Zoekresultaat 1 - 10 van 62 resultaten

 • Gebouw of woning slopen

  U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

 • Woonwagenstandplaatsen, toewijzing

  Bent u op zoek naar een woonwagenstandplaats op één van de woonwagenlocaties in Amstelveen? Dan dient u zich in te schrijven in het register voor standplaatszoekenden.

  Er zijn in Amstelveen vier woonwagenlocaties met in totaal 54 woonwagenstandplaatsen:

  • Woonwagenlocatie Binderij heeft 13 standplaatsen.
  • Woonwagenlocatie Doorweg heeft 16 standplaatsen.
  • Woonwagenlocatie Galjoen heeft 15 standplaatsen.
  • Woonwagenlocatie Voerman heeft 10 standplaatsen.

 • Alcoholontheffing (tapontheffing)

  U kunt een alcoholontheffing aanvragen voor maximaal twaalf dagen achter elkaar.

 • Gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen aanvragen

  Als zorginstelling kunt u een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen voor het vervoer van bewoners met een handicap. Met een gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen kunt u de bewoners samen vervoeren. U hoeft niet voor iedere bewoner apart een kaart aan te vragen.

  Op de gehandicaptenparkeerkaart staat met de letter ‘I’ aangegeven dat het om een gehandicaptenparkeerkaart voor een instelling gaat. De kaart is gebonden aan het kenteken van het voertuig dat op naam staat van de instelling. U kunt meerdere kaarten krijgen als uw instelling meerdere voertuigen gebruikt.

 • Rijbewijs aanvragen

  U vraagt een rijbewijs aan als u voor het eerst geslaagd bent voor een rijexamen of een nieuwe rijbewijscategorie. Maar ook als uw rijbewijs verloopt of gestolen is. U kunt een rijbewijs aanvragen bij de gemeente.

  Met een rijbewijs laat u zien dat u een motorvoertuig mag besturen. Ieder voertuig heeft een eigen rijbewijscategorie. Op uw rijbewijs staat voor welke categorieën u voertuigen mag besturen. Lees meer over rijbewijscategorieën op Rijksoverheid.nl.

  U vraagt een rijbewijs aan als:

  • u voor het eerst geslaagd bent voor een rijexamen;
  • u geslaagd bent voor een nieuwe categorie;
  • uw rijbewijs bijna verloopt of al verlopen is;
  • uw rijbevoegdheid ingeperkt is (bijvoorbeeld door een ongeval of ziekte);
  • u een rijbewijs wilt omwisselen (bijvoorbeeld een buitenlands of militair rijbewijs);
  • uw rijbewijs kwijt of gestolen is;
  • uw rijbewijs beschadigd is.

  Wilt u uw rijbewijs verlengen of uitbreiden met een categorie? Dat kunt u ook online aanvragen. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Rijbewijs online verlengen.

  Geldigheid

 • Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten

  Heeft u hoge zorgkosten en een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten.

  Hoogte

  De vergoeding is € 252,- per jaar.

  Duur

  U ontvangt de vergoeding voor een kalenderjaar.

 • Inrit aanleggen

  Als u een inrit wilt laten maken bij uw bedrijf of huis, dan moet u dit melden bij de gemeente. U mag niet zelf een inrit aanleggen. Wilt u ook bouwen of verbouwen? Dan moet u hiervoor een vergunningsaanvraag doen bij het Omgevingsloket. U kunt ervoor kiezen om dit samen te doen met de melding van de aanleg van een inrit.

 • Vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort aanvragen

  Vluchtelingen die in Nederland wonen en verblijven, kunnen een vluchtelingenpaspoort aanvragen. Hiermee kunt u naar het buitenland reizen. Het paspoort is in alle landen geldig, behalve in uw land van herkomst. Vaak heeft u ook een visum nodig.

  U heeft een vluchtelingenstatus als u een verblijfsvergunning asiel heeft voor bepaalde of onbepaalde tijd. Dit is document type III of IV. U krijgt de vluchtelingenstatus wanneer de Verenigde Naties u als vluchteling erkennen.

  De geldigheid van het paspoort hangt af van het soort paspoort dat u krijgt. De maximale geldigheid is vijf jaar. In het paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen. Dit geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar.

  Heeft u niet de vluchtelingenstatus? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Deze aanvraag duurt twee tot vier maanden en kan worden afgewezen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Een spoedprocedure is niet mogelijk voor een vreemdelingenpaspoort.

 • Politieke partij registreren voor gemeenteraadsverkiezingen

  Nieuwe politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen moeten zich inschrijven bij de gemeente. Als u aan alle voorwaarden voldoet, mag u een kandidatenlijst inleveren.

 • Vervangende stempas voor verkiezingen

  De stempas voor de verkiezingen van het Europees Parlement ontvangt u tussen donderdag 2 mei en dinsdag 7 mei 2024. Heeft u uw stempas op woensdag 8 mei nog niet ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan.

  U ontvangt de stempas van de gemeente waar u op 23 april 2024 stond ingeschreven. Een vervangende stempas vraagt u ook aan bij de gemeente waar u op 23 april stond ingeschreven. Stemmen kan alleen met een nieuwe stempas. Mocht u uw oude stempas terugvinden, dan kunt u daar niet meer mee stemmen.