Zoekresultaat 1 - 10 van 25 resultaten

 • Bijzondere bijstand aanvragen

  Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor extra en bijzondere kosten. Dat zijn kosten die de meeste mensen niet maken. U krijgt alleen bijzondere bijstand als u de kosten niet zelf kunt betalen en als ze echt noodzakelijk zijn: u móét ze maken, het kan niet anders.

 • Hulp voor startende ondernemers

  Bent u van plan uw eigen bedrijf te starten? Of heeft u minder dan 5 jaar uw eigen bedrijf? Met De Startversneller helpt de provincie Gelderland u met een succesvolle start.

 • Inrit of uitrit aanleggen of veranderen

  Wilt u bij uw woning of bedrijf een in- of uitrit aanleggen of aanpassen? Dan moet u dit bij de gemeente melden. U moet daarnaast ook een KLIC-melding doen bij het Kadaster.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Bij de gemeente vraagt u online een rioolaansluiting of een extra aansluiting aan. Dit geldt ook voor een tijdelijke aansluiting voor bijvoorbeeld een bouwkeet.

 • Welstand en Commissie Omgevingskwaliteit Wageningen

  Vraagt u een vergunning aan voor bouwen of verbouwen? Dan moet uw plan passen binnen de welstandseisen. Dit zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of uw gebouw in de omgeving past. Met hulp van de digitale Welstandskaart kunt u voorspellen of uw bouwplan past binnen deze eisen. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning vraagt de gemeente meestal een onafhankelijk welstandsadvies aan de Welstand en Commissie Omgevingskwaliteit Wageningen.

 • Uitleenpunt zorghulpmiddelen per 1 januari 2024 gestopt

  U kunt vanaf 1 januari 2024 niet meer bij het Startpunt terecht voor het lenen en huren van zorghulpmiddelen. Vanaf 1 maart is er bij Compleet Mensenwerk een nieuw uitleenpunt van Medipoint. Op welke manieren u het gebruik van een zorghulpmiddel regelt, leest u op deze pagina.

 • Leerplicht, kwalificatieplicht en Doorstroompunt Vallei

  Wat is leerplicht? Kinderen van 5 tot en met 16 jaar moeten verplicht naar school. Dit heet leerplicht. De leerplicht gaat in op de 1e dag van de maand nadat een kind 5 jaar is geworden. De volledige leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt. Wat is kwalificatieplicht? Jongeren moeten onderwijs volgen tot…

 • Duurzame lening voor ondernemers aanvragen

  Heeft u een bedrijf of instelling en wilt u investeren in energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie? Dan kan het Energiefonds Wageningen u helpen. U kunt hiervoor een lening aanvragen. Voorbeelden van investeringen zijn energiezuinige verlichting, schilisolatie, warmtepomp en zonnepanelen.

 • Ouderavonden en trainingen jeugd en gezin

  Informatie en activiteiten voor ouders, kinderen en jong volwassenen.

 • Collectieve wooninitiatieven

  Collectieve woningbouwinitiatieven dragen bij aan de kwaliteit van leven in Wageningen. Ze bieden ruimte voor het vormgeven van gezamenlijke en persoonlijke woonwensen. Ook kunnen ze bijdragen aan doelen op het gebied van wonen, zorg en duurzaamheid. De gemeente Wageningen heeft beleid gemaakt. Hiermee willen we helpen bij het laten slagen van collectieve wooninitiatieven. Het beleid is voor bewoners die samen een woonproject tot stand willen laten komen. En daar ook met elkaar willen gaan wonen. Dit kan ook zijn in combinatie met een professionele ontwikkelende partij. Belangrijk is dat de groep die uiteindelijk in de woningen gaat wonen een belangrijke stem heeft. Zowel in het ontwerp en bouw van de woningen als de woonomgeving.