Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • Duurloop organiseren

  De route van een hardloopwedstrijd of duurloop gaat meestal over bestaande wegen en paden. U heeft voor het gebruik van deze wegen een vergunning nodig. Om een vergunning voor een duurloop aan te vragen, geeft u door: wanneer en hoe laat u de duurloop wilt houden hoeveel lopers u verwacht wat de...

 • Recreatiebedrijf beginnen of overnemen

  Als u een hotel, pension of camping opricht, overneemt, verplaatst of het houden ervan staakt dan bent u verplicht dit schriftelijk aan de gemeente te melden. Dit geldt ook voor buurthuizen of kantines. Op deze manier blijft de gemeente op de hoogte van de juiste contactpersoon.

 • WijDeventer subsidie

  Wilt u met uw straat een leuke activiteit doen, zoals een sporttoernooi? Of heeft u ideeën om de saamhorigheid in de buurt te versterken? WijDeventer stimuleert deze activiteiten door bij te dragen in de kosten.

 • Kadastrale gegevens opvragen

  Kadastrale informatie wordt uitgegeven door het Kadaster. Het Kadaster is een (rijks)register van onroerende goederen. Per gebouw of stuk grond kunt u de volgende gegevens vinden in het register: rechthebbende (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter) aard van het perceel (bijvoorbeeld huis met tuin...

 • Zienswijze indienen

  Wanneer u wilt reageren op een voorgenomen besluit van de gemeente, kunt u een zienswijze indienen. Een voorgenomen besluit is een besluit dat nog niet definitief is genomen, bijvoorbeeld een ontwerp-bestemmingsplan of een ontwerp-omgevingsvergunning. Hebben wij uw zienswijze tijdig ontvangen, da...

 • Voertuig op straat verkopen

  U mag niet zomaar ergens een voertuig parkeren om het te verkopen. Wilt u dit toch? U kunt een ontheffing aanvragen.

 • Bezwaarschrift indienen

  De gemeente kan een beslissing nemen waarmee u het oneens bent. Bijvoorbeeld een verlaging van uw uitkering of een vergunning voor uw buurman. U kunt dan bezwaar maken binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit. Kies een andere procedure voor een WOZ bezwaar of een pa...

 • eIDAS formulieren

  Vanuit het buitenland kunt u via Electronic identification (eID) een klacht indienen, een bezwaarschrift indienen of de gemeente aansprakelijk stellen. Dit gaat via eIDAS formulieren.

 • Demonstratie of betoging houden

  Als u van plan bent een betoging/demonstratie te houden, moet u dit minimaal 48 uur voordat de betoging/demonstratie gehouden wordt schriftelijk kenbaar maken aan de gemeente. Dit kan door het invullen van het online formulier.