Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Bezwaar maken tegen de kosten

    Bent u het niet eens met de aanmanings- of dwangbevelkosten? Dan kunt u in bezwaar gaan.

  • Kwijtscheldingsverzoek afgewezen

    Denkt u dat uw verzoek ten onrechte is afgewezen? Dan kunt u een beroepschrift indienen.

  • Bezwaar maken tegen een bestuursbesluit

    Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit van het hoogheemraadschap? Dan kunt u bezwaar maken. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken.