Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Meldpunt problemen met verhuurder

  U huurt een particuliere huurwoning of zoekt een woning via een bemiddelingsbureau. Verhuurders en bemiddelingsbureaus moeten zich aan regels houden. Gebeurt dat niet dan kunt u dat bij ons melden. U kunt ook anoniem een melding doen. Huurt u van een woningcorporatie en hebt u klachten? Neem dan contact op met de woningcorporatie.

 • Evenementenvergunning

  Als u een evenement organiseert, meldt u dit uiterlijk 20 oktober van het voorafgaande jaar. Bij nieuwe evenementen neemt u eerst per mail contact op met de evenementencoördinator. Organisaties van bestaande evenementen krijgen een aanmeldformulier in september. Als de datum van uw evenement is goedgekeurd, vraagt u online een evenementenvergunning aan. Dit doet u uiterlijk 8 weken voor het evenement.

 • Buurtinitiatieven

  Hebt u een idee voor uw buurt, dan kunt u subsidie aanvragen om het plan uit te voeren. Met een buurtinitiatief brengt u mensen bij elkaar. Door bijvoorbeeld het organiseren van een buurt bbq, een straatfeest, een burendag of een workshop voor buurtbewoners. Of voor het aanbrengen van verbeteringen in uw straat. Mail ons uw idee of plan.

 • Bezwaar maken tegen besluit

  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Een besluit is bijvoorbeeld een bouwvergunning voor uw buren of het niet krijgen van een uitkering. Tegen een actie, zoals het opnieuw bestraten van een weg, kunt u geen bezwaar maken. Uw bezwaar moet binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit bij ons binnen zijn.

 • Bewijs van in leven zijn

  Uw pensioenfonds of een andere instantie kan u vragen om een document dat bewijst dat u in leven bent. Dit vraagt u aan in de gemeente waar u staat ingeschreven. Bij ons komt u hiervoor op afspraak naar de centrale balie. U kunt ook zonder afspraak naar de centrale balie komen. Dit is mogelijk op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur. Het document krijgt u direct mee.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Een uittreksel BRP is een officiële verklaring dat u in de gemeente Zandvoort ingeschreven staat. Op de verklaring staan uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt er ook andere gegevens op laten zetten, zoals uw nationaliteit. Binnen 5 werkdagen na uw aanvraag ontvangt u het uittreksel met de post.

 • Akte burgerlijke stand

  Hebt u een bewijs nodig van een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden? Vraag dan een kopie van de officiële akte aan. Per post sturen we het document naar u op. Dat doen we binnen 5 werkdagen.

 • Verhuizing doorgeven

  U geeft uw nieuwe adres aan ons door als u naar of binnen de gemeente Zandvoort verhuist. Dit kan vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen erna. De adreswijziging gaat in op de verhuisdatum die u hebt doorgegeven. Wij sturen u een brief als we uw verhuizing in onze gegevens hebben verwerkt.

 • Groene buurtinitiatieven

  U wilt samen met de buren de buurt groener maken door het aanleggen van een buurttuin. Of door tegels te vervangen door struiken of gras, groene gevels te maken of het bestaande groen te verbeteren. U kunt hiervoor subsidie aanvragen. Mail ons uw groen idee.

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort adviseert – gevraagd en ongevraagd – het college van burgemeester en wethouders over het sociaal domein. De Adviesraad geeft advies namens inwoners van Zandvoort en is betrokken, deskundig en onafhankelijk.