Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Brandveiligheid, melding

  Vanaf 2024 is er geen vergunningsplicht meer voor brandveilig gebruik en hoeft u alleen nog maar een melding in te dienen.

 • Wet Open overheid (Woo)

  Woo is de afkorting van Wet open overheid. Deze wet regelt het recht op informatie over bijna alles wat de overheid doet. Dat geldt dus ook voor de gemeente.

 • Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

  Als u werkzaamheden gaat uitvoeren aan een monument dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt via onderstaande link (Omgevingsloket) een omgevingsvergunning aanvragen. Vanaf januari kunt u de omgevingsvergunning hieronder aanvragen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

 • Uitrit of inrit aanleggen

  Wilt u een uitrit maken vanaf uw woning of bedrijfsgebouw naar de openbare weg? Of wilt u een bestaande uitrit veranderen? Dan kunt u dit doen via het Omgevingsloket. Vanaf 1 januari 2024 gaat dit via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

 • Functies en nevenfuncties raadsleden gemeente Edam-Volendam

  Functies en nevenfuncties raadsleden gemeente Edam-Volendam.

 • Functies en nevenfuncties steunfractieleden

  Overzicht met functies en nevenfuncties van de steunfractieleden.

 • Parkeerschijfzones en vergunningsgebieden

  Als u wilt parkeren in een blauwe zone, bent u verplicht om een parkeerschijf te gebruiken. In een blauwe zone mag u dus een beperkte tijd parkeren. Daarnaast zijn er vergunningsgebieden. Daar mag u alleen parkeren met een geldige parkeervergunning.

 • Wijksteunpunt

  Op deze pagina vindt u algemene informatie over het Wijksteunpunt (WSP). En leest u waarvoor u daar terecht kunt. Het WSP geeft informatie, advies en kan verwijzen naar andere professionals. U kunt hier allerlei vragen stellen en u kunt het melden als u zich zorgen maakt over andere inwoners. Er is een spreekkamer aanwezig om vertrouwelijke gesprekken te voeren.

 • Aanvraag vooroverleg omgevingsvergunning

  Heeft u een bouwplan dat in strijd is met het bestemmingsplan? Wilt u zeker weten of uw plan wel haalbaar is? Of dat u alle stukken compleet hebt om een omgevingsvergunning aan te vragen? Dan kunt u uw bouwplan eerst laten toetsen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Dit heet 'vooroverleg. Aan een vooroverleg zijn kosten verbonden. Tot 1 januari 2024 kunt u het formulier 'aanvraag vooroverleg' opvragen bij de sectie Bouwen & Milieu. Vanaf 1 januari 2024 kunt u via het Digitaal Stelsel Omgevingswet een aanvraag vooroverleg/omgevingsoverleg digitaal indienen. U kunt er ook voor kiezen het formulier uit te printen en met de benodigde stukken naar ons op te sturen of te mailen. Let op: voor het niet digitaal indienen via het DSO zijn extra leges verschuldigd.

 • Afwijken Omgevingsplan (v/h Bestemmingsplan)

  In het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het gaat altijd over een bepaald gebied. Het omgevingsplan biedt u antwoord op vragen zoals: -Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden? -Hoe groot mogen de aanwezige bouwwerken zijn? -Hoe mag een stuk grond gebruikt worden? -Mogen wegen worden aangelegd? -Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied? Gaat u (ver)bouwen binnen Edam-Volendam of u wilt het gebruik van uw grond of gebouw veranderen? Dan is het raadzaam om vooraf het betreffende omgevingsplan in te zien. Hierin staan alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het omgevingsplan staat? Wilt u een bouwwerk groter maken dan het omgevingsplan toestaat? Dan kunt u de gemeente vragen het omgevingsplan aan te passen of af te wijken van het omgevingsplan. Dit kunt u doen door een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Wij raden u echter aan eerst een vooroverleg in te dienen.