Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dat kan voor uzelf en voor kinderen tot 16 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten. Aan wie verstrekt de gemeente uw persoonsgegevens? Alle overheidsorganisaties zoals Belastingdienst en UWV gebruiken uw persoonsgegevens. Ook als u geheimhouding hebt, kunnen wij aan deze organisaties gegevens doorgeven. Met geheimhouding krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet: advocaten, tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure niet-commerciële bedrijven of instellingen,  de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) De gemeente verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming nooit gegevens aan commerciële bedrijven of particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie). Aanvragen Digitaal Aanvraagformulier geheimhouding persoonsgegevens (inloggen met DigiD) Persoonlijk U maakt voor het persoonlijk aanvragen aan de balie een afspraak.  Maak online een afspraak Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan het wijzigen van geheimhouding. Benodigdheden Doet u de aangifte persoonlijk dan heeft u een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) nodig. Digitaal heeft u een DigiD nodig.  Nieuwsgierig aan welke instanties de gemeente persoonsgegevens verstrekt? Kijk voor meer informatie over het verstrekken van persoonsgegevens op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

 • Geboorteaangifte

  Als uw kind is geboren doet u binnen 3 dagen na de geboorte aangifte in de gemeente waar het kind geboren is. Aangifte Voor de aangifte van geboorte maakt u een afspraak.  Maak online een afspraak Kosten € 14,30 voor het uittreksel van de geboorteakte. De aangifte zelf is gratis. U betaalt bij de aangifte contant of met uw pinpas. Meenemen Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) Een trouwboekje of een partnerschapsboekje (als u dat heeft) Eventueel een uittreksel van de erkenning van uw kind Brief van verloskundige of ziekenhuis Voorwaarden Als de derde dag na de geboorte, zaterdag, zondag of een feestdag is dan kunt u de aangifte een werkdag later doen. De vader moet aangifte doen, als dit niet mogelijk is moet  een van de volgende personen aangifte doen: De moeder van het kind Iemand die bij de geboorte aanwezig was Het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren Meer informatie Aangifte en naamskeuze op Rijksoverheid.nl

 • Erkenning

  Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Dit betekent: het kind krijgt wederzijds erfrecht er ontstaat een onderhoudsplicht is tussen ouder en kind het kind kan uw achternaam krijgen U dient uw kind persoonlijk te erkennen aan de balie bij de gemeente. Erkenning doorgeven U maakt voor het erkennen van uw kind een afspraak.  Maak online een afspraak Kosten De erkenning kost niets. Meenemen een geldig identiteitsbewijs van erkenner en biologische moeder, of een kopie hiervan toestemming van de biologische moeder, zelf geschreven of in persoon om het kind de achternaam van de erkenner te geven, moet de biologische moeder meekomen (alleen bij 1e kind) Erkennen voor de geboorte Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een 'erkenning ongeboren vrucht' genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap bij de geboorte al vastgelegd is. Erkennen bij of na de geboorte Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven.  Vanaf 12 jaar moet ook het kind schriftelijke toestemming geven.  Vanaf 16 jaar moet het kind persoonlijk meekomen. Achternaam kind De ouders kunnen bij erkenning van het kind ook kiezen voor de achternaam van de erkenner. Dit doet u alleen bij het 1e kind binnen uw relatie en uiterlijk bij de geboorteaangifte. De biologische moeder moet persoonlijk meekomen naar de gemeente. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw 1e kind. Ouderlijk gezag Door erkenning heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over een kind. Dit kunt u online aanvragen bij de rechtbank. Meer informatie Erkenning op Rijksoverheid.nl

 • Echtscheiding

  U vraagt een scheiding aan bij de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Zodra de gemeente de scheiding inschrijft in de burgerlijke stand, is het officieel. Uw advocaat stuurt de beslissing van de rechtbank naar de gemeente. Deze beslissing kunt u of uw voormalig partner ook zelf schriftelijk of persoonlijk aan de balie melden bij de gemeente. Dit doet u binnen 6 maanden na het definitieve besluit van de rechter. Kosten Het melden van een echtscheiding is gratis. Meenemen Een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand Een bewijs (beschikking) van de uitspraak van de rechtbank De akten van berusting, dit betekent dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat Meer informatie Echtscheiden op Rijksoverheid.nl

 • Briefadres aanvragen

  Als u geen woonadres heeft in Nederland, is het mogelijk om bij de gemeente een briefadres aan te vragen. Daarnaast is dit ook mogelijk indien u in een verpleeghuis of in een gevangenis verblijft. Een briefadres is het adres van een bekende, bijvoorbeeld van een familielid of vriend. Deze persoon ontvangt uw post en geeft het aan u door. Aanvragen U maakt voor het aanvragen van uw briefadres een afspraak.  Maak online een afspraak Kosten Gratis. Meenemen Een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) Toestemming van degene waar u een briefadres neemt. Voorwaarden U heeft geen vaste woon- of verblijfplaats (de gemeente onderzoekt dit) of u wilt om veiligheidsredenen een briefadres aanvragen (de burgemeester beoordeelt dit) Het briefadres is in Nederland Het briefadres is geen postbus Bij een adres van een bedrijf of een instelling is het aangewezen als briefadres door de gemeente U heeft een duidelijke reden voor de aanvraag

 • Bezwaar maken

  Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente Brunssum. U kunt dan meestal bezwaar maken. Of bezwaar mogelijk is, staat in het besluit. Wilt u bezwaar maken? Stuur dan een bezwaarschrift naar het onderdeel van de gemeente dat het besluit heeft genomen. Dit moet u doen binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Maakt u later bezwaar, dan neemt de gemeente uw bezwaar mogelijk niet in behandeling. Het bezwaarschrift kunt u digitaal indienen. U moet hiervoor in het bezit zijn van een DigiD. Dien bezwaar in Stuurt u het bezwaarschrift liever per post? Stuur dit dan naar de Gemeente Brunssum. Postbus 250. 6440 AG Brunssum. Wat moet in uw bezwaar staan? uw naam en adres; de datum waarop u de brief stuurt; met welk besluit u het niet eens bent; waarom u het daarmee niet eens bent; uw handtekening; of u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van uw (juridische) kosten, als u bezwaar gegrond wordt verklaard. Kosten Het indienen van een bezwaarschrift kost niets. Schakelt u een belangenbehartiger in (bijvoorbeeld een advocaat), dan zijn deze kosten in beginsel voor uw eigen rekening. De gemeente vergoedt (een gedeelte van) deze kosten alleen, als u gelijk krijgt. U moet uw verzoek om een vergoeding wel hebben gedaan voordat een beslissing is genomen op uw bezwaarschrift. Bezwaarschriftencommissie De gemeente legt ieder bezwaarschrift voor aan een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften. Vaak nodigt deze commissie u, de gemeente en andere belanghebbenden uit voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaarschrift mondeling toelichten. Na de hoorzitting adviseert de bezwaarschriftencommissie de gemeente over uw bezwaarschrift. Hierna neemt de gemeente een besluit op uw bezwaarschrift. Beslistermijn Binnen twaalf weken moet de gemeente een beslissing nemen op uw bezwaarschrift. De gemeente mag de beslistermijn met zes weken verlengen. Spoedeisend belang Ook als u bezwaar maakt, mag het besluit al worden uitgevoerd. Wilt u dat juist voorkomen en heeft u daarvoor een spoedeisend belang? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Limburg. Hoe u dat doet leest u op: rechtspraak.nl. Wilt u meer informatie? Lees dan de folder ''Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid'' op: rijksoverheid.nl.