Zoekresultaat 1 - 10 van 32 resultaten

 • Naturalisatieceremonie

  De naturalisatieceremonie is een welkomstbijeenkomst voor nieuwe Nederlanders. Krijgt u door naturalisatie of optie de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht de naturalisatieceremonie bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst besteedt de gemeente aandacht aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. Ook legt u een verklaring van verbondenheid af. De burgemeester of wethouder reikt het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging persoonlijk aan u uit. Pas na ontvangst van het document bent u Nederlander geworden. U heeft dan: het recht om te stemmen; het recht om zelf politiek actief te worden; het recht om ook in andere landen van de Europese Unie te wonen en te werken; het recht op hulp van Nederlandse ambassades in het buitenland.

 • Afvalcontainer of -pasje

  Afvalcontainers en afvalpasjes (chipkaarten) zijn eigendom van ROVA en horen bij de woning. Laat de containers leeg en schoon achter als u gaat verhuizen. Een afvalpasje moet u ook in de woning achterlaten. Uw container omruilen bij een verhuizing Als u uw huidige containers wilt omruilen of vóór uw verhuisdatum gebruik wilt maken van de containers of de chipkaart, dan kunt u dat online doorgeven. Het omruilen van een container en het aanvragen van een afvalpasje bij een verhuizing is gratis. Afvalcontainer (of -pasje) aanvragen of omruilen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wilt u dit liever regelen aan de balie van het gemeentekantoor? Dat kan tijdens de openingstijden. Ook als u niet gaat verhuizen, kunt u uw container omruilen Neem hiervoor direct contact op met ROVA. Contactgegevens van ROVA Is uw container verdwenen? ROVA kan een nieuwe container plaatsen. De kosten hiervan moet u zelf betalen, tenzij u kunt aantonen dat het buiten uw schuld is gebeurd. Neem contact op met ROVA om de situatie door te nemen.

 • Ontheffing schenktijden paracommerciĆ«le horeca

  Wilt u in uw clubhuis of kantine langer alcohol schenken dan volgens de Algemene plaatselijke verordening is toegestaan? Vraag dan een ontheffing aan. Doe dit minimaal 3 weken voor het begin van de activiteit. Wat zijn de voorwaarden? U mag alcohol verstrekken tot uiterlijk 24.00 uur. Als verstrekker moet u er op letten dat er geen alcohol gedronken wordt of voorhanden is na 24.00 uur. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld zelf de regels stellen dat u tot uiterlijk 23.45 uur alcohol verstrekt. Bezoekers moeten om uiterlijk 01.00 uur zijn vertrokken. U mag wettelijk geen alcohol verstrekken aan personen onder de 18 jaar. U moet er als verstrekker op letten dat anderen ook geen alcohol verstrekken of doorgeven aan personen onder de 18 jaar. In de periode dat deze ontheffing geldt, moet er ten minste 1 verstrekker zijn die een Verklaring Sociale Hygiëne of een IVA-certificaat (een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd hebben) heeft. Verstrekkers moeten lid zijn van de vereniging of tenminste betrokken zijn bij de vereniging (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden). De activiteit mag geen festiviteit van persoonlijke aard zijn (bijvoorbeeld een verjaardag, jubileum of examenfeest). De activiteit moet passen binnen de doelstelling van de hurende of verhurende vereniging. Festiviteiten (feesten) mogen alleen bedoeld zijn voor de leden van de vereniging en niet voor derden van buiten de vereniging. U moet toezichthoudende ambtenaren altijd toelaten en u meewerken, zodat ze hun toezichthoudende taak kunnen uitvoeren.  Als u deze of andere wettelijke voorschriften overtreedt kan dit strafrechtelijke én bestuursrechtelijke consequenties hebben. Wat zijn de kosten? Het aanvragen van een ontheffing kost niets. Een ontheffing aanvragen Kan met het volgende formulier: Ontheffing aanvragen Log in met eHerkenning of DigiD. Wilt u de ontheffing niet online aanvragen? Download dan het pdf-formulier Ontheffing schenktijden alcohol (paracommercie) aanvragen (pdf, 238Kb). Vul het in en stuur het naar ons op. Welke gegevens moet u aanleveren bij uw aanvraag? Een omschrijving van de activiteit. De locatie van de activiteit. De datum en het tijdstip waarop de activiteit plaatsvindt. Het aantal bezoekers dat u verwacht. Hoe vaak u dit jaar ontheffing heeft aangevraagd. Tel deze aanvraag daarbij mee. Wat doen wij met uw aanvraag? Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd. Als er gegevens missen, vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Doet u dit niet, dan is uw aanvraag niet-ontvankelijk en nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. De gemeente toetst uw volledige aanvraag aan de Alcoholwet. U ontvangt een schriftelijke beslissing op uw aanvraag. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij bekijken de zaak dan opnieuw. Wij moeten uw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben na de verzenddatum op onze brief. In het bezwaarschrift staan: de datum, uw naam en adres, uw handtekening, met welk besluit u het niet eens bent en waarom. Voor meer informatie: www.heerde.nl/bezwaar. Meer informatie Algemene plaatselijke verordening

 • Gevonden en vermiste dieren

  Heeft u een dier gevonden dat in nood is of verdwaald lijkt? Dan kunt u dit melden bij Dierenambulance Noord-West Veluwe. Melden kan via telefoonnummer 0341 - 23 05 29. U kunt de dierenambulance bellen voor: Gevonden/loslopende honden. Verwaarloosde of wilde katten (zonder vermoedelijke eigenaar). Gevonden kleine huisdieren (zoals tamme konijnen, cavia’s of parkieten). Gewonde kleine wilde dieren (zoals egels, eekhoorns en wilde vogels). Huisdier vermist of gevonden? Op de website van Amivedi staat wat u kunt doen als uw huisdier vermist is. Ook kunt u op deze website kijken of uw huisdier gevonden is.

 • Automatische incasso

  Met een automatische incasso geeft u ons toestemming om het totaalbedrag van uw belastingaanslag van uw rekening af te schrijven. Dit doen wij in maandelijkse termijnen. Op welke manier leest u hieronder. Een bedrag tot en met € 50,00 schrijven wij in 2 termijnen van uw rekening af. Een bedrag van € 50,01 tot en met € 100,00 schrijven wij in 4 termijnen van uw rekening af. Een bedrag vanaf € 100,01 schrijven wij in 10 termijnen van uw rekening af. Als u heeft gekozen voor betaling via automatische incasso dan staat dit op het aanslagbiljet vermeld.  Heeft u ons een machtiging tot automatische incasso gegeven tijdens het lopende jaar en is het totale bedrag hoger dan € 100,00? Dan is het aantal termijnen afhankelijk van het aantal maanden waarin dat jaar nog een bedrag van uw rekening kan worden afgeschreven. Als u geen gebruik maakt van de automatische incasso moet u het totaalbedrag binnen 2 maanden na dagtekening van het aanslagbiljet in één keer betalen. Machtigen Wilt u de gemeentelijke belastingen met een automatische incasso betalen? U kunt ons machtigen met het online formulier dat hieronder staat. Automatische incasso aanvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wilt u de aanvraag niet online doen? Download dan de machtigingskaart (pdf, 28,6Kb) en stuur deze naar de gemeente. U kunt ook een machtigingskaart ophalen tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor. Wijzigen rekeningnummer U kunt de wijziging van het rekeningnummer (IBAN) van uw automatische incasso online doorgeven. Rekeningnummer automatische incasso wijzigen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wilt u de wijziging niet online doorgeven? U kunt de wijziging ook schriftelijk of per e-mail aan ons doorgeven. Bekijk onze contactgegevens. Stopzetten U kunt het stopzetten van uw automatische incasso online doorgeven. Stopzetten automatische incasso Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wilt u het stopzetten niet online doorgeven? Download dan de rode kaart (pdf, 28,6Kb) en stuur deze ingevuld naar ons. Het is ook mogelijk om de kaart af te halen tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor. Terugstorten U kunt een specifieke overboeking laten terugstorten op uw rekening. U hoeft hierbij geen reden op te geven. U moet hiervoor contact opnemen met uw bank.

 • Verpakkingsglas

  Verpakkingsglas is al het glas dat gebruikt is als eenmalige verpakking voor drank en voedsel. U kunt het glas wegbrengen naar de glascontainers. Statiegeldflessen kunt u in de supermarkt inleveren. De locaties van de glascontainers staan op de website van ROVA en in de ROVA-app. Meer informatie Alles over (verpakkings)glas

 • Klein chemisch afval

  Klein chemisch afval (kca) is huishoudelijk afval waar chemische stoffen inzitten. Deze kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Voorbeelden van kca zijn: batterijen; accu's; verf; schoonmaakmiddelen; olieproducten. Kijk voor een volledig overzicht van kca op de website van ROVA. U kunt iedere zaterdag tussen 08.00 en 12.00 uur uw klein chemisch afval bij Lagemaat brengen. U moet zich kunnen legitimeren als inwoner van de gemeente Heerde. Oude medicijnen en injectienaalden Kunt u inleveren bij de apotheek in Heerde en Wapenveld.

 • Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

  Als u de Nederlandse nationaliteit wilt opgeven, legt u daar een ‘verklaring van afstand’ over af. Heeft u kinderen onder de 18? Zij verliezen de Nederlandse nationaliteit dan automatisch ook. U moet uw Nederlandse identiteitsbewijs inleveren. U kunt ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit verliezen. U raakt het Nederlanderschap bijvoorbeeld kwijt als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt. Daarnaast kan uw Nederlanderschap worden ingetrokken, óók als u daardoor staatloos wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld: als u fraude heeft gepleegd bij de optie- of naturalisatieprocedure als u voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat bent veroordeeld

 • Handhavingsverzoek indienen

  Vermoedt u dat iemand iets bouwt, gebruikt zonder vergunning of dat de regels van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) worden overtreden? Dan kunt u bij de gemeente hiervoor een melding indienen of u kunt de gemeente vragen om te handhaven. U kunt alleen een verzoek tot handhaving indienen als u belanghebbende bent. Als is vastgesteld dat u belanghebbende bent wordt uw verzoek in behandeling genomen en bekeken in hoeverre sprake is van een overtreding.   Na het indienen van een handhavingsverzoek krijgt u een besluit over het vervolg van de handhavingsprocedure. U wordt hierdoor wel bekend bij de (mogelijke) overtreder. Het is niet mogelijk anoniem een handhavingsverzoek in te dienen.  Melding doen U kunt ook door een melding laten weten dat u last heeft van een ‘overtreding' van de regels. Op een melding ontvangt u geen besluit van ons. U kunt uw melding anoniem doen.  Melding situatie strijdig met wet- en/of regelgeving doen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Handhavingsverzoek indienen Wilt u geen melding doen? Doe dan een handhavingsverzoek. Handhavingsverzoek indienen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wilt u het handhavingsverzoek niet online indienen? Dan kunt u het handhavingsverzoek per post indienen. Gebruik hiervoor het pdf-formulier handhavingsverzoek indienen (pdf, 126Kb).

 • Buurtbarbecue, straatfeest

  Wilt u een buurtbarbecue of straatfeest organiseren? Dan moet u dit bij ons melden. Doe uw melding minimaal 10 werkdagen voor het begin van de activiteit. Een melding doen kost niets. Tijdens de activiteit moet u zich aan een aantal regels houden Lees de regels Een melding doen Kan met het volgende formulier: Buurtbarbecue of straatfeest melden Log in met eHerkenning of DigiD. Wilt u uw melding niet online doen? Download dan het formulier buurtbarbecue of straatfeest melden (pdf, 236Kb). Vul het formulier in en stuur het naar ons op. Welke gegevens moet u aanleveren bij uw melding? Een omschrijving van de activiteit. De locatie van de activiteit. De datum en het tijdstip (van/tot) van de activiteit. Het verwachte aantal bezoekers. Of er een openbare weg/weggedeelte (parkeerplaats) voor verkeer wordt afgesloten: zo ja, de locatie hiervan. Of er een tent wordt geplaatst waarin 50 personen of meer tegelijk aanwezig zullen zijn: zo ja, het aantal tenten, de afmetingen van de tenten, een situatietekening en een plattegrond van de tent(en). Wat doen wij met uw melding? Wij bekijken of u alle gegevens heeft ingevuld en aangeleverd. Als er gegevens missen, vragen wij u om uw melding aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Doet u dit niet, dan is uw melding niet-ontvankelijk en nemen wij uw melding niet in behandeling. Wij toetsen uw melding aan de Algemene plaatselijke verordening. U ontvangt een schriftelijke reactie op uw melding.