Zoekresultaat 1 - 10 van 25 resultaten

 • Paspoort

  U vraagt een paspoort aan bij de gemeente. Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort afhalen. Als u een spoedaanvraag 's ochtends hebt gedaan, kunt u uw paspoort de volgende werkdag afhalen.​

 • Inschrijven op briefadres

  Het is wettelijk verplicht dat u bent ingeschreven op het adres waar u woont of verblijft. Alleen bij uitzondering kunt u zich op een briefadres inschrijven. Dit kan onder andere bij een verblijf in bepaalde instellingen voor gezondheidszorg, kinderbescherming en strafinrichting.

 • Aangifte geboorte

  Heeft u een kind gekregen en is het geboren in Nederland? Doe binnen drie dagen na de bevalling aangifte bij de gemeente waar het kind is geboren. U kunt digitaal aangifte doen of een afspraak maken op het stadskantoor.

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dat kan voor uzelf en voor uw kinderen tot 18 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten. De gemeente verwerkt binnen een week de geheimhouding.

 • Adoptie

  Bij adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Het kind wordt dan ook officieel familie van u.

 • Klacht tegen bestuurlijk en ambtelijk optreden

  Bent u ontevreden over de manier waarop een medewerker van de gemeente omgaat met uw vraag of verzoek? Ervaart u traagheid, slordigheid, discriminatie of onvriendelijkheid? U kunt een klacht indienen.

 • Bewijs van in leven zijn

  Met een bewijs van in leven zijn kunt u op papier laten zien dat u leeft. U vraagt een bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente. U krijgt dit document meteen mee.

 • Commissie bezwaarschriften

  De gemeenten Culemborg en Tiel hebben een gezamenlijke bezwarencommissie. De bezwarencommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad over uw bezwaarschrift. De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen en bekijkt of de gemeente een goed besluit heeft genomen.

 • Verloren of gevonden voorwerpen

  Als u op straat iets vindt, bijvoorbeeld een portemonnee, fiets of sleutels, dan kunt u dit melden via www.verlorenofgevonden.nl. U hoeft niet naar de politie.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.