Zoekresultaat 1 - 10 van 40 resultaten

 • Bijzondere kosten voor vluchtelingen uit Oekraïne

  Bent u gevlucht uit Oekraïne en moet u noodzakelijke kosten maken? Dan kunt u deze kosten misschien vergoed krijgen. Het moet gaan om bepaalde kosten die u echt moet maken en die niet op een andere manier betaald kunnen worden. U moet in eerste instantie het leefgeld of inkomen uit werk gebruiken om bijzondere (buitengewone) kosten te betalen.

  Bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld kosten voor:

  • reizen;
  • plotselinge, onverwachte persoonlijke medische redenen. Tenzij de kosten vergoed worden vanuit de Regeling Medische Zorg Oekraïne of de kosten worden gedekt door uw zorgverzekering;
  • kosten voor schoolvervoer van leerplichtige minderjarigen.

 • Het Sociaal team

  Soms heeft u meerdere problemen waar u op eigen kracht niet uitkomt. Heeft u bijvoorbeeld een combinatie van lichamelijke klachten, voelt u zich eenzaam, bent u overbelast door mantelzorg of bevindt u zich in een moeilijke thuissituatie met uw kinderen? Dan kan het Sociaal team ondersteuning bieden.

  Bevindt u zich in zo’n situatie? Dan kunt u contact opnemen met bijvoorbeeld uw huisarts of een medewerker van het Sociaal loket. Het Sociaal loket, uw huisarts, school of een andere deskundige kan u doorverwijzen en aanmelden bij het Sociaal team van de gemeente. Het Sociaal team schakelt de juiste zorg voor u in en kijkt samen met u wat er nodig is om weer op eigen kracht verder te kunnen. U kunt zich niet zelf aanmelden bij het Sociaal team.

 • Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten

  Heeft u hoge zorgkosten en een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten.

  Hoogte

  De vergoeding is € 252,- per jaar.

  Duur

  U ontvangt de vergoeding voor een kalenderjaar.

 • Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

  Heeft u een eigen bedrijf en tijdelijk financiële problemen? Bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen, of moet u stoppen met uw eigen bedrijf? Misschien heeft u recht op bijstand voor zelfstandigen. Dit is een uitkering en/of lening via de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). De bijstand kan nodig zijn om uw gezin te onderhouden. 

  Begint u een eigen bedrijf en ontvangt u een bijstands- of WW-uitkering? Ook dan kunt u misschien ondersteuning krijgen. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. 

 • Bijstandsuitkering aanvragen

  Als u te weinig geld heeft om van te leven, komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimale grens. U ontvangt een bijstandsuitkering totdat u weer genoeg inkomen heeft.

  Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen (bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld) onder de bijstandsgrens liggen.

  Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders).

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen en wilt u een aansluiting op de riolering of drainage aanleggen of vervangen? Vraag dan op tijd een rioolaansluiting aan voor het lozen van (huishoudelijk) afvalwater, regen- of grondwater.

  Nieuwe aansluitingen zijn volledig voor rekening van de eigenaar/bewoner en moeten zes weken voor uitvoering schriftelijk worden ingediend. Tijdens deze periode zal de gemeente beoordelen of de aansluiting daadwerkelijk mogelijk is. Indien er sprake blijkt te zijn van vervuilde grond is deze periode niet van toepassing en zal team riolering contact met u opnemen. 

 • Bezoekersvergunning

  Krijgt u visite? Met mijn2Park regelt u het parkeren voor uw bezoekers. Via de website of telefonisch meldt u visite eenvoudig aan. Om gebruik te maken van mijn2Park, heeft u een bezoekersvergunning nodig. Deze koppelt u aan uw mijn2Park account via het E-Loket.

 • Aanmelden als stembureaulid of stemmenteller

  Wilt u helpen als stembureaulid of stemmenteller bij verkiezingen? Aanmelden kan op deze pagina. Voor de verkiezingen van het Europees Parlement kunt u zich aanmelden voor donderdag 6 en vrijdag 7 juni 2024.

  Wat doet een stembureaulid of teller?

  Vindt u het leuk om mensen te woord te staan, u nuttig te maken voor de gemeente Amstelveen en te helpen tijdens verkiezingen? Dan is de gemeente naar u op zoek!

  Als stembureaulid levert u een belangrijke bijdrage aan de democratie. Samen met de andere leden van het stembureau zorgt u dat de verkiezingen goed en zo veilig mogelijk verlopen.

  Een lid van het stembureau helpt bijvoorbeeld bij het wijzen van kiezers op belangrijke informatie bij de ingang, het controleren van de identiteit van kiezers aan tafel of het beantwoorden van vragen bij de stembus. Een teller helpt mee met het tellen van de stemmen.

  Wilt u meer weten? Op de pagina Wat doet een stembureaulid vindt u welke functies er zijn en wat u precies gaat doen. Voor de verkiezingen van het Europees Parlement kunt u zich aanmelden voor donderdag 6 en/of vrijdag 7 juni 2024. U krijgt er ook een vergoeding voor.

 • Schuldhulpverlening

  Veel mensen in Nederland hebben te maken met betalingsachterstanden en schulden. De gemeente kan u hierbij helpen. Komt u er zelf niet meer uit? Dan is dat niets om u voor te schamen. Neemt u contact op met de gemeente? Dan voorkomt u dat uw problemen erger worden.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Als u gehandicapt bent en zelf auto rijdt of afhankelijk bent van vervoer door anderen, kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart mag u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Een gehandicaptenparkeerkaart is persoonsgebonden; alleen u kunt er gebruik van maken.

  Er zijn twee soorten gehandicaptenparkeerkaarten: een bestuurderskaart en een passagierskaart. Voor beide gelden andere voorwaarden.

  Wilt u weten waar u kunt parkeren met de Europese Gehandicaptenparkeerkaart (GPK), kijk dan op de kaart Parkeren Amstelveen. De openbare gehandicaptenparkeerplaatsen staan met een groene kleur aangegeven.

  Geldigheid

  Een gehandicaptenparkeerkaart wordt voor maximaal vijf jaar afgegeven. Afhankelijk van uw situatie kan dit ook korter zijn dan vijf jaar. Als uw gehandicaptenparkeerkaart is verlopen, kunt u een nieuwe kaart aanvragen.

  De gehandicaptenparkeerkaart is ook geldig in andere gemeenten en de meeste Europese landen. U moet zich wel aan de parkeerregels houden die daar gelden.