Zoekresultaat 1 - 10 van 26 resultaten

 • Zienswijze

  Wilt u reageren op een ontwerpbesluit van de gemeente? Dan kunt u ons dat laten weten. Zo’n reactie op een ontwerpbesluit of ontwerpplan noemt de wet een zienswijze.

 • Nadeelcompensatie

  Lijdt u schade doordat er in de buurt van uw woning of bedrijf wordt gebouwd of het gebruik van een gebouw is gewijzigd? Is uw pand hierdoor minder waard geworden of loopt u inkomsten mis? En was de bouw of het gewijzigde gebruik eerst niet toegestaan en nu wel door een besluit of maatregel van de gemeente? Dan kunt u een verzoek om tegemoetkoming nadeelcompensatie (planschade) indienen bij de gemeente.

 • Bodeminformatie inleveren als XML-bestand

  In sommige gevallen is het nodig om een milieuhygiënisch bodemonderzoek in te leveren bij de gemeente Duiven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voorwaarden bij (Omgevings)vergunningen of een voorgenomen planwijziging. Het kan ook zo zijn dat een adviesbureau opdracht krijgt van de gemeente om een bodemonderzoek uit te voeren. Deze onderzoeken moeten in het zogeheten XML formaat worden aangeboden.

 • Tussengebied

  Het tussengebied gaan we opnieuw inrichten. Met ‘tussengebied’ bedoelen wij het gehele landelijke tussengebied tussen de kernen Duiven en Westervoort. Om een nieuwe inrichting van het gebied te kunnen waarmaken werken de gemeenten Duiven en Westervoort samen aan een koersdocument.

 • Bodeminformatie opvragen

  Heeft u informatie nodig over de bodem van een bepaald stuk grond? Bijvoorbeeld als u dat stuk grond wilt kopen of verkopen, of voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.

 • Informatie rondom zorg, welzijn en financiën

  Gemeente, huisartsen en zorgaanbieders trekken samen op om de zorg en ondersteuning voor u zo goed mogelijk te laten verlopen. Juist nu in deze periode! Blijf niet zitten met vragen en wacht ook vooral niet te lang!

 • Publicatieborden

  In de gemeente Duiven staan vanaf 25 april 2024 digitale verkiezingsborden.

 • Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

  Vanaf 1 januari 2024 gaat de Wet Kwaliteitsborging in voor nieuwbouw in gevolgklasse 1. Denk onder meer aan grondgebonden woningen, bedrijfsgebouwen met maximaal twee bouwlagen en vakantiehuisjes. Dat houdt in dat de gemeente geen vergunning meer verleent voor het bouwtechnische deel van deze bouwwerken. Ook houdt de gemeente geen toezicht meer op de technische bouw van nieuwbouwprojecten. Voor verbouw gaat de wet waarschijnlijk pas op 1 januari 2025 gelden.

 • Ramp of incident

  Als er direct gevaar is door een ramp of noodsituatie, dan moet u dat snel weten. Daarom wordt u gewaarschuwd door de sirene, NL-Alert en/of een geluidswagen. Volg de instructies op. En blijf op de hoogte via radio, tv, internet en X (voorheen Twitter).

 • Milieuoverlast door bedrijven

  Door bedrijven in uw omgeving kunt u overlast ervaren. Denk hierbij aan geluidsoverlast, lichtoverlast, stankklachten en dergelijke. Als u dergelijke overlast ervaart, meldt u het bij de provincie: