Zoekresultaat 1 - 10 van 34 resultaten

 • Ontheffing vaarverbod particulieren

  Als direct aanwonende of als rondvaartondernemer kun je een ontheffing van het verbod om gemotoriseerd te mogen varen aanvragen bij Delfland.

 • Bronneringswater lozen

  Je wil water dat je oppompt bij een bronbemaling lozen op een beek. sloot of vijver. Soms moet je dit melden bij ons. Soms moet je een vergunning aanvragen. Dit hangt af van hoeveel water je wil lozen. En van hoe schoon het water dat je wil lozen is. 

 • Bronbemaling: melden of een vergunning aanvragen?

  Ga je grondwater onttrekken of lozen, bijvoorbeeld omdat je een bouwput droog wil houden tijdens werkzaamheden? Dan moet je de start en het einde van de lozing van het bronneringswater aan ons melden. Dat kan met onderstaand formulier.

 • Ongewone voorvallen lozingen in oppervlaktewater

  Loopt, door een milieu-incident, het water en/of de waterbodem in beken of sloten schade op? Laat ons dat dan direct weten.

 • Grondwater onttrekken bij nood

  Je wil grondwater onttrekken in geval van nood. Bijvoorbeeld voor het blussen van een brand. Je hebt dan geen vergunning nodig.  Je moet wel een melding doen. Lees hieronder hoe je dat doet.

 • Bronbemalen

  Je wil grondwater uit de grond oppompen om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen. Bijvoorbeeld om rioleringsbuizen, leidingen of een kelder aan te leggen.  Voor grote onttrekkingen en voor onttrekkingen bij een dijk heb je een vergunning nodig. Kleinere onttrekkingen hoef je alleen bij ons te melden. Een vergunning of melding regel je altijd voordat je met je activiteiten begint.  

 • Subsidie Waterschap Rijn en IJssel

  Wij geven subsidie voor activiteiten die te maken hebben met de taken van het waterschap: schoon en voldoende water, gezuiverd afvalwater en veilige dijken. 

 • Watertoets - het waterbelang wegen

  De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen op een evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.

 • Bezoek archief

  Hoogheemraadschap van Delfland bezit 115 archieven, waaronder een groot aantal historische archieven. In de archieven van Delfland vind je een schat aan (historische) geografische, bestuurlijk-juridische genealogische en technische informatie.Wil je het archief bezoeken dan vragen wij je één week van tevoren contact met ons op te nemen om je een bezoek in te plannen

 • Verhuizing doorgeven

  Ga je verhuizen? Dan hoef je je adreswijziging vaak niet aan ons door te geven. Maar soms willen we dit wel graag weten.