Zoekresultaat 1 - 10 van 918 resultaten

 • Wegwijzer begeleiding bij een initiatief

  Heeft u een plan of idee om iets te bouwen of om het gebruik van een gebouw of terrein te veranderen? En voldoet dit niet aan de regels van het omgevingsplan? Dan kunt u de gemeente vragen om advies. U dient dan een initiatief in. Als de gemeente dit in behandeling neemt, zijn hier kosten aan verbonden. Volg eerst de stappen in de wegwijzer op deze pagina.

 • Windplatform

  Onder de naam ‘Windplatform’ verkennen de coöperatieve vereniging Grunneger Power, Natuur- en Milieufederatie Groningen en de gemeente Groningen de mogelijkheid voor het opwekken van windenergie bij Westpoort en Roodehaan/Stainkoeln. Samen met de omgeving wordt verkend of en onder welke voorwaarden windenergie op deze twee locaties haalbaar is. Onderzoek naar de visie van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden staat hierbij voorop.

 • Urgentie aanvragen huurwoning

  Heeft u dringend woonruimte nodig? Dan kunt u urgentie aanvragen voor een huurwoning.  Voorwaarden aanvragen urgentie U staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonmatch Westfriesland. U woont minimaal 1 jaar in Westfriesland. Uw inkomen is lager dan: alleenstaande: € 47.699 (prijspeil 2024) huishouden...

 • Duurzame Doeners

  In de Hoeksche Waard zijn inwoners, ondernemers, verenigingen, scholen en andere maatschappelijke organisaties al goed bezig met duurzame verbeteringen in en om het huis en gebouw. En verduurzamen is natuurlijk veel meer dan alleen energie besparen, isoleren of zelf energie opwekken.   Duurzaamheid komt overal terug  Denk maar aan buurtbewoners die samen een buurttuin verzorgen, waar het groen de bijen, vogels,…

 • Dagbesteding en buurtpunten

  Soms is er ondersteuning nodig in de vorm van dagbesteding. Dagbesteding is samen met een groep mensen ergens mee bezig zijn. Een buurtpunt is een plek waar dorp- of buurtbewoners van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten en mee kunnen doen aan verschillende activiteiten.

 • Demonstratie of betoging houden

  Houd u een demonstratie of betoging? Dan hebt u daar geen vergunning voor nodig. Wel moet u uw demonstratie of betoging melden bij de politie.

 • Tweede paspoort

  U kunt een tweede paspoort aanvragen als u kunt aantonen dat u het nodig heeft. Bijvoorbeeld: Uw paspoort ligt op een ambassade ligt voor een visumaanvraag.  U reist regelmatig naar landen die met elkaar in conflict zijn. De stempels in uw eerste paspoort kunnen dan problemen veroorzaken bij de toelating in een ander land.  Voor het aanvragen en afhalen van een (tweede) paspoort moet u een afspraak maken. Dat kan via het afsprakenformulier of telefonisch via 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.

 • Wegwerkzaamheden

  Kaart wegwerkzaamheden gemeente Leusden

 • Milieuklachten melden

  Voor klachten en meldingen op het gebied van milieu kunt u terecht bij de milieuklachtencentrale. De milieuklachtencentrale is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. U kunt hier terecht als u ergens last van heeft of als u iets wilt melden op het gebied van milieu. Denk hierbij aan rookoverlast van een boer of stankoverlast van een fabriek.

  De milieuklachtencentrale registreert alle inkomende meldingen en geeft ze door aan de juiste instantie.

  Het telefoonnummer van de milieuklachtencentrale van de provincie Zeeland is (0118) 412323. Minder dringende meldingen kunnen worden gedaan per post. De milieupiketambtenaar neemt vervolgens telefonisch contact met u op.

 • Uitgifte van grond

  Bekijk de bekendmakingen van het voornemen van uitgifte van grond.