Zoekresultaat 1 - 10 van 15 resultaten

 • Adresonderzoek aanvragen

  Staat iemand op uw adres ingeschreven, terwijl die niet bij u woont? Of staat iemand niet ingeschreven, die wel op uw adres woont? Vraag de gemeente dan om een adresonderzoek. Direct regelen Neem contact met ons op voor een afspraak. Wat u moet weten Om een adresonderzoek te starten, heeft u nodig: Uw identiteitsbewijs. Bewijs dat u eigenaar of huurder bent van de woning. Eventueel de gegevens van de betrokken persoon of personen. Kosten Geen.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Direct regelen Uw aanstaande werkgever kan een VOG online aanvragen bij Dienst Justis. U krijgt dan een e-mail met een link naar de online VOG-aanvraag. Kan de werkgever de aanvraag niet online aanvragen? Vul dan de VOG-aanvraag in en kom bij ons langs. Meenemen Uw identiteitsbewijs Kosten U betaalt € 41,35. Handige links Meer informatie over de VOG vindt u op Justis.nl

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u naar een (ander) adres? Geef uw verhuizing op tijd door, uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum of maximaal 4 weken ervoor. U geeft de verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Als u verhuist naar een adres waar al iemand woont, moet u ook de toestemming voor inwoning inleveren. Direct regelen Online verhuizing doorgeven Formulier verhuizing doorgeven Stuur het verhuisformulier per post naar ons op. Wat u moet weten Een verhuizing kan worden doorgeven door Uzelf. Een ouder, voogd of verzorger. Uw officiële partner (als u samen naar het nieuwe adres verhuisd). De ouders en kinderen vanaf 18 jaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen). Een wettelijke vertegenwoordiger. Een volwassene met toestemming op papier. U kunt uw verhuizing ook doorgeven op het gemeentehuis. Briefadres Heeft u geen woonadres? Dan kunt u misschien een briefadres krijgen.

 • Trouwlocaties

  Wilt u weten waar u kunt trouwen in de gemeente Sluis? U kunt kiezen uit verschillende locaties en mogelijkheden. Direct regelen Neem contact met ons op en maak een afspraak. Wat u moet weten U kunt trouwen in: Burgerzaal gemeentehuis Oostburg: max 70 personen. Raadzaal Belfort Sluis: max 100 personen. Lift aanwezig. Vrije locatie, zoals strandpaviljoen of kerkje. Voorwaarden vrije locatie U vraagt minimaal drie maanden van tevoren toestemming aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. U moet een toestemming laten zien van de eigenaar van de vrije locatie. Het moet een gebouw zijn, het mag niet in een tent bijvoorbeeld. Het moet openbaar zijn zodat iedereen die erbij wil zijn naar binnen kan. De locatie moet rolstoeltoegankelijk zijn. U moet zelf zorgen voor voldoende stoelen, een tafel, geluidsapparatuur, een kleedruimte en een parkeerplaats voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bode. Meer informatie vindt u op Trouwen.nl. Kosten Bekijk de kosten op huwelijkstarieven.

 • Verloren of gevonden voorwerpen

  Sleutels, bril, tas of een sieraad kwijt? Of heeft u juist een voorwerp gevonden? Geef dit dan door op verlorenofgevonden.nl. Verloren of gevonden Een gevonden voorwerp ophalen Als u een gevonden voorwerp komt ophalen in het gemeentehuis, heeft u nodig: Uw identiteitsbewijs. Eventueel een bon, foto of garantiebewijs van het voorwerp. Sleutels, paspoort of huisdier gevonden? Heeft u sleutels verloren of gevonden? Dan kunt u ze afgeven bij onze balie. Sleutels moeten niet worden geregistreerd, omdat ze vaak moeilijk te omschrijven zijn en veel op elkaar lijken. Gevonden rij- en reisdocumenten (rijbewijs, identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument) mag u als vinder niet thuis bewaren. Lever deze in bij onze balie. Heeft u een vermist of gevonden huisdier? Meld dit dan bij Stichting Amivedi. Wat u moet weten De gemeente bewaart voorwerpen drie maanden. Voorwerpen die meer dan € 450 kosten, blijven een jaar in de kluis van de gemeente. Elke vinder kan na een tijd eigenaar worden van het gevonden voorwerp. Het voorwerp moet wel gemeld zijn op verlorenofgevonden.nl. Gestolen? Denkt u dat uw voorwerp is gestolen, doe dan online aangifte bij de politie of ga naar het politiebureau.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade opgelopen? En is dat verwijtbaar aan de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Regelen U stelt de gemeente per e-mail aansprakelijk. Omschrijf de situatie zo volledig mogelijk. Stuur uw e-mail naar info@gemeentesluis.nl Een brief sturen kan ook. Stuur uw brief naar: Gemeente Sluis T.a.v. Financiën Postbus 27 4500 AA Oostburg Nodig Zorg dat u zo volledig mogelijk bent. Denk aan de volgende punten: Omschrijf het voorval. Wat is er gebeurd, waar en wanneer en hoe laat? Waarom is, volgens u, de gemeente aansprakelijk? Verklaringen van getuigen en hun contactgegevens. Foto's van de situatie. Geef aan hoe groot de schade is. Voeg bewijs toe, zoals een rekening van de reparatie. Vergeet uw eigen contactgegevens niet. Wat u moet weten De gemeente beoordeelt zelf of uw aansprakelijkheidsstelling terecht is. Als deze terecht is, vergoeden we alle of een deel van uw kosten. Bezwaar en beroep Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u de zaak voor de rechter brengen.

 • Bewijs van in leven zijn

  Vraagt uw pensioenfonds of een andere uitkerende instantie om een bewijs dat u in leven bent? Dan kunt u een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) aanvragen. Een bewijs van in leven zijn is een officieel bewijs van de gemeente dat u in leven bent. Direct regelen Voor een bewijs van in leven zijn moet u in persoon naar het gemeentehuis komen. Wat u moet weten In het buitenland heeft u een attestatie de vita nodig. U kunt het bewijs alleen voor uzelf aanvragen. U krijgt het bewijs van in leven zijn direct mee. Kosten Een bewijs van in leven zijn kost € 15,70. Een bewijs van in leven zijn op verzoek van het Nederlands pensioenfonds is gratis. Nog vragen? Kom dan langs in het gemeentehuis of bel ons via 14 0117.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft daar geen speciale reden voor op te geven. U kunt de geheimhouding ook weer laten stoppen. Geheimhouding aanvragen Regelen Stuur de geheimhoudingsaanvraag en een kopie van uw identiteitsbewijs op naar: Gemeente Sluis t.a.v. het College van burgemeester en wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Wat u moet weten Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk dan op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl. Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? U hoeft in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen. In sommige gevallen moet de gemeente uw persoonsgegevens toch doorgeven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ook als u geheimhouding heeft aangevraagd. Kosten Geen Nog vragen? Kom dan langs in het gemeentehuis of bel ons.

 • Briefadres aanvragen

  Heeft u geen woonadres? Bijvoorbeeld omdat u in een instelling woont? Dan kunt u een briefadres opgeven. Dit kan het adres van een instelling, familielid of kennis zijn. Voorwaarden U heeft een goede reden. Het adres is in Nederland. Het adres is geen postbus. U heeft toestemming van de hoofdbewoner. Briefadres in een verzorgingshuis regelen Vul de aanvraag briefadres verzorgingshuis in. Dit mag ook een gezinslid, curator of hoofd van een verzorgingshuis doen. Maak een kopie van uw eigen paspoort of identiteitskaart. Maak een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de aanvrager. Lever de ingevulde aanvraag met de kopieën in bij het gemeentehuis. Ander briefadres regelen Wilt u om een andere reden dan voor een verblijf in een zorginstelling een briefadres aanvragen, neem dan contact met ons op. Kosten Geen.

 • Gemeentegrond gebruiken

  Online toestemming vragen bedrijf Online toestemming vragen inwoner U heeft toestemming nodig voor het gebruik van gemeentegrond. Bijvoorbeeld als u een bouwkeet, bouwmaterialen, een bouwplaats, steiger of afvalcontainer op de stoep of straat wilt plaatsen. Regelen U kunt online toestemming vragen, maar u kunt ook een papieren aanvraagformulier gebruiken. Het papieren aanvraagformulier kunt u per post naar ons sturen. Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Online toestemming vragen, gaat als volgt: Ga naar Toestemming vragen voor het plaatsen van bouwmaterialen en steigers. Vul alle gegevens in. Voeg een situatietekening bij. Verzend uw online formulier. Kosten € 44,60 voor het gebruiken van gemeentegrond. Voor bouwmaterialen en steigers betaalt u daarnaast € 2,45 per week per m2 aan precariobelasting. Nog vragen? Neem dan contact met ons op.