Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Eigen trouwlocatie

  U kunt zelf kiezen waar u trouwt. Misschien wilt u trouwen op een plek waar u een bijzondere herinnering aan heeft. Dat kan als de locatie voldoet aan bepaalde voorwaarden.

 • Zienswijze

  Wilt u reageren op een ontwerpbesluit van de gemeente Zevenaar? Dan kunt u ons dat laten weten. Zo’n reactie op een ontwerpbesluit of ontwerpplan noemt de wet een zienswijze.

 • Geboorte levenloos kind

  Als uw kind levenloos geboren is kunt u dit laten registreren. Ook wanneer het gaat om een zwangerschap korter dan 24 weken. U wordt persoonlijk geholpen aan de balie. Bel ons voor het maken van een afspraak.

 • Verklaring van huwelijksbevoegdheid

  Wilt u in het buitenland trouwen? Dan heeft u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Een huwelijksbevoegdheidsverklaring is een internationaal document. Daarin staat dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. Het verschilt per land welke documenten u nodig heeft. Vraag dit na bij de instantie waar u gaat trouwen. Vraag ook of u volgens de rechten van dat land mag trouwen.

 • Reizen met kinderen

  Reist u met uw kinderen naar het buitenland? En heeft u een andere achternaam dan zij? Dan kan dit problemen opleveren bij de paspoortcontrole op het vliegveld. U heeft een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent, of het ouderlijk gezag heeft.

 • Verloren of gevonden voorwerp melden

  Heeft u iets verloren? Wij plaatsen de meeste gevonden voorwerpen op de website iLost. Daar kunt u zien of uw voorwerp gevonden is. Staat uw voorwerp na een week nog niet op de website? Dan hebben wij het helaas niet gevonden.

 • Scheiding inschrijven

  Bent u zojuist gescheiden? Is uw huwelijk ontbonden? Uw partnerschap ontbonden of beëindigd? Zorg ervoor dat de uitspraak van de rechtbank (beschikking) binnen 6 maanden bij de gemeente is waar uw huwelijk of partnerschap is gesloten. Meestal regelt een advocaat dit voor u.

 • Grond kopen, huren of pachten

  De gemeente is eigenaar van percelen grond in de gemeente. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Het kan dan gaan om bouwkavels, landbouwgrond, groenstroken of andere grond. Door het tekenen van een koopovereenkomst, wordt u eigenaar van de grond. Gaat u een pacht- of huurovereenkomst aan, dan krijgt u de grond in gebruik tegen betaling van een pacht- of huursom. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor agrarische doeleinden.

 • Ceremonie en trouwlocaties

  Het ene stel wil trouwen/partnerschap registreren met alles er op en er aan. Het andere bruidspaar wil graag een eenvoudige ceremonie of juist helemaal geen ceremonie. Alles kan in de gemeente Zevenaar, want wij kennen drie mogelijkheden om een huwelijk te voltrekken of partnerschap te registeren: uitgebreid, eenvoudig en gratis.

 • Registratie niet-ingezetenen (RNI)

  Als u korter dan 4 maanden in Nederland verblijft en met de Nederlandse overheid te maken heeft, bent u niet-ingezetene. Dan kunt u zich laten inschrijven bij een van de 18 RNI-loketten in Nederland. Als u bent ingeschreven, krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u bijvoorbeeld nodig voor uw contacten met de Nederlandse overheid.