Zoekresultaat 1 - 10 van 20 resultaten

 • Stage (opdracht)

  Tijdens een stage ga je de opgedane theorie in de praktijk brengen. Een stage is vaak een verplicht onderdeel van je opleiding.

 • Omgevingsvergunning

  Voor bepaalde werkzaamheden aan of om een huis of bedrijfspand is een omgevingsvergunning nodig. De omvang van de werkzaamheid bepaalt de procedure.

 • Ramp of crisis

  Bij een ramp of crisis moeten, afhankelijk van de rampomvang, verschillende stappen ondernomen worden om veiligheid te waarborgen.

 • Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

  De gemeente bewaart bouwtekeningen en -plannen. Inwoners kunnen deze inzien.

 • Klacht indienen

  Er kan een klacht ingediend worden tegen (een medewerker van) de gemeente. De gemeente reageert hier vervolgens op.

 • Afval, grofvuil

  De gemeente haalt het meeste grofvuil of grof huisvuil op. Hierbij zijn voorwaarden en uitzonderingen van toepassing.

 • Uitrit of inrit aanleggen

  Voor het maken van een in- en uitrit naar de openbare weg moet een melding gedaan worden. Ook kan een omgevingsvergunning nodig zijn.

 • Voorwerp plaatsen op of aan de weg

  Er mag niet zomaar een voorwerp worden geplaatst op de weg of stoep. Hiervoor is een ontheffing nodig.

 • Paspoort

  Een paspoort is een reis- en identiteitsbewijs dat persoonlijk aangevraagd moet worden. Er zijn verschillende soorten paspoorten.

 • Kinderopvang controle

  Een kinderopvang locatie moet van goede kwaliteit zijn. Een GGD inspecteur controleert de locaties ieder jaar en maakt een rapport op.