Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Tweede paspoort

  Reist u veel voor zaken, uw beroep of privé? Dan kunt u een tweede Nederlands paspoort aanvragen.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. In het besluit zelf staat of het mogelijk is om bezwaar te maken.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Dit wordt ook wel het VOG genoemd.

 • Direct debit taxes

  You can pay your municipal taxes by direct debit. This means that you authorise the municipal authorities to debit the tax sum from your bank account in instalments. That makes things easy because you always pay on time. You can arrange this using your DigiD.

 • Registration of death

  When someone dies, the death must be registered. This must be done in the municipality where the person has died. The funeral director usually handles this. However, friends or family of the deceased can also do it. We will record the death in the civil status records and issue a death certificate. We also provide a copy of the death certificate. You may need to show this document to various companies and organisations as proof of death. There is no fixed period within which the death must be registered. The funeral or cremation must take place within 6 days of the date of death.

 • Aangifte van overlijden

  Er moet aangifte gedaan worden als iemand is overleden. Dit moet bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartverzorger dit. Maar familie of vrienden van de overledene kunnen dit ook doen. Wij nemen het overlijden op in de burgerlijke stand en stellen een overlijdensakte op. Ook geven wij een uittreksel uit het overlijdensregister af. Dit document heeft u soms nodig om bij bedrijven en organisaties aan te tonen dat iemand is overleden. Er is geen periode vastgesteld waarbinnen de aangifte moet plaatsvinden. De begrafenis of crematie moet uiterlijk binnen 6 werkdagen na het overlijden plaatsvinden.

 • Bibob

  Wilt u een nieuwe Alcoholwet- of exploitatievergunningvergunning aanvragen, dan krijgt u te maken met de Wet Bibob. Bibob staat voor Bevordering van Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Deze wet geeft ons de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de integriteit van uw onderneming. Met dit onderzoek wordt de betrouwbaarheid van uw onderneming gecontroleerd en van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn. Zo kunnen wij erachter komen of de kans groot is dat er sprake is van bijvoorbeeld het witwassen van geld. Als wij na het eigen onderzoek nog twijfels hebben? Dan kunnen wij het Landelijk Bureau Bibob vragen om een verder onderzoek.

 • Sportaccommodaties en velden

  Lichaamsbeweging maakt gezonder en gelukkiger. In een gezonde en gelukkige gemeente zijn dan ook genoeg locaties om te kunnen bewegen. Wilt u een accommodatie of veld huren? Neem contact op met de beheerder van de desbetreffende accommodatie. De contactinformatie kunt u vinden op het internet.

 • Lastschrifteinzug für Abgaben

  Sie können die Gemeindesteuern über einen Lastschrifteinzug bezahlen. Dabei erteilen Sie der Gemeinde die Erlaubnis, die Steuern in Raten von Ihrem Bankkonto abzubuchen. Das ist einfach, weil Sie damit immer pünktlich bezahlen. Dies können Sie ganz einfach mit Ihrem DigiD regeln.

 • Automatische incasso belastingen

  U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. U geeft ons dan toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven. Dat is makkelijk, want u betaalt altijd op tijd. Met uw DigiD kunt u dit makkelijk regelen.