Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en meedoen in de samenleving.  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt daarbij. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Wmo- of jeugdmelding doen met DigiD Signaal beschermd wonen Als u geen DigiD heeft, dan kunt u ook een Wmo- of jeugdmelding doen zonder DigiD. Waar kunt u terecht voor Wmo-hulp? Als u in aanmerking wilt komen voor hulp kunt u dit melden bij aan-z. Een medewerker van aan-z begint zo snel mogelijk met een onderzoek naar uw hulpvraag. Dit onderzoek mag niet langer duren dan zes weken. Na het onderzoek kunt u een aanvraag indienen. Het college neemt binnen twee weken een besluit op uw aanvraag. Over het besluit krijgt u een brief. Voor vragen met betrekking tot de Wmo kunt u telefonisch (0115 - 56 30 15) contact opnemen met aan-z op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. Als u digitaal een aanvraag, wijziging of verlenging wilt doorgeven, gebruik dan de Wmo- of jeugdmelding. Welke hulp valt onder de Wmo? De Wmo regelt vooral de hulp voor mensen die (nog) thuis wonen zoals: Hulpmiddelen (zoals een rolstoel) Vervoersvoorzieningen (zoals collectief vervoer, scootmobiel) Hulp in het huishouden Begeleiding Dagbesteding Beschermd wonen Verpleging valt onder de Zorgverzekeringswet. U kunt verpleging aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Blijvend intensieve zorg, 24 uur per dag, valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U doet een aanvraag bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt of u in aanmerking komt. aan-z kan u eventueel ondersteunen bij uw aanvraag. Eigen bijdrage - abonnementstarief De eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening hulp en ondersteuning vanuit de Wmo is maximaal € 20,60 per maand. Dit noemen we het abonnementstarief. U moet de eigen bijdrage betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hiervoor ontvangt u van het CAK een rekening. Meer informatie vindt u op de website van het CAK. Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u de eigen bijdrage terug krijgen. Hiervoor sluit u een collectieve ziektekostenverzekering af via de gemeente.  Zorg in natura of persoonsgebonden budget? Zorg in natura betekent dat u hulp of ondersteuning krijgt van een zorgverlener die een contract heeft met de gemeente. Deze zorgverlener gaat samen met u aan de slag. Kiest u voor een pgb, dan regelt u alles zelf. Zo kunt u zorg inkopen bij zorgverleners waar de gemeente geen contract mee heeft. Twijfelt u of een pgb wel bij u past? Doe dan de pgb-test van Per Saldo. Dit is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Hulp in het huishouden Op de website van aan-z vindt u meer informatie over hulp in het huishouden. Beschermd wonen Beschermd wonen is er voor volwassen mensen met psychische of ernstige psychosociale problemen, die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. Ook niet met hulp van familie en vrienden of met de begeleiding van een hulpverlener. Een instelling voor beschermd wonen biedt deze mensen een veilige woonomgeving en begeleiding bij dagelijkse activiteiten. Met hulp vanuit Beschermd wonen kunnen mensen mee blijven doen in de samenleving en op termijn weer zelfstandig wonen. Onafhankelijke cliëntondersteuning Cliënt­ondersteuning wordt geboden door een cliënt­ondersteuner. De cliënt­ondersteuner helpt u uw weg te vinden op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. De cliënt­ondersteuner staat naast u, kan meegaan naar gesprekken en denkt mee. Zij snappen welke zorg, hulp of middelen u nodig heeft – soms ook uit ervaring – en waar u die kan vinden. Zij geven zelf geen zorg of langdurige hulp. Cliënt­ondersteuning is gratis en onafhankelijk van gemeenten, (jeugd)zorginstellingen en andere organisaties. aan-z kan u meer vertellen over cliënt­ondersteuning. En eventueel in contact brengen met een cliënt­ondersteuner. Persoonlijk plan Een persoonlijk plan is een document waarin u vastlegt welke problemen u ervaart. En welke oplossingen, zorg en ondersteuning daarbij passen. Het is een hulpmiddel om na te denken over wat voor ondersteuning u nodig heeft. Een persoonlijk plan maken is niet verplicht. U kunt een persoonlijk plan maken als u een wmo melding doet. U moet het plan inleveren binnen zeven dagen nadat u deze Wmo-melding heeft gedaan. Als u het plan op tijd inlevert kunnen we uw plan betrekken bij ons onderzoek. Maar ook bij het gesprek dat we met u hebben. Het is daarom handig om al met het persoonlijk plan te beginnen voordat u een melding doet. Dan heeft u er meer tijd voor. Door een vragenlijst in te vullen over uw leven kunt u gemakkelijk een overzicht krijgen van wat er speelt. Op Zozorgik.nl en Per Saldo vindt u voorbeelden van zo’n vragenlijst. Dat kan handig zijn bij het maken van uw persoonlijk plan. Privacy Na aanmelding verwerkt aan-z uw gegevens. De gegevens die aan-z vastlegt zijn nodig om te bepalen welke hulpverlening u nodig heeft, en om deze uit te voeren. aan-z verwerkt uw gegevens volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wmo. Op de website van aan-z over privacy en gegevensverwerking kunt u meer lezen over hoe zij omgaan met uw gegevens. Uiteraard houden we ons als gemeente ook aan alle wet- en regelgeving over privacy. Klachten en bezwaren Als u niet tevreden bent over de manier waarop u wordt geholpen bespreekt u dit met uw zorg- of hulpverlener. Als u er samen niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij de organisatie waar uw zorg- of hulpverlener werkt. Bent u het niet eens met de beschikking die u van de gemeente hebt gekregen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Tijdelijke hulpmiddelen Vegro kan zorgen voor tijdelijke hulpmiddelen. Bijvoorbeeld als u herstelt van een operatie of ongeval. Tarieven Wmo 2024 Hoogte tarieven zorg in natura en persoonsgebonden budget Product ZIN 1-1-2024 PGB 1-1-2024 Eenheid 1. Huishoudelijke hulp € 34,20 € 19,81 Uur 2. Specialistische huishoudelijke begeleiding € 45,00 € 33,75 Uur 3. Individuele begeleiding € 63,00 € 47,25 Uur 4. Individuele begeleiding Sociaal Netwerk   € 23,20 Uur 5. Specialistische individuele begeleiding € 104,40 € 78,30 Uur 6. Reguliere dagbesteding € 46,33 € 34,75 Dagdeel 7. Gespecialiseede dagbesteding € 70,49 € 52,87 Dagdeel 8. Kortdurend verblijf € 213,50 € 160,13 Dag 9. Rolstoelvervoer, in combinatie met 5. en 6. € 26,86 € 20,15 Dag 10. Overig vervoer, in combinatie met 5. en 6. € 10,07 € 7,55 Dag 11. Beschermd wonen Vastgesteld door centrum- gemeente Vlissingen Maximaal 100% van het tarief zorg in natura     Tarieven niet-professionele hulpverlening Wmo Begeleiding 1-3-2024 1-10-2024 Cao-uurloon € 19,25 € 19,74 Cao-uurloon inclusief vakantietoeslag en tegenwaarde verlofuren € 23,80 € 24,40   Hulp bij het huishouden 1-3-2024 1-10-2024 Cao-uurloon € 16,50 € 16,98 Cao-uurloon inclusief vakantietoeslag en tegenwaarde verlofuren € 20,40 € 20,99   Meer informatie Ik heb zorg en ondersteuning nodig: wat moet ik weten en regelen? Mijn ouder heeft zorg en ondersteuning nodig: wat moet ik weten en regelen? Mijn partner heeft zorg en ondersteuning nodig: wat moet ik weten en regelen? Wat moet ik regelen bij dementie? Zorgverzekeringswet

 • Klein chemisch afval (huishoudelijk)

  Bij de Milieustraat kunt u bijna al uw chemisch afval inleveren. Op de website van Milieu Centraal staat het de afvalscheidingswijzer.  Dit is een overzicht van de meest voorkomende afvalstoffen. Andere inleverplaatsen Veel basisscholen en winkels verzamelen lege batterijen en cartridges. Bij de apotheek kunt u uw oude medicijnen inleveren.  

 • Grof huishoudelijk afval

  Grof huishoudelijk afval (grof vuil) kunt u inleveren bij de Milieustraat. Wanneer u grof huishoudelijk afval door de gemeente wilt laten ophalen, moet u hiervoor een afspraak maken. Tijdens het maken van de afspraak betaalt u via internetbankieren voor het ophalen. Matrassen mogen aangeleverd worden wanneer ze droog en schoon zijn. U levert uw grof huishoudelijk afval gesorteerd en in handzame bundels aan. Bijvoorbeeld zeil en vloerbedekking opgerold en goed vastgemaakt. Laminaat en ondervloeren in gebundelde pakketten. We plannen het ophalen in op woensdagen. U moet het grof huishoudelijk afval vóór 8:00 uur buiten zetten en u mag maximaal 2 m3 aanleveren. Bij voorkeur geen afval in de voortuin of op de oprit leggen. U mag het afval aan de openbare weg klaarzetten. Uiteraard let u daarbij op dat dit zo veilig mogelijk gebeurt en dat u de weggebruikers zo min mogelijk hindert.   Afspraak maken   Kosten In 2023 kost het ophalen van grof huishoudelijk afval € 30,30 per keer. In 2024 kost het ophalen van grof huishoudelijk afval € 32,60 per keer. Wat halen we NIET op? Niet opgehaald wordt: Vuilniszakken met ongesorteerd pmd+ of ander afval Niet gebundeld materiaal asbesthoudend materiaal autobanden bouw- en sloopafval * grond puin tuinafval Chemisch afval zoals chemische vloeistoffen, verfblikken en -resten. * Hiermee bedoelen we: alles wat schroef- en nagelvast aan de woning is verankerd. Denk hierbij niet alleen puin maar ook aan schuttingen, badkuipen en keukenkastjes. Ondernemers Voor ondernemers zijn andere mogelijkheden beschikbaar.

 • PMD+ (grijze container)

  In uw grijze bak gaat PMD+. PMD staat voor plastic- en metaalverpakkingen en drankenkartons. De + voor restafval. Restafval is het kleine beetje afval dat nog overblijft, nadat u het andere afval (gft en etensresten, papier en karton, textiel en glas) goed heeft gescheiden. De PMD+ bak legen we iedere twee weken. Bij flats en appartementen (hoogbouw) staan PMD+ verzamelcontainers. De grijze bak heeft een PMD+ sticker. Dit PDM+ afval gaat naar de nascheidingsinstallatie in Rotterdam. Daar wordt het PMD gescheiden van het restafval (nascheiding heet dat).  5 oktober 2020, YouTube filmpje, 2:39   Wat mag er in de PMD+ container? Lege plastic verpakkingen bakjes voor salade, groente en fruit bekers voor yoghurt, vla en ijs blisterverpakkingen (van bijvoorbeeld schroefjes) flacons voor wasmiddelen, shampoo en zeep flessen voor frisdrank, water, melk, azijn etc. knijpflessen voor sauzen, olie etc. kuipjes voor boter, saus en smeerkaas netjes van mandarijnen, sinaasappels en uien plantenpotjes plastic zakken en tasjes verpakkingen van kaas, vlees en vis zakken voor pasta, rijst, brood, snoepgoed etc. Lege metalen verpakkingen (voornamelijk blik) zoals: aluminiumfolie aluminium schaaltjes chipszakken conservenblikjes cups van waxinelichtjes dopjes van bierflessen drankblikjes folie van toetjesbakjes lege metalen verpakkingen (blikjes) schroefdeksels stalen siroopflessen verfblikken (helemaal leeg en droog) Lege drankpakken pakken of pakjes voor (karne)melk, vla en yoghurt pakken voor soep en pastasaus pakken en pakjes voor frisdrank, vruchtensappen, water en wijn   Restafval vervuild papier (bijvoorbeeld door olie, vet) luiers maandverbanden vlees- of visbakjes van piepschuim doordrukstrips van kauwgom of medicijnen electrische bedrading kattenbakvulling (zonder milieukeurmerk) gloeilampen nylonkousen scheermesjes stofzuigerzakken watten en zakdoekjes Twijfelt u om welk soort afval het gaat? Kijk op de scheidingswijzer van Milieu centraal Heeft mijn PMD+ container wel genoeg ruimte? Als u andere afvalstromen goed blijft scheiden, is er genoeg ruimte in de grijze bak voor het PMD+. De andere afvalstromen zijn groente-, fruit-, tuinafval (gft) en etensresten, papier en karton, textiel en glas. Gft en oud papier kunt u kwijt in de groene en blauwe container bij u thuis. Glas en textiel brengt u naar verzamelcontainers bij winkelcentra en andere plaatsen in onze gemeente. Heeft u oude huishoudelijk apparaten, hard plastic of bijvoorbeeld afval van hout? Dit kunt u kwijt op de milieustraat in Terneuzen. Meer informatie en tips over afval scheiden vindt u op www.watdebak.nl Wat kan ik doen om minder volume van PMD te hebben? Maak PET-flessen plat en doe de dop er weer op.  Maak drankenkartons plat.  Maak blikjes (voorizchtig) plat Doe PMD los in uw container. Op die manier verdeelt het afval zich goed en krijg je geen loze ruimte. Koop alleen flessen waar statiegeld op zit Koop verstandig. Kijk of producten niet verpakt zijn met teveel of onnodig verpakkingsmateriaal Waarom gaat de gemeente Terneuzen nascheiden? De nascheidingsinstallatie haalt PMD uit het restafval. De installatie haalt meer PMD uit het afval dan nu door het apart inzamelen van plastic en drankenkartons. Op die manier verzamelen we meer waardevolle grondstoffen die we kunnen hergebruiken. Dit doen we samen met de Zeeuwse gemeentes Noord-Beveland en Borsele.  Wat betekent nascheiding voor mij? Voor u betekent dit extra gemak! U hoeft plastic en drankenkartons niet te scheiden en naar een verzamelcontainer in de buurt te brengen. Woont u in een flat of appartement (hoogbouw) en gaat uw restafval nu in een verzamelcontainer? Dan gaan plastic en drankenkartons daar ook in. Ook u hoeft dus niet meer naar een verzamelcontainer in de buurt. Afval scheiden hoogbouw Ook bij hoogbouwcomplexen willen we gft apart inzamelen. Is dat bij uw hoogbouwcomplex nog niet het geval? Neem dan contact met ons op. Minder afval, hoe doe ik dat? Per jaar produceren we in Nederland gemiddeld zo’n 500 kilo afval per persoon (CBS). Dat is nogal wat! Er zijn veel manieren waarop u afval kunt minderen. Door bijvoorbeeld minder eten weg te gooien, onnodige verpakkingen te voorkomen, spullen een tweede leven te geven en minder papier te gebruiken. Hieronder een aantal tips: Richt de keuken in voor afval scheiden: zorg voor aparte afvalbakjes of zakjes voor papier, glas en groente- en fruitafval. Er zijn kant-en-klare systemen te koop, maar u kunt natuurlijk ook zelf wat maken. GFT-afval is alles wat biologisch afbreekbaar is. Dus niet alleen groente-, fruit- en tuinafval, maar ook andere etensresten. Voorkom voedselverspilling door slim in te kopen, te letten op de houdbaarheidsdatum en bewust om te gaan met kliekjes. Spaar al het oude textiel op in een zak. Wist u dat u niet alleen goede kleding mag inleveren, maar ook kapotte en versleten kleding, schoenen, handdoeken, tassen, riemen, gordijnen, lakens, dekens, (zachte) knuffels, artikelen van (kunst-)leer of (imitatie-)bont en textielresten? Textiel kunt u inleveren in de textielcontainers, via huis-aan-huis inzamelacties of op de milieustraat. Overweeg een ja/nee of nee/nee sticker op de brievenbus om de hoeveelheid papier te verminderen. Glas gaat natuurlijk per kleur in de glasbak in de buurt. En het glas mag met restjes erin en deksels erop in de glasbak. Let op: ruiten en spiegels horen bij ‘vlakglas’. Dit mag niet in de glasbak, maar kunt u inleveren op de milieustraat. Houd grotere spullen van herbruikbaar materiaal die u weggooit, apart. Denk aan pannen, tuinstoelen, plastic speelgoed, elektronica, tapijt enzovoorts. Breng alles eens in de paar maanden naar de milieustraat en lever het gescheiden in bij de verschillende containers met grondstoffen. Elektrische apparatuur kunt u vaak weer inleveren in de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. U mag het ook naar de milieustraat brengen. Meer informatie of vragen? Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of via tel. 14 0115.

 • Textiel

  Op een aantal plaatsen in de gemeente kunt u uw gebruikte textiel aanbieden. We zamelen textiel in voor recycling en hergebruik. Door zoveel mogelijk hergebruik van afval, proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden.  Wat is textiel en wat niet? Wel textiel: kleding linnengoed (handdoeken, theedoeken, tafelkleden, lakens, dekbedovertrekken etc) gordijnen en lappen stof schoenen (per paar samengebonden) tassen, riemen en sjaals speelgoed (knuffels, poppen etc) Geen textiel: tapijt matrassen ernstig vervuilde kleding (verfvlekken, chemicalien) nat textiel gescheurde stukken stof dekbedden, kussens en dekens Waar staan de textielcontainers? U vindt de textielcontainers op de volgende locaties:

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen. We kijken hierbij naar uw persoonlijke omstandigheden en financiele situatie. Hoe kan ik bijzondere bijstand aanvragen? Om bijzondere bijstand te kunnen aanvragen moet u voldoen aan een aantal landelijke voorwaarden en aan een aantal voorwaarden van de gemeente. De voorwaarden van de gemeente staan op deze pagina onder het kopje ' Belangrijke voorwaarden'. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u via de knop 'Bijzondere bijstand aanvragen' het formulier downloaden en daarna printen. Nadat u de aanvraag heeft ingestuurd zal de gemeente Terneuzen deze aanvraag binnen acht weken afronden. Heeft u geen bijstandsuitkering bij de gemeente Terneuzen? Vul dan ook het Inlichtingenformulier in. Via de knop 'Inlichtingenformulier' kunt u dit formulier downloaden en daarna printen. U mag het inlichtingenformulier draagkracht gebruiken als u geen bijstandsuitkering heeft, maar wel al eerder bijzondere bijstand heeft ontvangen. Deze eerdere aanvraag mag niet langer dan een jaar geleden zijn aangevraagd. Is het wel meer dan een jaar geleden? Gebruik dan het normale inlichtingenformulier.   Bijzondere bijstand aanvragen Gratis Openbaar Vervoer aanvragen Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier draagkracht Individuele inkomenstoeslag aanvragen   Belangrijke voorwaarden Als uw inkomen lager is dan 120% van de voor u toepasselijke uitkeringsnorm, dan kunt u in aanmerking komen voor individuele bijzondere bijstand. In de tabel kunt u zien hoeveel uw inkomen maximaal per maand mag zijn. Netto inkomensgrenzen per maand inclusief vakantietoeslag (120% van de bijstandsnorm) Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd Alleenstaand/Alleenstaande ouder € 1.540,60 € 1.710,91 Samenwonend/getrouwd € 2.200,85 € 2.318,78 (Normen januari 2024. Aan deze bedragen kunt u geen rechten ontlenen. De gemeente rekent uit of u recht heeft op de vergoeding.) Ook geldt de vermogensgrens. Dit betekent dat u niet meer vermogen mag hebben dan het onderstaande maximale bedrag. Uw vermogen is het totaal van uw bezit in geld en goederen. Leefsituatie Maximaal vermogen Gezamenlijke huishouding € 15.150,- Alleenstaande ouder € 15.150,- Alleenstaande € 7.575,-  (Normen januari 2024) Soorten bijzondere bijstand Bijzondere bijstand kunt u bij de gemeente Terneuzen aanvragen voor de volgende kosten: Opvang peuterspeelzaal Eigen bijdrage kinderopvang Griffiekosten Reiskosten Maaltijden voor ouderen Eerste maand huur en/of waarborgsom De inrichting van uw woning Voor de volgende soorten bijzondere bijstand komt u in aanmerking als uw inkomen gelijk is dan voor u geldende uitkeringsnorm: Kosten bewindvoering Eigen bijdrage rechtsbijstand Minima reisproduct Als u een laag inkomen heeft is het mogelijk om een aanvraag te doen voor gratis openbaar vervoer. Gebruik de knop 'Gratis Openbaar Vervoer aanvragen' om het aanvraagformulier te downloaden en te printen. Wanneer uw inkomen niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm en uw vermogen onder de vermogensgrens ligt, dan komt u in aanmerking voor het minima reisproduct van Connexxion. Met dit abonnement van Connexxion is het mogelijk om van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur 's ochtends tot het einde van de dienstregeling gratis te reizen. Op zaterdag, zondag en feestdagen kunt u hiermee de gehele dag reizen.  Hoe kan ik het meedoen-budget aanvragen? Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of net daarboven? Dan kunt u € 157,55,- per gezinslid krijgen. Dit kan één keer per jaar. U moet wel voldoen aan de voorwaarden. De voorwaarden staan onder het kopje ' Belangrijke voorwaarden'. U moet achteraf aan ons kunnen bewijzen waar u die € 157,55,- aan heeft uitgegeven. Het geld is bedoeld voor dingen zoals: een fiets; een bezoekje aan het theater of de film; kleding; een bezoek aan een museum of pretpark. Gebruik de knop 'Bijzondere bijstand aanvragen' om het aanvraagformulier te downloaden en daarna te printen. Kruis op het formulier bij vraag 3 aan: meedoen budget. Heeft u geen bijstandsuitkering bij de gemeente Terneuzen? Vul dan ook het Inlichtingenformulier in. U kunt  via de knop 'Inlichtingenformulier' het formulier downloaden en daarna printen. Hoe kan ik individuele inkomenstoeslag aanvragen? Als u drie jaar lang een laag inkomen heeft gehad, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Voorwaarde is dat u een laag inkomen heeft, dat niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Daarnaast mag u geen uitzicht hebben op inkomstenverhoging in de nabije toekomst. Ook mag u niet meer dan het toegestane vermogen hebben. De tablellen met de bedragen staan onder het kopje 'Belangrijke voorwaarden'. U kunt de toeslag één keer per jaar aanvragen. Gebruik de knop 'Individuele inkomenstoeslag aanvragen' om digitaal uw aanvraag te doen. Als u liever een papieren aanvraagformulier wilt invullen, dan kunt u dit aanvraagformulier ook aan de publieksbalie ophalen en invullen. Extra hulp voor gezinnen om mee te doen Iedereen moet mee kunnen doen aan sportieve, sociale, educatieve en culturele activiteiten. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Volwassenenfonds Sport & Cultuur kunnen hierbij hulp bieden. Zo kan iedereen meedoen! Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen kan ook hulp bieden. Leergeld is een landelijke organisatie die hulp biedt aan gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau. Zij zorgen ervoor dat kinderen kunnen sporten of muziekles kunnen volgen. Stichting Leergeld kan ook helpen met de aanschaf van (educatieve) middelen die nodig zijn op school. De gemeente Terneuzen compenseert de kosten voor het zwembad, zodat uw kind (eventueel onder begeleiding) in de zomermaanden buiten kan zwemmen in onze baden. De kosten worden vergoed per volle stempelkaart van tien ritten. Flyer minimaregelingen In onze flyer vindt u een overzicht van onze minimaregelingen. Deze informatie is ook op deze pagina terug te lezen en op de volgende pagina's: Collectieve ziektekostenverzekering Individuele studietoeslag​​​​​​ Bijstandsuitkering Als u niet genoeg geld heeft om dagelijks van te leven, kunt u recht hebben op een bijstandsuitkering. Lees er meer over op de pagina Bijstandsuitkering.  

 • Winkeltijden en weekmarkten

  h3 { font-size: 1.2em; } h3 {ul li list-style-type: circle; } Winkelopeningstijden De openstelling van winkels is geregeld in de Winkeltijdenwet. Hierin staat dat winkels op werkdagen vóór 6.00 uur en na 22.00 uur gesloten moeten zijn. In de Winkeltijdenwet staat ook dat het verboden is om winkels op zon- en feestdagen open te stellen. In Terneuzen heeft de gemeenteraad winkelopenstelling mogelijk gemaakt op zondag tussen 8.00 en 22.00 uur. Gemeenten kunnen namelijk zelf bepalen of zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. De gemeenteraad heeft hiertoe de Winkeltijdenverordening gemeente Terneuzen 2018 vastgesteld.   Zon- en feestdagen In de gemeente Terneuzen is winkelopenstelling op zon- en feestdagen mogelijk voor alle winkels tussen 8.00 en 22.00 uur. Dan bedoelen we op alle zondagen (dus ook Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag), Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag. Het is elke laatste zondag van de maand koopzondag. Een deel van de winkels in het centrum is dan open tussen 12.00 en 17.00 uur. Bijzondere dagen Ook op Oudejaarsdag (31 december), Bevrijdingsdag (5 mei) en Koningsdag (27 april) is winkelopenstelling toegestaan. Let wel: op 4 mei (Dodenherdenking), op Goede Vrijdag en op 24 december (Kerstavond) is winkelopenstelling toegestaan tot 19.00 uur. Weekmarkten Dinsdagmarkt Sas van Gent De dinsdagmarkt vindt iedere dinsdag plaats van 8.00 tot 15.00 uur op het Keizer Karelplein in Sas van Gent. Woensdagmarkt Terneuzen Op woensdag is er op de Markt in het centrum van Terneuzen markt van 8.00 tot 16.00 uur. Als er kermis is in de binnenstad van Terneuzen vindt de markt plaats aan de Rosegracht te Terneuzen. Vrijdagmarkt Zuidpolder (Terneuzen) Iedere vrijdag is er markt op het verharde terrein ten noorden van het winkelcentrum Zuidpolder (in Terneuzen) van 8.00 tot 16.00 uur. Zaterdagmarkt Axel Op zaterdag is er markt in het centrum van Axel aan de Noordstraat, Gentsevaartstraat en op het Szydlowskiplein, van 8.00 tot 16.00 uur.