Zoekresultaat 1 - 10 van 26 resultaten

 • Persoonsgegevens opvragen

  Bent u namens een niet-commerciële instelling of als particulier op zoek naar een persoon? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden gegevens over deze persoon opvragen bij de gemeente.

 • Aanspreekpunt voor ondernemers

  Bent u ondernemer en heeft u een vraag aan de gemeente over bijvoorbeeld een geschikte bedrijfslocatie in Westerveld of waar u als startende ondernemer aan moet denken? Bedrijvencontactfunctionaris Voor deze en andere ondernemersvragen kunt u terecht bij de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Westerveld. Zij is voor ondernemers het eerste en centrale aanspreekpunt en vormt de schakel tussen het bedrijfsleven en de overheid. Een aantal zaken waar de bedrijvencontactfunctionaris zich mee bezighoudt: begeleiding van bedrijven die zich in Westerveld willen vestigen; advies voor startende ondernemers; ondersteuning van ondernemers die hun weg zoeken binnen de gemeentelijke organisatie; bemiddeling bij het oplossen van vraagstukken tussen de gemeente en het bedrijfsleven. De bedrijvencontactfunctionaris is uw gids in ‘gemeenteland’ en verzorgt de begeleiding van de eventuele plannen voor vestiging van uw bedrijf of organisatie in Westerveld. Ook als er zich na de vestiging problemen voordoen of als u vragen heeft, is de bedrijvencontactfunctionaris uw aanspreekpunt.

 • Wet open overheid (Woo)-verzoek indienen

  De Wet open overheid (Woo) is per 1 mei 2022 de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wet open overheid (de Woo) regelt het openbaar maken van informatie door de gemeente. Sommige informatie wordt door het gemeentebestuur zelf openbaar gemaakt, bijvoorbeeld op de website of op officielebekendmakingen.nl. Ook kunt u het gemeentebestuur op grond van de Woo vragen bepaalde informatie openbaar te maken. In uw verzoek omschrijft u welke informatie openbaar moet worden gemaakt. 

 • Klacht indienen

  Iedere gemeente wil haar taken zo goed mogelijk uitvoeren. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over hoe een medewerker of bestuurder u heeft behandeld. Heeft u hierover een klacht? Dan kunt u die bij de gemeente indienen. Is iets in de openbare ruimte kapot, is er sprake van overlast of is er een gevaarlijke situatie ontstaan? Meld dit dan bij de gemeente via het formulier Melding openbare ruimte.

 • Verkeersmaatregelen voor gemeentelijke wegen

  Moet u voor bepaalde werkzaamheden of evenementen gebruikmaken van de openbare ruimte of weg en kunt u zich dan niet aan de verkeersregels houden? Wilt u, bijvoorbeeld voor een verbouwing of verhuizing, de weg of een parkeervak tijdelijk (deels) afsluiten? Neem dan contact op met de gemeente. Het kan zijn dat er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen moeten worden.

 • Verkoop en opslag van vuurwerk

  De verkoop en opslag van vuurwerk geeft risico op ontploffing en is daardoor een gevaar voor de omgeving. Wilt u als ondernemer consumentenvuurwerk verkopen en opslaan? Dan heeft u meestal toestemming nodig van de gemeente.

 • Brandweer en brandveiligheid

  De brandweer kan u advies geven over de brandveiligheid van uw woning of (bedrijfs)pand. Advies bij omgevingsvergunning of op verzoek Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, krijgt u automatisch advies over de brandveiligheid in uw pand of woning. De gemeente en de brandweer bekijken na uw aanvraag of bij de plannen voldoende aandacht is besteed aan brandveiligheidsaspecten. Zo is het vanaf 1 juli 2022 verplicht om in iedere woning in Nederland rookmelders op te hangen. Alle bouwlagen van een woning dienen te zijn voorzien van een rookmelder. Kijk voor meer informatie op www.rookmelders.nl. In andere gevallen kunt u zelf advies aanvragen bij de brandweer. Het advies kan u veel gedoe besparen als uw verzekeringsmaatschappij een schadeclaim behandelt. De verzekeraar let namelijk op de voorzorgsmaatregelen die u heeft genomen om de schade zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. De brandweer adviseert ook bedrijven en organisaties en denkt mee over oplossingen om risico’s te voorkomen.

 • Geluidswagen gebruiken

  Wilt u een geluidswagen gebruiken om (reclame)boodschappen of muziek te verspreiden? Dit mag onder de volgende voorwaarden.

 • Loterij

  Wilt u een loterij organiseren? Dan heeft u in de meeste gevallen een loterijvergunning nodig.

 • Standplaatsvergunning

  Met een standplaatsvergunning mag u vanuit een voertuig of kraam goederen of diensten verkopen of aanbieden. U staat dan niet op de weekmarkt. U kunt een vaste, tijdelijke of incidentele vergunning aanvragen.