Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Bezwaarschrift indienen bedrijven

  Wanneer u het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan (het college, de burgemeester of de gemeenteraad van Haaksbergen) en u bent daarbij rechtstreeks betrokken (u bent belanghebbende), dan kunt u daartegen bezwaar maken. De mogelijkheid om bezwaar te maken is meestal in het betreffende besluit...

 • Standplaatsvergunning

  Voor het innemen van een standplaats hebt u op grond van artikel 5:18 van de  Algemene Plaatselijke Verordening en APV Regeling (7.2b)  een vergunning nodig. Voor het doen van een aanvraag om een vergunning gebruikt u de daarvoor bestemde formulieren (zie rechts).  In de APV-regeling zijn de beleidsregels...

 • Rioolaansluiting en rioolheffing

  Voor de aansluiting op het riool is geen omgevingsvergunning nodig. De aansluiting op de gemeentelijke riolering wordt echter wel door de gemeente uitgevoerd. Het is daarom noodzakelijk dat u contact opneemt met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, te bereiken via telefoonnummer (053) 573 45 67. De...

 • Gemeentelijke belastingen

  GBTwente voert voor ons de belastingtaken uit. Via de website van GBTwente vindt u informatie over de heffing op afvalstoffen, forensenbelasting, hondenbelasting (ook hond aanmelden of afmelden), onroerende zaakbelasting, rioolheffing en toeristenbelasting. Aanvragen / inzien Ga naar het Digitale...

 • Informatie over regelgeving voor horecabedrijven en paracommerciële instellingen

  (voorheen Drank en Horecavergunning) In de Alcoholwet (voorheen Drank- en Horecawet) is opgenomen dat het verboden is om zonder vergunning een horecabedrijf (met alcoholschenken) of slijtersbedrijf uit te oefenen. Voor horecabedrijven valt hierbij een onderscheid te maken tussen commercieel (café,...