Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Afvalbrengstation

  De gemeente heeft een afvalbrengstation waar u als inwoner uw afval brengt. Dit gaat om o.a.: Grof huisvuil. Grotere hoeveelheden afval (zoals tuinafval). Gebruiksgoederen (zoals koelkasten, televisies en andere apparaten die je thuis gebruikt). Gereedschap inleveren voor stichting Gered Gereedschap Nijkerk Chemisch afval (bijvoorbeeld verf, batterijen en olieproducten). Bijzonder afval. Meer informatie staat op de website www.mijnafvalwijzer.nl. Kosten Als u afval brengt kost dit geld. De kosten voor ieder afvalsoort vindt u in het AfvalABC op www.mijnafvalwijzer.nl. Openingstijden afvalbrengstation maandag gesloten dinsdag gesloten woensdagmiddag 13.00-16.00 uur donderdagavond 18.00-20.00 uur (alleen tijdens de zomertijd) vrijdagmiddag 13.00-16.00 uur zaterdagmorgen 08.30-12.30 uur Tijdens feestdagen kunnen de openingstijden afwijken. Voorwaarden Alleen inwoners uit de gemeente Putten toegestaan. Tractoren en vrachtauto’s hebben geen toegang tot het terrein van het afvalbrengstation. Brengen van bedrijfsafval mag niet. Iedere bezoeker mag maximaal 2 m3 grofvuil brengen. Volg de aanwijzingen van het personeel op. U mag geen spullen van het afvalbrengstation meenemen. Betreden op eigen risico. Kinderen onder de 12 jaar en huisdieren moeten voor de veiligheid in de auto blijven. Alleen stapvoets rijden. Pinnen? Ja graag! Wij willen u vragen om met de pin te betalen. Toch liever contant betalen? Dat kan ook.  Contactgegevens Hoge Eng-West 5 Postbus 400, 3880 AK Putten T (0341) 359 611 F (0341) 359 659 E info@putten.nl

 • Bekostigen leerlingenvervoer 2023/2024

  Alle kinderen van 5 tot 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als ouder of verzorger moet u er zelf voor zorgen dat uw kind iedere dag op school komt. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind. Meestal is dat geen probleem, maar soms is het vervoer naar school ingewikkeld. Bijvoorbeeld omdat uw kind niet zelfstandig naar school kan gaan met de fiets of het openbaar vervoer. Woont u met uw kind(eren) in de gemeente Putten en geldt dit voor uw kind? Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding voor leerlingenvervoer. Bekostigen leerlingenvervoer 2023/2024 online aanvragen via DigiD Of wilt u bekostigen leerlingenvervoer voor 2024/2025 aanvragen? Bekostigen leerlingenvervoer 2024/2025 online aanvragen via DigiD U moet een aantal bewijsstukken bijvoegen Als u een aanvraag indient, moet u een aantal bewijsstukken bijvoegen. Als u de aanvraag online doet, moet u de bewijsstukken uploaden. U moet de bewijsstukken dan digitaal hebben. Wij hebben de volgende bewijsstukken nodig: Kopie identiteitsbewijs van aanvrager en leerling.  Een inkomensverklaring over het jaar 2021 van de Belastingdienst (alleen nodig bij (speciaal) basisonderwijs). Kopie van een toelaatbaarheidsverklaring speciaal basis onderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs. Een (medische) verklaring noodzaak aangepast vervoer. Een kopie van de bankpas waarop een eventuele vergoeding moet worden uitbetaald.

 • Legitimatie bij verkiezingen

  Om in Nederland te kunnen stemmen moet u zich kunnen legitimeren. Stemmen doet u in de gemeente waarin u woont. De gemeente stuurt u hiervoor een stempas toe. U kunt voor de landelijke en provinciale verkiezingen ook met een kiezerspas bij een andere gemeente terecht. Wanneer u wilt gaan stemmen, moet u zich in het stembureau legitimeren. Geldige Nederlandse identiteitsbewijzen zijn: Paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Identiteitskaart. Rijbewijs. Verblijfsvergunning. Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met: Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land (alle EU-landen en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland. Let op: Is uw identiteitsbewijs kwijt of gestolen? Dan kunt u toch nog stemmen. Neem een kopie van het proces-verbaal mee en een document waarop uw naam en foto staan. Denk aan een OV-kaart, sportabonnement of bibliotheekpas. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Het gaat dan om identiteitsbewijzen waarop staat ‘geldig tot 7 juni 2019’ of elke latere datum. Het verblijfsdocument moet geldig zijn om te kunnen stemmen.

 • Stempas

  U ontvangt uiterlijk 23 mei 2024 op uw huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas.  Om te kunnen stemmen hebt u een stempas en een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) nodig. Deze mag maximaal vijf jaar niet meer geldig zijn. Het gaat dan om identiteitsbewijzen waarop staat ‘geldig tot 7 juni 2019’ of elke latere datum. U kunt op elk stembureau binnen de gemeente stemmen.  Mag ik stemmen? Voor de leden van het Europees Parlement mag u stemmen in de gemeente Putten als u: Op 23 april 2024 ingeschreven bent in de Basisregistratie Personen in deze gemeente. En de Nederlandse nationaliteit bezit of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie. En op 6 juni 2024, 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht. Als u in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente. Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling 23 april 2024 officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd. Stempas niet ontvangen of kwijt? Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt?  Dan moet u een nieuwe stempas aanvragen om te kunnen stemmen.  Uw oude stempas is niet meer geldig als u een nieuwe krijgt. Met uw oude stempas kunt u dan niet meer stemmen.  Stempas beschadigd Of u met een beschadigde stempas kunt stemmen, hangt af van de soort schade. Wat niet beschadigd mag zijn:  Uw naam, adres en woon­plaats. Uw ge­boor­te­da­tum. De mel­ding over wel­ke stem­ming het gaat. Het num­mer van de stem­pas. Het ho­lo­gram op de stem­pas. Nieuwe stempas aanvragen Een nieuwe stempas aanvragen kan tot 5 juni 2024 12.00 uur. Een nieuwe stempas aanvragen kan online met uw DigiD of bij de balie van Burgerzaken in het gemeentehuis.  Online een nieuwe stempas aanvragen via DigiD Let op! Online aanvragen die vanaf vrijdag 31 mei 2024 worden aangevraagd, moet u ophalen bij de balie van Burgerzaken in het gemeentehuis. Zodat u de stempas op tijd in uw bezit heeft.

 • Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden

  Bent u ontevreden over de manier waarop een medewerker van de gemeente u behandelt? Dan mag u (online) een klacht indienen. Wanneer wij een klacht ontvangen, onderzoeken wij wat er precies is gebeurd. U krijgt hierbij de gelegenheid uw klacht mondeling toe te lichten. U krijgt schriftelijk bericht over de uitspraak van uw klacht. Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden online melden Voorwaarden Bij het indienen van uw klacht, moet u de volgende gegevens invullen: Uw naam en adres.  De datum waarop u de klacht schrijft. Een omschrijving van het gedrag waarover de klacht gaat. En zo mogelijk wie zich zo en waar heeft gedragen. De reden(en) van uw klacht.  Liever niet online invullen? Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden (PDF, 97,5kB)' downloaden, uitprinten en invullen. Een schriftelijke klacht moet u ondertekenen. Website rijksoverheid http://www.lastvandeoverheid.nl/

 • Stemmen bij volmacht

  Kunt u niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. Dat heet stemmen via volmacht. U geeft dan iemand anders toestemming om voor u te stemmen. Een volmacht geeft u met uw stempas of schriftelijk. Machtigen met de stempas Dit regelt u gemakkelijk door de achterkant van de stempas in de vullen. Vergeet niet om een handtekening te zetten. En geef een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Deze mag maximaal vijf jaar niet meer geldig zijn. Het gaat dan om identiteitsbewijzen waarop staat ‘geldig tot 7 juni 2019’ of elke latere datum. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd tegelijk met de eigen stem uitbrengen. En mag niet meer dan 2 volmachten aannemen.  Schriftelijke volmacht Vul de aanvraag voor een schriftelijke volmacht op tijd in. Vul uw deel in en laat de persoon die u wilt machtigen zijn deel invullen. Uw aanvraag moeten wij op zijn laatst maandag 3 juni 2024 hebben ontvangen. De persoon die u heeft gemachtigd, ontvangt de volmacht thuis met de post. Online een schriftelijke volmacht aanvragen via DigiD Liever niet online aanvragen? Dan kunt u het 'Formulier stemmen bij volmacht' downloaden en printen. Mail het formulier naar burgerzaken@putten.nl of stuur deze op naar: Gemeente Putten, Afdeling Verkiezingen, Postbus 400, 3880 AK, PUTTEN.

 • Slopen en/of asbest verwijderen

  Wilt u iets slopen? In veel gevallen is het indienen van een sloopmelding nodig. Vooral als sprake is van asbest. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u meldingsplichtig bent.  Doe de vergunningcheck  Sloopmelding online indienen via DigiD Vergunningcheck Via het Omgevingsloket kunt u met de vergunningcheck onderzoeken of een sloopmelding nodig is. Aarzelt u over de uitkomst of heeft u moeite met invullen? Wij helpen u graag iedere ochtend van 08.30 tot 12.30 uur aan de balie van Ruimte in het gemeentehuis. U kunt ook bellen via telefoonnummer (0341) 359 611. Sloopmelding indienen Heeft u een sloopmelding nodig? Een sloopmelding dient u in via de landelijke website het Omgevingsloket . Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren. Voor het indienen van een sloopmelding heeft u een DigiD nodig. Waar kan ik asbest inleveren? Bent u particulier en heeft u asbest volgens de landelijke regels verwijderd en ingepakt? U kunt uw asbest inleveren bij: Van de Mheen Grondwerken B.V. (Stenenkamerseweg 20, 3882 NH Putten) Meer informatie Meer informatie over asbest verwijderen vindt u op de website van de Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) en in de asbestwegwijzer.

 • Kiezerspas

  Wilt u op donderdag 6 juni 2024 stemmen in een andere gemeente? Vraag dan een kiezerspas aan. Uw stempas wordt dan omgezet in een kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u stemmen in heel Nederland. Raakt u uw kiezerspas kwijt? Dan kunt u geen nieuwe aanvragen. Om te kunnen stemmen hebt u uw kiezerspas en identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) nodig. Deze mag maximaal vijf jaar niet meer geldig zijn. Het gaat dan om identiteitsbewijzen waarop staat ‘geldig tot 7 juni 2019’ of elke latere datum. Of een geldig verblijfsdocument. Aanvragen Een aanvraag moet uiterlijk woensdag 5 juni 2024 voor 12.00 uur door de burgemeester zijn ontvangen.  De kiezerspas sturen wij per post naar u toe. Heeft u een kiezerspas aangevraagd? Dan is uw stempas niet meer geldig. Online een kiezerspas aanvragen via DigiD Let op! Online aanvragen die vanaf vrijdag 31 mei 2024 worden aangevraagd, moet u ophalen bij de balie van Burgerzaken in het gemeentehuis. Zodat u de stempas op tijd in uw bezit heeft. Persoonlijk aanvragen bij de balie van Burgerzaken U kunt persoonlijk een kiezerspas aanvragen in het gemeentehuis. Een kiezerspas aanvragen kan tot en met woensdag 5 juni tot 12.00 uur. U krijgt de kiezerspas direct mee. En u neemt een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) en uw stempas mee.

 • Bekostigen leerlingenvervoer 2024/2025

  Alle kinderen van 5 tot 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als ouder of verzorger moet u er zelf voor zorgen dat uw kind iedere dag op school komt. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind. Meestal is dat geen probleem, maar soms is het vervoer naar school ingewikkeld. Bijvoorbeeld omdat uw kind niet zelfstandig naar school kan gaan met de fiets of het openbaar vervoer. Woont u met uw kind(eren) in de gemeente Putten en geldt dit voor uw kind? Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding voor leerlingenvervoer. Bekostigen leerlingenvervoer 2024/2025 online aanvragen via DigiD U moet een aantal bewijsstukken bijvoegen Als u een aanvraag indient, moet u een aantal bewijsstukken bijvoegen. Als u de aanvraag online doet, moet u de bewijsstukken digitaal hebben. Wij hebben de volgende bewijsstukken nodig: Een inkomensverklaring over het jaar 2022 van de Belastingdienst (alleen nodig bij (speciaal) basisonderwijs). Kopie van een toelaatbaarheidsverklaring speciaal basis onderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs. Het kan zijn dat u de verklaring nog niet heeft. Wilt u ervoor zorgen dat wij deze uiterlijk 1 juli 2024 hebben? Een (medische) verklaring noodzaak aangepast vervoer. Een kopie van de bankpas waarop een eventuele vergoeding moet worden uitbetaald.

 • Bijdrage maatschappelijke activiteiten

  Wij vinden het belangrijk dat u en uw kind(eren) mee kunnen doen aan sportieve, sociale en culturele activiteiten. Als u een laag inkomen hebt dan kunt hiervoor een extra bijdrage aanvragen. Dit noemen we de maatschappelijke bijdrageregeling. Voorbeelden van activiteiten: Incidentele sportieve, culturele, politieke, religieuze en andere maatschappelijke activiteiten. Incidentele educatieve activiteiten (Bijvoorbeeld dierentuin of museum) Abonnement op een krant of tijdschrift Zwemlessen voor volwassenen Lidmaatschap van een organisatie Formulier bijdrage maatschappelijke activiteiten downloaden (PDF) U krijgt een maximale vergoeding per jaar De vergoeding is maximaal € 350,00. U krijgt het geld achteraf. Eerst doet u een aanvraag en laat u zien dat u de kosten heeft gemaakt. Vallen de kosten binnen de regels van het beleid? Dan krijgt u het geld van ons uitgekeerd.   Bijstandsniveau 130% Gezin € 1.834,04 € 2.384,25 Alleenstaande (ouder) € 1.283,33 € 1.668,98 De genoemde bedragen gaan uit van op de bijstandsnormen vanaf 1 januari 2024. Deze normen veranderen ieder half jaar. Let op! Vanaf 2024 vraagt u de vergoeding voor structurele sport- en/of culturele activiteiten (denk aan een lidmaatschap) met de daarbij horende kleding aan via: Voor jeugdigen tot 18 jaar verwijzen wij naar het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Voor volwassenen verwijzen wij naar Volwassenenfonds sport en cultuur. Declareren Declaratie bijdrage maatschappelijk activiteiten online doorgeven Declaratieformulier bijdrage maatschappelijke activiteiten downloaden (PDF)