Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Adresonderzoek aanvragen

  Staat iemand op uw adres ingeschreven, terwijl die niet bij u woont? Of staat iemand niet ingeschreven, die wel op uw adres woont? Vraag de gemeente dan om een adresonderzoek. Direct regelen Neem contact met ons op voor een afspraak. Wat u moet weten Om een adresonderzoek te starten, heeft u nodig: Uw identiteitsbewijs. Bewijs dat u eigenaar of huurder bent van de woning. Eventueel de gegevens van de betrokken persoon of personen. Kosten Geen.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Direct regelen Uw aanstaande werkgever kan een VOG online aanvragen bij Dienst Justis.  U krijgt dan een e-mail met een link naar de online VOG-aanvraag. Kan de werkgever de aanvraag niet online aanvragen? Vul dan de VOG-aanvraag in en kom bij ons langs. Meenemen Uw identiteitsbewijs Kosten U betaalt € 41,35. Handige links Meer informatie over de VOG vindt u op Justis.nl

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u naar een (ander) adres? Geef uw verhuizing op tijd door, uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum of maximaal 4 weken ervoor. U geeft de verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Als u verhuist naar een adres waar al iemand woont, moet u ook de toestemming voor inwoning inleveren. Direct regelen Online verhuizing doorgeven Formulier verhuizing doorgeven Stuur het verhuisformulier per post naar ons op. Wat u moet weten Een verhuizing kan worden doorgeven door Uzelf. Een ouder, voogd of verzorger. Uw officiële partner (als u samen naar het nieuwe adres verhuisd). De ouders en kinderen vanaf 18 jaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen). Een wettelijke vertegenwoordiger. Een volwassene met toestemming op papier. U kunt uw verhuizing ook doorgeven op het gemeentehuis. Briefadres Heeft u geen woonadres? Dan kunt u misschien een briefadres krijgen.

 • Trouwlocaties

  Wilt u weten waar u kunt trouwen in de gemeente Sluis? U kunt kiezen uit verschillende locaties en mogelijkheden. Direct regelen Neem contact met ons op en maak een afspraak. Wat u moet weten U kunt trouwen in: Burgerzaal gemeentehuis Oostburg: max 70 personen. Raadzaal Belfort Sluis: max 100 personen. Lift aanwezig. Vrije locatie, zoals strandpaviljoen of kerkje. Voorwaarden vrije locatie U vraagt minimaal drie maanden van tevoren toestemming aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. U moet een toestemming laten zien van de eigenaar van de vrije locatie. Het moet een gebouw zijn, het mag niet in een tent bijvoorbeeld. Het moet openbaar zijn zodat iedereen die erbij wil zijn naar binnen kan. De locatie moet rolstoeltoegankelijk zijn. U moet zelf zorgen voor voldoende stoelen, een tafel, geluidsapparatuur, een kleedruimte en een parkeerplaats voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bode. Meer informatie vindt u op Trouwen.nl. Kosten Bekijk de kosten op huwelijkstarieven.  

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade opgelopen en is dat verwijtbaar aan de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.  Regelen U stelt de gemeente per e-mail of brief aansprakelijk. Omschrijf de situatie zo volledig mogelijk. Denk aan de volgende punten: Omschrijf het voorval. Wat is er gebeurd, waar en wanneer en hoe laat? Waarom is, volgens u, de gemeente aansprakelijk? Verklaringen van getuigen en hun contactgegevens. Foto's van de situatie. Geef aan hoe groot de schade is. Voeg bewijs toe, zoals een rekening van de reparatie. Vergeet uw eigen contactgegevens niet. Stuur uw e-mail naar info@gemeentesluis.nl of brief naar: Gemeente Sluis T.a.v. Financiën Postbus 27 4500 AA Oostburg Wat u moet weten De gemeente beoordeelt zelf of uw aansprakelijkheidsstelling terecht is. Als deze terecht is, vergoeden we alle of een deel van uw kosten. Bezwaar en beroep Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u de zaak voor de rechter brengen.

 • Briefadres aanvragen

  Heeft u geen woonadres? Bijvoorbeeld omdat u in een instelling woont? Dan kunt u een briefadres opgeven. Dit kan het adres van een instelling, familielid of kennis zijn. Voorwaarden U heeft een goede reden. Het adres is in Nederland. Het adres is geen postbus. U heeft toestemming van de hoofdbewoner. Briefadres in een verzorgingshuis regelen Vul de aanvraag briefadres verzorgingshuis in. Dit mag ook een gezinslid, curator of hoofd van een verzorgingshuis doen. Maak een kopie van uw eigen paspoort of identiteitskaart. Maak een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de aanvrager. Lever de ingevulde aanvraag met de kopieën in bij het gemeentehuis. Ander briefadres regelen Wilt u om een andere reden dan voor een verblijf in een zorginstelling een briefadres aanvragen, neem dan contact met ons op. Kosten Geen.

 • Gemeentegrond gebruiken

  U heeft toestemming nodig voor het gebruik van gemeentegrond. Bijvoorbeeld als u een bouwkeet, bouwmaterialen, een bouwplaats, steiger of afvalcontainer op de stoep of straat wilt plaatsen. Online toestemming vragen bedrijf Online toestemming vragen inwoner Regelen U kunt online toestemming vragen, maar u kunt ook een papieren aanvraagformulier gebruiken. Het papieren aanvraagformulier kunt u per post naar ons sturen. Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Online toestemming vragen, gaat als volgt: Ga naar Toestemming vragen voor het plaatsen van bouwmaterialen en steigers. Vul alle gegevens in. Voeg een situatietekening bij. Verzend uw online formulier. Kosten € 45,95 voor het gebruiken van gemeentegrond. Voor bouwmaterialen en steigers betaalt u daarnaast € 2,45 per week per m2 aan precariobelasting. Nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 • Legalisatie handtekening

  Moet u bewijzen dat de handtekening op een document echt van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren. U ondertekent dan het document waar de ambtenaar van de gemeente bij is. De gemeente bevestigt met een stempel op het document dat het uw handtekening is. Regelen Kom langs op het gemeentehuis. Dat kan op tijden dat er vrije inloop is. Maandag, donderdag en vrijdag: vrije inloop van 08.30 tot 13.00 uur Dinsdag: vrije inloop van 08.30 tot 13.00 uur Woensdag: vrije inloop van 08.30 tot 19.30 uur Van mei tot en met augustus is het gemeentehuis op vrijdagmiddag gesloten vanaf 12.00 uur. Meenemen Uw identiteitsbewijs. Het document dat u wilt ondertekenen. Wat u moet weten U ondertekent het document waar de ambtenaar van de gemeente bij staat. De ambtenaar vergelijkt die handtekening met de handtekening op uw identiteitsbewijs. De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document. Kosten U betaalt € 7,80.

 • Klacht over de gemeente indienen

  Vindt u dat u niet correct bent behandeld door de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen. U kunt bijvoorbeeld klagen over de trage afhandeling van uw brief, gebrekkige informatievoorziening of het niet nakomen van gemaakte afspraken. Klacht indienen U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen: Mondeling tijdens een afspraak met de klachtencoördinator van de gemeente. Bel 14 0117. Via het invullen van het klachtenformulier (PDF), het ingevulde klachtenformulier kunt u sturen aan: College van Burgemeester en Wethouders Postbus 27 4500 AA Oostburg Kosten Geen. Meer weten? Bekijk onze klachtenbrochure (PDF) of lees onze klachtenregeling (PDF). Klachtencommissie Voor schriftelijke klachten heeft de gemeente een klachtencommissie. Deze bestaat uit 3 onafhankelijke leden, ondersteund door een ambtelijk secretaris. De commissie vertelt u hoe het verloop gaat en adviseert over de afhandeling. Ontevreden over de uitkomst? We streven ernaar uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als u toch niet tevreden bent over de klachtbehandeling, dan kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman. Het is verstandig eerst te bellen. U kunt daarvoor elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur terecht via het gratis nummer: 0800 - 33 55 555. De Nationale ombudsman is een externe instantie die de feiten onpartijdig onderzoekt en hierover een oordeel geeft. U kunt uw klacht pas bij de Nationale ombudsman indienen nadat de klacht eerst bij de gemeente is behandeld. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale ombudsman.  

 • Overlijden aangeven

  U kunt zelf aangeven dat iemand in uw omgeving is overleden, maar meestal wordt dit gedaan door de uitvaartondernemer. Doe de aangifte bij de gemeente waar de persoon is overleden. Direct regelen Neem contact met ons op en maak een afspraak. Wat neemt u mee? Overlijdensverklaring door een arts. Doodsoorzaakverklaring. Uw identiteitsbewijs (van de persoon die aangifte doet). Wat u moet weten U moet de overlijdensaangifte doen vóór de begrafenis of crematie. U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan zes werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Kosten De overlijdensaangifte kost niets. Heeft u een uittreksel nodig? Dan betaalt u € 16,60. Buitenland Is de overledene in het buitenland overleden? Doe dan aangifte bij de gemeente waar de persoon is overleden. Deze gemeente stelt een overlijdensakte op, die u daarna afgeeft bij onze gemeente. Meer informatie over overlijden in het buitenland vindt u op de website van de Rijksoverheid.