Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Nederlandse nationaliteit aanvragen

  Kunt u niet via optie de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit via naturalisatie krijgen. Bij naturalisatie moet u eerst inburgeren.  Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? De gemeente nodigt u uit voor een naturalisatieceremonie. Na die ceremonie bent u Nederlander. Daarna kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen. 

 • Grofvuil inleveren of ophalen

  De gemeente haalt elke week op woensdag het grofhuis- en tuinafval aan huis op. Het aanmelden hiervoor kan tot uiterlijk dinsdag 12.00 uur.  U kunt het grofvuil op dinsdagavond na 19.30 uur of woensdagochtend voor 07.00 uur buiten plaatsen op een locatie aan de openbare weg. Plaats het op zo'n manier dat de vrachtwagen bij het grofvuil kan komen. U geeft online via de knop hierboven door:  Naam Adres Telefoonnummer BSN-nummer Wat u buiten wilt zetten Hoeveel m3 afval Gewenste ophaaldatum Ander afval inleveren Elektronisch afval kunt u brengen bij de winkel waar u het apparaat heeft gekocht, of bij het Scheidingsdepot. Bruikbare apparaten of spullen brengt u naar de kringloopwinkel Ceres. Voor reparatie kunt u terecht bij repaircafeuithoorn.nl. Bakfiets Wie geen vervoer heeft om grofvuil naar het scheidingsdepot te brengen, kan gratis gebruik maken van een leen bakfiets. Als de bakfiets beschikbaar is kunt u deze 3 uur lang gebruiken. U moet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. 

 • Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

  Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie. Justis onderzoekt of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, beginnende taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Een VOG kan ook nodig zijn als u: een visum of werkvergunning aanvraagt tijdelijk werkt als vrijwilliger gaat werken De VOG is gratis voor vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, zet de aanvraag voor u klaar. Kijk voor meer informatie op de website van Justis.

 • WOZ-waarde en taxatieverslag inzien

  In de jaarlijkse WOZ-beschikking vindt u de WOZ-waarde (waardebepaling) van uw pand of stuk grond. Een WOZ-beschikking en een taxatieverslag vraagt u aan via de website van Gemeentebelastingen Amstelland.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen

  U vraagt een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Op een afschrift staat uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres. Ook andere gegevens zijn mogelijk. Geef daarom duidelijk aan waarvoor u het nodig heeft.

 • Starterslening aanvragen

  U wilt voor het eerst een woning kopen, maar de woonlasten zijn te hoog voor uw inkomen. U komt mogelijk in aanmerking voor een Starterslening. De Starterslening van maximaal €35.000, overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Naast de Starterslening heeft u dus ook een hypotheek. De rente staat 15 jaar vast. U krijgt de lening voor maximaal 30 jaar. De eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen.  Voorwaarden starterslening  De belangrijkste voorwaarden zijn:  Het is uw eerste koopwoning; Uw hypotheek valt onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG); Aanvrager(s) zijn tussen 21 en 40 jaar oud; U bent verblijfsgerechtigd en u woont gedurende drie jaar direct voorafgaand aan het indienen van de aanvraag minimaal twee jaar aaneengesloten in de Gemeente Uithoorn. Meer informatie  Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw J. Porsius 0297 - 513111 (ma-di-do 08.30-17.00 uur en woensdag 08.30-13.00 uur) om de voorwaarden voor een toewijzing van een starterslening te bespreken.  

 • Melding over openbare ruimte indienen

  Heeft u een melding over een probleem, defect of situatie in de buitenruimte zoals bijvoorbeeld afval, een defecte afvalcontainer, bestrating, reiniging, groenvoorziening, verstopte riolen, openbare verlichting, of over ongediertebestrijding? Dan kunt u een melding hiervan doen bij de gemeente.

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zijn en een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen. Het verschil tussen beide documenten is: Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Een attestatie de vita gebruikt u buiten Nederland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand. Dit is een internationaal document. Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen.

 • Voornaam of achternaam wijzigen

  U kunt uw voornaam of achternaam wijzigen. Ook kunt u de naam van uw kinderen wijzigen. U moet wel voldoen aan strenge voorwaarden. Is de wijziging van uw naam goedgekeurd? Dan komt uw nieuwe naam in de basisregistratie personen (BRP). De gemeente voegt uw nieuwe naam ook toe aan uw geboorteakte. Instanties die gebruikmaken van deze gegevens krijgen hierover bericht.

 • Rijbewijs aanvragen en verlengen

  Een rijbewijs aanvragen, of uw bestaande rijbewijs verlengen, doet u persoonlijk in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak. Ook voor het aanvragen van een Gezondheidsverklaring, als u 75 jaar of ouder bent en u uw rijbewijs wilt verlengen.