Zoekresultaat 1 - 10 van 23 resultaten

 • Rijbewijs voor 17-jarigen

  Jij bent 17 jaar en hebt jouw rijbewijs gehaald. Voordat jij je rijbewijs komt aanvragen bij de gemeente heb je een begeleiderspas nodig. Op deze pas staan de namen van jouw coaches. Om de begeleiderspas aan te vragen moeten jouw coaches zichzelf succesvol hebben aangemeld. Coaches kunnen zich aanmelden via de website van de RDW. Met de begeleiderspas mag je samen met je rijbewijs en een coach de weg op. Online aanmelden coaches en aanvragen begeleiderspas bij de RDW Proces aanvragen begeleiderspas en rijbewijs Zijn je coaches goedgekeurd dan kan jij de begeleiderspas aanvragen via de website van de RDW. Nadat je bent ingelogd met je DigiD verschijnen de coaches in beeld die zich hebben aangemeld. Jij kiest welke coaches jij op je pas wilt zetten. Je sluit de aanvraag af door een online betaling van €25,-. De RDW controleert daarna je aanvraag. Ben je goedgekeurd, dan stuurt de RDW de begeleiderspas de volgende werkdag op. Vanaf dit moment kan jij je rijbewijs bij de gemeente aanvragen. Meenemen naar het gemeentehuis Geldig identiteitsbewijs. Een recente goedgelijkende kleurenpasfoto volgens de richtlijnen die maximaal zes maanden oud is op het moment van de aanvraag. Een pasfoto maken kan in het gemeentehuis, daar staat een goedgekeurde fotocabine. Pasfoto maken in het gemeentehuis Je vraagt je Rijbewijs aan bij de Servicebalie in het gemeentehuis. Een afspraak maken is niet nodig. Openingstijden Servicebalie

 • Milieumelding/milieuvergunning

  Bedrijven hebben voor het starten of wijzigen van hun bedrijfsmatige activiteiten soms een omgevingsvergunning nodig. Of moeten vooraf een melding maken. Melding Wilt u een activiteit starten of wijzigen? Soms is dan alleen een melding nodig. Meer hierover leest u op Informatie over milieumelding of vergunning. Een melding maakt u via de landelijke site AIM (Activiteitenbesluit Internet Module). Via deze site beoordeelt u ook welke regels gelden. En of er een melding of vergunning nodig is. Een melding vertelt ons dat u een activiteit gaat starten of aanpassen. Er is geen sprake van een ‘toestemming’ vanuit de gemeente. Het bedrijf is er zelf voor verantwoordelijk het blijft voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Milieuregelgeving niet nageleefd? Het bevoegd gezag kan wel (achteraf) via het milieutoezicht vanuit de omgevingsdienst handhavend optreden.

 • Bekostigen leerlingenvervoer

  Alle kinderen van 5 tot 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als ouder of verzorger moet u er zelf voor zorgen dat uw kind iedere dag op school komt. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind. Meestal is dat geen probleem, maar soms is het vervoer naar school ingewikkeld. Bijvoorbeeld omdat uw kind niet zelfstandig naar school kan gaan met de fiets of het openbaar vervoer. Woont u met uw kind(eren) in de gemeente Putten en geldt dit voor uw kind? Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding voor leerlingenvervoer. Verlenging bekostiging leerlingenvervoer 2024/2025 ga naar de pagina plus aanvragen Bekostigen leerlingenvervoer 2023/2024 online aanvragen via DigiD U moet een aantal bewijsstukken bijvoegen Als u een aanvraag indient, moet u een aantal bewijsstukken bijvoegen. Als u de aanvraag online doet, moet u de bewijsstukken uploaden. U moet de bewijsstukken dan digitaal hebben. Wij hebben de volgende bewijsstukken nodig: Kopie identiteitsbewijs van aanvrager en leerling.  Een inkomensverklaring over het jaar 2021 van de Belastingdienst (alleen nodig bij (speciaal) basisonderwijs). Kopie van een toelaatbaarheidsverklaring speciaal basis onderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs. Een (medische) verklaring noodzaak aangepast vervoer. Een kopie van de bankpas waarop een eventuele vergoeding moet worden uitbetaald.

 • Geboorteaangifte

  De geboorte van een kind moet u doorgeven in de gemeente waar het kind is geboren. Dit doet u binnen drie werkdagen. De vader of moeder doet geboorteaangifte. Als dit niet kan, moet iemand die bij de geboorte was aangifte doen. U kunt de geboorteaangifte helemaal online of aan de balie in het gemeentehuis doen. De geboorte online aangeven via DigiD Openingstijden balie Burgerzaken Bewijsstukken online geboorteaangifte Voor de online aangifte heeft u nodig: DigiD van de moeder en vader. Verklaring van de verloskundige. Een kopie van een erkenningsakte (als u dat hebt).

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor: Onderwijzers Taxichauffeurs Mensen in de kinderopvang Bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een visum of werkvergunning kan deze verklaring noodzakelijk zijn. Verklaring omtrent het gedrag online aanvragen via DigiD Vraagt u de subsidie online aan? Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig: Een door uzelf en de instantie die de VOG vraagt ingevuld aanvraagformulier.

 • Afvalbrengstation

  De gemeente heeft een afvalbrengstation waar u als inwoner uw afval brengt. Dit gaat om o.a.: Grof huisvuil. Grotere hoeveelheden afval (zoals tuinafval). Gebruiksgoederen (zoals koelkasten, televisies en andere apparaten die je thuis gebruikt). Gereedschap inleveren voor stichting Gered Gereedschap Nijkerk Chemisch afval (bijvoorbeeld verf, batterijen en olieproducten). Bijzonder afval. Meer informatie staat op de website www.mijnafvalwijzer.nl. Kosten Als u afval brengt kost dit geld. De kosten voor ieder afvalsoort vindt u in het AfvalABC op www.mijnafvalwijzer.nl. Openingstijden afvalbrengstation maandag gesloten dinsdag gesloten woensdagmiddag 13.00-16.00 uur donderdagavond 18.00-20.00 uur (alleen tijdens de zomertijd) vrijdagmiddag 13.00-16.00 uur zaterdagmorgen 08.30-12.30 uur Tijdens feestdagen kunnen de openingstijden afwijken. Voorwaarden Alleen inwoners uit de gemeente Putten toegestaan. Tractoren en vrachtauto’s hebben geen toegang tot het terrein van het afvalbrengstation. Brengen van bedrijfsafval mag niet. Iedere bezoeker mag maximaal 2 m3 grofvuil brengen. Volg de aanwijzingen van het personeel op. U mag geen spullen van het afvalbrengstation meenemen. Betreden op eigen risico. Kinderen onder de 12 jaar en huisdieren moeten voor de veiligheid in de auto blijven. Alleen stapvoets rijden. Pinnen? Ja graag! Wij willen u vragen om met de pin te betalen. Toch liever contant betalen? Dat kan ook.  Contactgegevens Hoge Eng-West 5 Postbus 400, 3880 AK Putten T (0341) 359 611 F (0341) 359 659 E info@putten.nl

 • Omgevingsvergunning

  In sommige gevallen heeft u een vergunning nodig voordat u een activiteit mag uitvoeren. Dat is een omgevingsvergunning. Bijvoorbeeld bij: Een bouwactiviteit Kappen van een boom Wijzigen van een monument Maken van een uitweg Doe de vergunningcheck  Omgevingsvergunning online aanvragen via DigiD Vergunningcheck Via het Omgevingsloket kunt u onderzoeken waar uw activiteit aan moet voldoen. Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u voor de activiteit: Geen vergunning nodig heeft (vergunningsvrij). Een vergunning nodig heeft. Meldingsplichtig bent. Aarzelt u over de uitkomst of heeft u moeite met invullen? Wij helpen u graag iedere ochtend van 08.30 tot 12.30 uur aan de balie van Ruimte in het gemeentehuis. U kunt ook bellen via telefoonnummer (0341) 359 611. Aanvragen omgevingsvergunning Blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan doet u via de het Omgevingsloket een aanvraag voor de activiteiten. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u een DigiD nodig. Procedure omgevingsvergunning U dient een aanvraag in via het landelijk omgevingsloket U ontvangt van ons de bevestiging dat uw aanvraag is ontvangen en wie de behandelaar is. Wij melden de ontvangst van de aanvraag in een publicatie in het gemeentelijk blad. Wij onderzoeken of de aanvraag voldoende gegevens heeft om de aanvraag goed te kunnen beoordelen (bijvoorbeeld tekeningen en onderzoeken). De aanvraag wordt beoordeeld. Binnen 8 weken wordt een besluit genomen op de aanvraag. Behalve wanneer er sprake is van een uitgebreide voorbereidingsprocedure of bij een opschorting omdat er gegevens ontbreken. Het besluit op de vergunningaanvraag wordt gepubliceerd. Tot 6 weken na het verzenden van het besluit kan er een bezwaar worden ingediend.

 • Afschrift burgerlijke stand

  Wat is een afschrift van de burgerlijke stand? Dat is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen (dit noemen we rechtsfeiten) in het leven. Denkt u daarbij aan gebeurtenissen zoals: Geboorte Overlijden Huwelijk Scheiding Partnerschapsregistratie Beëindiging partnerschap Op een afschrift van de burgerlijke stand staat een rechtsfeit. U kunt alleen bij de gemeente waar de gebeurtenis is volgetrokken een afschrift krijgen. Wij versturen het afschrift binnen 3 werkdagen per post. De bezorging van de post neemt ook enkele dagen in beslag. Heeft u het afschrift eerder nodig? Neemt u dan contact op. Dan zorgen wij ervoor dat u het afschrift bij de Ontvangstbalie kunt ophalen. Afschrift burgerlijke stand online aanvragen via DigiD Afspraak maken voor het aanvragen van een afschrift burgerlijke stand Soort akte Er zijn verschillende akten waarvan een afschrift of uittreksel is op te vragen: Geboorteakte Overlijdensakte Huwelijksakte Echtscheidingsakte Akte van partnerschapsregistratie Akte van beëindiging partnerschap Termijn Vraagt u het afschrift uit de burgerlijke stand online aan? De afdeling Burgerzaken stuurt het document binnen 1 week naar uw huisadres. Uittreksel BRP Verwar een afschrift burgerlijke stand niet met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP). Hierin bewijst de gemeente dat u in deze gemeente staat ingeschreven. Een uittreksel uit het BRP is alleen te krijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Aangifte overlijden

  Als er iemand overlijdt moet u aangifte doen bij de gemeente. U doet de aangifte bij de gemeente waar de persoon overleden is. Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte, maar u kunt het ook zelf doen. Na de aangifte wordt: De overlijdensakte gemaakt. Het verlof tot begraven/cremeren afgegeven. Voor begrafenisondernemers is het mogelijk de aangifte online te doen. Hiervoor is EHerkenning nodig.  De aangifte overlijden online doorgeven via EHerkenning Afspraak maken voor het doorgeven van overlijden

 • Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

  Met een bewijs van in leven zijn, bewijst u dat u in leven bent. Sommige pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties kunnen hierom vragen. Aanvragen van een bewijs van in leven zijn moet u zelf doen. Bewijs van in leven zijn voor gebruik in Nederland Hebt u het bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in Nederland? Dan krijgt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).  Uittreksel basisregistratie personen online aanvragen via DigiD Wij versturen het uittreksel binnen 3 werkdagen per post. De bezorging van de post neemt ook enkele dagen in beslag. Heeft u het afschrift eerder nodig? Neemt u dan contact op. Dan zorgen wij ervoor dat u het afschrift bij de Ontvangstbalie kunt ophalen. Liever niet online aanvragen? Wilt u het bewijs van in leven liever niet online aanvragen? Dan kunt u het bewijs van in leven aanvragen bij de balie van Burgerzaken in het gemeentehuis. Openingstijden Burgerzaken Afspraak maken voor het aanvragen van een uittreksel basisregistratie personen Bewijs van in leven zijn voor gebruik in buitenland (attestatie de vita) Hebt u het bewijs van in leven nodig voor gebruik in het buitenland? Dan hebt u een uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Dit uittreksel is een (internationale) attestatie de vita. Het uittreksel is in meer talen. U vraagt het attestatie de vita persoonlijk aan bij de balie van Burgerzaken in het gemeentehuis. Openingstijden Burgerzaken Afspraak maken voor het aanvragen van een attestatie de vita