Zoekresultaat 1 - 10 van 20 resultaten

 • Geld of spullen inzamelen voor een goed doel

  Als u een collecte of (kleding)inzamelactie wilt houden, heeft u een collectevergunning nodig.

 • Alcoholontheffing (tapontheffing)

  U kunt een alcoholontheffing aanvragen voor maximaal twaalf dagen achter elkaar.

 • Bijstandsuitkering aanvragen

  Als u te weinig geld heeft om van te leven, komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. U ontvangt dan een geldbedrag dat uw inkomen aanvult tot het bestaansminimum. U ontvangt een bijstandsuitkering totdat u zelf weer voldoende inkomen heeft. 

 • Iemand machtigen om voor u te stemmen bij verkiezingen

  Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand machtigen. Dat betekent dat u iemand anders toestemming geeft om voor u te stemmen. Dat heet een volmacht. Iemand machtigen regelt u via uw stempas, online of schriftelijk.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen en wilt u een aansluiting op de riolering of drainage aanleggen of vervangen? Vraag dan op tijd een rioolaansluiting aan voor het lozen van (huishoudelijk) afvalwater, regen- of grondwater.

  Nieuwe aansluitingen zijn volledig voor rekening van de eigenaar/bewoner en moeten zes weken voor uitvoering schriftelijk worden ingediend. Tijdens deze periode zal de gemeente beoordelen of de aansluiting daadwerkelijk mogelijk is. Indien er sprake blijkt te zijn van vervuilde grond is deze periode niet van toepassing en zal team riolering contact met u opnemen. 

 • Standplaats, vergunning

  Zonder vergunning mag u geen standplaats innemen. Dit geldt ook voor standplaatsen aan het water of op eigen grond. Wilt u voertuigen, tafels of kraampjes plaatsen voor het verkopen van producten of voor promotionele activiteiten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan.

  Vaste standplaatsvergunning

  Wilt u meer dan twaalf dagen aaneengesloten of meer dan zes losse dagen per jaar een standplaats innemen? Dan heeft u een vaste standplaatsvergunning nodig. Neem voor het indienen van een aanvraag vaste standplaatsvergunning altijd eerst contact op met de gemeente over de mogelijkheden.

  Locaties

  De locaties voor vaste en (niet-incidentele) seizoensstandplaatsen zijn opgenomen in het Standplaatsenbeleid 2018. Op onderstaande vaste standplaats(en) kunt u zien welke locatie(s) nog beschikbaar zijn:

  • Amsterdamseweg ter hoogte van nummer 137: vrij op maandag en zondag

  Vergunning overdragen

  Wilt u een standplaatsvergunning aan iemand anders overdragen? Daar gelden strenge voorwaarden voor. Neem contact op als u meer informatie wilt ontvangen.

  Seizoensstandplaatsvergunning

  Er zijn geen beschikbare seizoensstandplaatsen voor de verkoop van oliebollen en/of koek-en-zopie.

  Incidentele standplaatsvergunning

  Wilt u maximaal twaalf dagen aaneengesloten of maximaal zes losse dagen per jaar een standplaats innemen? Dan heeft u een incidentele standplaatsvergunning nodig. 

  In verband met de weekmarkt is het niet toegestaan om op een vrijdag een incidentele standplaats in te nemen op het Stadsplein en op de Rembrandtweg. 

  Meer informatie kunt u lezen in het Standplaatsenbeleid 2018.

 • Afspraak maken grofvuil ophalen

  Grof huishoudelijk afval is al het afval dat te groot of te zwaar is om als huishoudelijk restafval aan de inzameldienst aan te bieden. Door grof afval gescheiden in te leveren, kunnen weer nieuwe producten gemaakt worden. Dit bespaart grondstoffen en energie en levert minder milieuvervuiling op.

  U kunt grof huishoudelijk afval, wit- en bruingoed en tuinafval tegen betaling op laten halen of zelf kosteloos wegbrengen naar het Afvalbrengstation. Voor het wegbrengen van afval naar het Afvalbrengstation kunt u gebruik maken van de gratis elektrische bakfiets.

  Op de pagina Soorten afval leest u hoe u verschillende soorten afval kunt aanbieden.

  Verbouwingsafval

  Verbouwingsafval wordt niet opgehaald. Voorbeelden van verbouwingsafval zijn: grond, zand, steen, glas, keukenkasten, aanrechten, deuren, bielzen, schuttingen, tegels en ander afval dat vrijkomt bij een verbouwing van huis en tuinen.

  U kunt tot één kubieke meter per maand verbouwingsafval gratis naar het Afvalbrengstation brengen. In de Tarieventabel afvalinzameling bekijkt u de kosten als u meer dan één kubieke meter per maand aan verbouwingsafval inlevert. U kunt uw verbouwingsafval ook door een commerciële partij laten ophalen.

 • Venten

  Onder venten wordt verstaan: mobiel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of diensten, in de openbare ruimte of aan huis. Op de plekken waar venten is toegestaan, heeft u geen vergunning nodig. 

  Venten is niet toegestaan op de volgende locaties:

  • het Stadshart, het gebied gelegen tussen Keizer Karelweg en Van Heuven Goedhartlaan (met in begrip van busstation en eindhalte metro)
  • winkelcentrum Groenhof
  • winkelcentrum Westwijk
  • winkelcentrum Kostverlorenhof
  • winkelcentrum Bankras
  • winkelcentrum Middenhoven
  • winkelcentrum Waardhuizen
  • alle metrohaltes binnen de grenzen van Amstelveen
  • op de weekmarkt

  Voor alle overige gebieden in Amstelveen heeft u geen vergunning nodig om te venten. De regels rond venten zijn vastgelegd in artikel 5:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening Amstelveen.

  Als u langer dan tien minuten op dezelfde plek staat, zonder een klant te bedienen, is er sprake van het innemen van een standplaats. U moet dan een standplaatsvergunning aanvragen.

 • Stemmen in het buitenland

  Woont u als Nederlander in het buitenland of bent u tijdelijk in het buitenland, dan kunt u ook stemmen. 

 • Nadere regels subsidiĆ«ring duurzaamheidsinvesteringen in sportaccommodaties

  De gemeente Amstelveen stelt ook voor de jaren 2024-2027 subsidie beschikbaar. De subsidie is bedoeld om sportverenigingen met een eigen accommodatie te stimuleren te investeren in duurzaamheid en toegankelijkheid.

  Per jaar is er € 100.000,- subsidie beschikbaar, waarbij de sportvereniging voor maximaal een derde van de opgenomen duurzaamheidsinvesteringen subsidie kan aanvragen.

  De gemeente Amstelveen heeft voor deze subsidieregel aansluiting gezocht bij de landelijke regeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA). Hier bestaat de mogelijkheid voor sportverenigingen om een aanvullende subsidie aan te vragen van 20% van de duurzaamheidsinvesteringen in de sportaccommodatie (bovenop de subsidie van 20% voor de compensatie van de btw). De gemeente hanteert dezelfde duurzaamheids- en toegankelijkheidscriteria als in de BOSA, zodat sportverenigingen van beide regelingen gebruik kunnen maken.