaal per maand mag zijn. Netto inkomensgrenzen per maand inclusief vakantietoeslag (120% van de bijstandsnorm) Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd Alleenstaand/Alleenstaande ouder € 1.540,60 € 1.710,91 Samenwonend/getrouwd € 2.200,85 € 2.318,78 (Normen januari 2024. Aan deze bedragen kunt u geen rechten ontlenen. De gemeente rekent uit of u recht heeft op de vergoeding.) Ook geldt de vermogensgrens. Dit betekent dat u niet meer vermogen mag hebben dan het onderstaande maximale bedrag. Uw vermogen is het totaal van uw bezit in geld en goederen. Leefsituatie Maximaal vermogen Gezamenlijke huishouding € 15.150,- Alleenstaande ouder € 15.150,- Alleenstaande € 7.575,-  (Normen januari 2024) Soorten bijzondere bijstand Bijzondere bijstand kunt u bij de gemeente Terneuzen aanvragen voor de volgende kosten: Opvang peuterspeelzaal Eigen bijdrage kinderopvang Griffiekosten Reiskosten Maaltijden voor ouderen Eerste maand huur en/of waarborgsom De inrichting van uw woning Voor de volgende soorten bijzondere bijstand komt u in aanmerking als uw inkomen gelijk is dan voor u geldende uitkeringsnorm: Kosten bewindvoering Eigen bijdrage rechtsbijstand Minima reisproduct Als u een laag inkomen heeft is het mogelijk om een aanvraag te doen voor gratis openbaar vervoer. Gebruik de knop 'Gratis Openbaar Vervoer aanvragen' om het aanvraagformulier te downloaden en te printen. Wanneer uw inkomen niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm en uw vermogen onder de vermogensgrens ligt, dan komt u in aanmerking voor het minima reisproduct van Connexxion. Met dit abonnement van Connexxion is het mogelijk om van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur 's ochtends tot het einde van de dienstregeling gratis te reizen. Op zaterdag, zondag en feestdagen kunt u hiermee de gehele dag reizen.  Hoe kan ik het meedoen-budget aanvragen? Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of net daarboven? Dan kunt u € 157,55,- per gezinslid krijgen. Dit kan één keer per jaar. U moet wel voldoen aan de voorwaarden. De voorwaarden staan onder het kopje ' Belangrijke voorwaarden'. U moet achteraf aan ons kunnen bewijzen waar u die € 157,55,- aan heeft uitgegeven. Het geld is bedoeld voor dingen zoals: een fiets; een bezoekje aan het theater of de film; kleding; een bezoek aan een museum of pretpark. Gebruik de knop 'Bijzondere bijstand aanvragen' om het aanvraagformulier te downloaden en daarna te printen. Kruis op het formulier bij vraag 3 aan: meedoen budget. Heeft u geen bijstandsuitkering bij de gemeente Terneuzen? Vul dan ook het Inlichtingenformulier in. U kunt  via de knop 'Inlichtingenformulier' het formulier downloaden en daarna printen. Hoe kan ik individuele inkomenstoeslag aanvragen? Als u drie jaar lang een laag inkomen heeft gehad, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Voorwaarde is dat u een laag inkomen heeft, dat niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Daarnaast mag u geen uitzicht hebben op inkomstenverhoging in de nabije toekomst. Ook mag u niet meer dan het toegestane vermogen hebben. De tablellen met de bedragen staan onder het kopje 'Belangrijke voorwaarden'. U kunt de toeslag één keer per jaar aanvragen. Gebruik de knop 'Individuele inkomenstoeslag aanvragen' om digitaal uw aanvraag te doen. Als u liever een papieren aanvraagformulier wilt invullen, dan kunt u dit aanvraagformulier ook aan de publieksbalie ophalen en invullen. Extra hulp voor gezinnen om mee te doen Iedereen moet mee kunnen doen aan sportieve, sociale, educatieve en culturele activiteiten. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Volwassenenfonds Sport & Cultuur kunnen hierbij hulp bieden. Zo kan iedereen meedoen! Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen kan ook hulp bieden. Leergeld is een landelijke organisatie die hulp biedt aan gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau. Zij zorgen ervoor dat kinderen kunnen sporten of muziekles kunnen volgen. Stichting Leergeld kan ook helpen met de aanschaf van (educatieve) middelen die nodig zijn op school. De gemeente Terneuzen compenseert de kosten voor het zwembad, zodat uw kind (eventueel onder begeleiding) in de zomermaanden buiten kan zwemmen in onze baden. De kosten worden vergoed per volle stempelkaart van tien ritten. Flyer minimaregelingen In onze flyer vindt u een overzicht van onze minimaregelingen. Deze informatie is ook op deze pagina terug te lezen en op de volgende pagina's: Collectieve ziektekostenverzekering Individuele studietoeslag Schuldhulpverlening Kwijtschelding belasting​​​​​​ Bijstandsuitkering Als u niet genoeg geld heeft om dagelijks van te leven, kunt u recht hebben op een bijstandsuitkering. Lees er meer over op de pagina Bijstandsuitkering.  

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) en Bewijs van in leven zijn

  Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u in de gemeente Terneuzen woont. Hierop staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. Een Bewijs van in leven zijn is een soort uittreksel. Een Bewijs van in leven zijn vraagt u op dezelfde manier aan als een uittreksel BRP. Online aanvragen en per post thuis ontvangen Voor het online aanvragen van een uittreksel moet u inloggen met DigiD. Als u het uittreksel op werkdagen vóór 12.00 uur aanvraagt, verzenden wij het uittreksel dezelfde dag per post. Wij geven geen garantie wanneer het postbedrijf de post bij u thuis bezorgt. Aanvragen van vrijdag ná 12.00 uur of in het weekend verzenden wij op maandag (behalve als maandag een feestdag is). Het uittreksel is online goedkoper dan aan de balie. U kunt online geen uittreksel/bewijs van in leven voor uw partner aanvragen. Hij/zij moet hiervoor zelf inloggen met DigiD. .grijsvlak {border:1px solid #cccccc; background-color:#e5e7e6; padding:6px;}   Uittreksel aanvragen   Uittreksel aanvragen aan de balie Als u een uittreksel wilt aanvragen aan de balie, maak dan een afspraak.  Op de afspraak neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs van uzelf geld, u betaalt het uittreksel met pin of contant als u een uittreksel met gezinssamenstelling wilt, dan moeten alle gezinsleden van 16 jaar of ouder meekomen naar de balie. Dit heeft te maken met de privacyregels waar wij ons aan moeten houden. Voor wie kunt u een uittreksel aanvragen aan de balie? voor uzelf. voor uw kind. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan moet hij/zij zelf een aanvraag doen. als curator voor degene die bij u onder curatele staat. In alle andere gevallen kunt u geen uittreksel opvragen voor iemand anders, ook niet met een machtiging. Kosten Voor een online aanvraag van een uittreksel zijn de kosten € 11,50. Aan onze publieksbalie kost een uittreksel € 13,50. Een bewijs van in leven kost aan de balie € 16,60. Het bewijs van in leven zijn is gratis voor pensioenuitkering. Soorten online uittreksels Als u online een uittreksel aanvraagt, dan krijgt u tijdens de aanvraag de keuze voor de volgende soorten uittreksels: Standaard uittreksel (bevat naam, adres en geboortedatum): bijv. voor opleiding of vaarbewijs; Uittreksel met Burgerservicenummer: bijv. voor werkgever of voor het RDW; Uittreksel met nationaliteit en burgerlijke staat: bijv. voor vernieuwen buitenlands reisdocument of echtscheiding; Uittreksel met datum inschrijving gemeente Terneuzen; Uittreksel met woonhistorie: bijv. voor inschrijving woningbouw; Bewijs van in leven zijn (bevat naam, adres, geboortedatum en verklaring van in leven zijn): bijv. voor pensioen; Uittreksel voor het aanvragen van gezag (bevat nationaliteit en burgerlijke staat); Internationaal uittreksel Nederlands/Frans/Duits/Engels (bevat naam, adres, geb.datum, burg.staat, nationaliteit en namen ouders); Internationaal uittreksel Nederlands/Spaans/Italiaans/Turks (bevat naam, adres, geb.datum, burg.staat, nationaliteit en namen ouders). Uittreksel met overzicht van alle personen die op het adres wonen Als u een uittreksel nodig heeft met alle personen die op uw adres wonen, dan moet u hiervoor langskomen aan de balie. Ook alle personen die op het adres staan ingeschreven moeten meekomen. Enkel uw kinderen die jonger zijn dan 16 jaar hoeft u niet mee te nemen aan de balie. Let erop dat u dus wel samen met uw partner moet verschijnen. Ook als u gehuwd bent. U kunt dit uittreksel niet online aanvragen. De reden waarom u aan de balie moet verschijnen en waarom iedereen mee moet komen heeft te maken met de privacyregels. Als u van ons een uittreksel ontvangt met alle bewoners op het adres, dan verstrekken wij gegevens van anderen aan u. Wij verstrekken dan het adres van uw medebewoners aan u. Dat mag alleen als deze persoon of personen daar toestemming voor geven. Die toestemming kunt u niet met een machtiging regelen. U moet hiervoor allemaal aan de balie langskomen. Uittreksel RNI Woont u niet (meer) in de gemeente Terneuzen, maar heeft u wel een uittreksel nodig? Dan kunt u dit opvragen via ons contactformulier of u maakt een afspraak als u aan de balie langs wilt komen. Als u een uittreksel met uw gezinssamenstelling nodig heeft, dan kunt u in Terneuzen terecht als dit u laatste woonplaats was voordat u naar het buitenland bent vertrokken. Als u in een andere woonplaats woonde vlak voordat u naar het buitenland vertrok dan kunt u niet in Terneuzen terecht voor een uittreksel met gezinssamenstelling. U moet dit aanvragen bij uw laatste woonplaats in Nederland. Aan het vertstrekken van een uittreksel zijn kosten verbonden. De kosten vindt u in het uitklapblok onder het kopje 'kosten'. Uittreksel aanvragen voor advocaten Op de pagina 'Uittreksel aanvragen voor advocaten' vindt u meer informatie over de mogelijkheden. Meer informatie •    Basisregistratie Personen (BRP)