Zoekresultaat 1 - 10 van 15 resultaten

 • Bewijs van in leven zijn

  Soms hebt u een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in leven bent. Bijvoorbeeld als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. U kunt het bewijs van in leven zijn online aanvragen met uw DigiD. Heeft u een bewijs van in leven zijn nodig voor in het buitenland? Vraag dan een Attestatie de vita aan. Bewijs van in leven zijn aanvragen Op het gemeentehuis regelen U kunt uw bewijs van in leven zijn ook aanvragen op het gemeentehuis. Hiervoor maakt u eerst een afspraak. Afspraak maken

 • Gebruik achternaam veranderen

  Als u getrouwd bent, geregistreerd partner bent geworden of weduwe of weduwnaar of u bent gescheiden, kunt u het gebruik van uw achternaam laten veranderen door de gemeente. U kunt dan kiezen voor: alleen uw eigen achternaam alleen de achternaam van uw partner de achternaam van uw partner gevolgd door uw eigen achternaam uw eigen achternaam gevolgd door de achternaam van uw partner Let op! Dit is niet hetzelfde als uw eigen achternaam veranderen, omdat u de achternaam van een andere ouder wilt of omdat uw achternaam een gekke betekenis heeft. U kunt online een aanvraag doen om uw achternaam te veranderen: Gebruik achternaam veranderen

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  Een uittreksel basisregistratie personen (BRP) vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Hierop staan uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats. U kunt het uittreksel online aanvragen. Geef bij uw aanvraag duidelijk aan welke gegevens u nodig hebt, of waarvoor u een uittreksel nodig hebt. Uittreksel persoonsgegevens aanvragen Op het gemeentehuis regelen Staat het door u gewenste uittreksel niet bij de aanvraagmogelijkheden? Of wilt u het uittreksel liever aanvragen bij de balie in Stolwijk? Maak dan een afspraak. U krijgt het uittreksel meteen mee. Afspraak maken

 • Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

  Een attestatie de vita is een internationaal bewijs dat u in leven bent. U vraagt de attestatie de vita persoonlijk aan bij de gemeente. Hiervoor maakt u eerst een afspraak. U krijgt het document meteen mee. Afspraak maken

 • Geboorteaangifte

  Binnen 3 dagen na de geboorte van uw kind doet u hiervan persoonlijk aangifte. De geboorteaangifte doet u in de gemeente waar het kind geboren is. U kunt aangifte van de geboorte doen door onderstaande formulier in te vullen. Geboorte aangeven Op het gemeentehuis regelen Komt u liever langs om de aangifte aan de balie te doen? Maak dan eerst een afspraak. Zonder afspraak kunnen wij u niet helpen. Afspraak maken

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Een bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijke verklaring van de gemeente. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. U kunt bijvoorbeeld een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben als u: naar het buitenland verhuist; gaat trouwen; solliciteert naar een functie in het openbaar bestuur. Afspraak maken Let op: zonder afspraak kunnen wij u niet helpen.

 • Verhuizing doorgeven

  Bent u verhuisd binnen of naar de gemeente Krimpenerwaard? Dan moet u zich inschrijven in de gemeente. Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door, uiterlijk vijf dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan vanaf vier weken voor uw verhuisdatum. Zorg dat u de juiste bijlagen bij de hand heeft. Verhuizing doorgeven   Op het gemeentehuis regelen U kunt uw verhuizing ook op het gemeentehuis doorgeven. Maak hiervoor een afspraak. Zonder afspraak kunnen wij u niet helpen. Afspraak verhuizing naar de gemeente Krimpenerwaard Afspraak verhuizing binnen de gemeente Krimpenerwaard

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  De gemeente legt belangrijke levensgebeurtenissen vast in de burgerlijke stand. Bijvoorbeeld een geboorte, overlijden, huwelijk of echtscheiding. We maken hier een akte van als de gebeurtenis heeft plaatsgevonden in de gemeente Krimpenerwaard. De akte is een officieel bewijs van de gebeurtenis. U krijgt altijd een kopie (afschrift van de akte). Afschrift burgerlijke stand aanvragen Op het gemeentehuis regelen U kunt het afschrift ook persoonlijk aanvragen op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak. Zonder afspraak kunnen wij u niet helpen. Afspraak maken voor afschrift Afspraak maken voor internationaal afschrift

 • Klacht indienen

  Bent u ontevreden hoe de gemeente Krimpenerwaard u behandeld heeft? Heeft u een klacht over de wijze waarop een medewerker van de gemeente, afdeling, bestuursorgaan of een bestuurder zich in een bepaalde situatie heeft gedragen? Dien dan een klacht in. Klacht indienen Let op: Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u een klacht over iets wat u opvalt in de openbare ruimte? Dan kunt u een melding doen.

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt voor een deel af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen heeft of een rijbewijs. Welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen, ziet u op de website van de Rijksoverheid. Aanvragen of intrekken Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 16 jaar. Geheimhouding aanvragen of intrekken