Zoekresultaat 1 - 10 van 34 resultaten

 • Ontwikkelverzoek Wro

  Heeft u bouwplannen waarbij u de functie van een gebouw wijzigt, bijv. een schoolgebouw veranderen in een woning of bouwen op een locatie waar geen bouwmogelijkheden zijn dan kunt u een verzoek indienen voor een vooroverleg

 • Aanschrijving door de gemeente

  De gemeente ziet erop toe dat iedereen regels naleeft. Dit kan zijn bij bouwen/verbouwen of gedrag in de woonomgeving.

 • Huwelijk in het buitenland

  Wilt u als Nederlander in het buitenland trouwen? U hebt dan voor sommige landen een ‘internationale verklaring van huwelijksbevoegdheid’ nodig.

 • Kamerverhuur, woningverhuur, woningsplitsing en opkoopbescherming

  Het verhuren van kamer(s) in een woning is niet toegestaan omdat dit niet in het omgevingsplan staat. Alleen met toestemming is het mogelijk om van het omgevingsplan af te wijken. Die toestemming krijgt u alleen wanneer u een ‘persoonsgebonden omgevingsvergunning’ hebt aangevraagd. U moet voldoen aan voorwaarden om de vergunning te krijgen Die vergunning vraagt de eigenaar/verhuurder van de woning…

 • Erkenning van een kind

  Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen. 

 • Voorrang bij woningtoewijzing (woonurgentie)

  Een woningbouwvereniging kan u een urgentieverklaring geven als u dringend woonruimte zoekt. Dit betekent dat u voorrang krijgt als u een woning wilt huren.

 • Alles over afval

  Cyclus voert alle taken voor afval uit voor de gemeente Waddinxveen. Op de website van Cyclus vindt u alle informatie. Heeft u toch nog vragen, neemt u dan contact met Cyclus op.

 • Waddinxveense Isolatiesubsidie

  Heeft uw koopwoning (geen appartement) in Waddinxveen een energielabel D, E, F of G? Of is de woning in vergelijkbare staat? Met een vergelijkbare staat bedoelen we een woning waarin in ieder geval twee van de volgende zaken niet of slecht zijn geïsoleerd: de vloer of bodem; de gevel (waaronder de spouwmuur); het dak en de zoldervloer; de vlieringvloer; de…

 • Grondstoffenplein

  Afval dat u naar het Grondstoffenplein brengt, wordt in verschillende containers gescheiden ingezameld. Veel afval wordt hergebruikt om nieuwe producten te maken of om energie op te wekken. Cyclus is beheerder van het Grondstoffenplein.

 • Kinderopvang starten

  Er zijn verschillende soorten kinderopvang, zoals een kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO) of gastouderopvang. Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u alle informatie voor het starten van een kinderopvangorganisatie.