Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Eigen trouwlocatie

  U kunt zelf kiezen waar u trouwt. Misschien wilt u trouwen op een plek waar u een bijzondere herinnering aan heeft. Dat kan als de locatie voldoet aan bepaalde voorwaarden.

 • Toegankelijke verkiezingen

  Alle kiesgerechtigden moeten gebruik kunnen maken van hun kiesrecht. Alle stemlokalen in de gemeente Zevenaar zijn daarom toegankelijk voor mensen met een beperking.

 • Verklaring van huwelijksbevoegdheid

  Wilt u in het buitenland trouwen? Dan heeft u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Een huwelijksbevoegdheidsverklaring is een internationaal document. Daarin staat dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. Het verschilt per land welke documenten u nodig heeft. Vraag dit na bij de instantie waar u gaat trouwen. Vraag ook of u volgens de rechten van dat land mag trouwen.

 • Reizen met kinderen

  Reist u met uw kinderen naar het buitenland? En heeft u een andere achternaam dan zij? Dan kan dit problemen opleveren bij de paspoortcontrole op het vliegveld. U heeft een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent, of het ouderlijk gezag heeft.

 • Grond kopen, huren of pachten

  De gemeente is eigenaar van percelen grond in de gemeente. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Het kan dan gaan om bouwkavels, landbouwgrond, groenstroken of andere grond. Door het tekenen van een koopovereenkomst, wordt u eigenaar van de grond. Gaat u een pacht- of huurovereenkomst aan, dan krijgt u de grond in gebruik tegen betaling van een pacht- of huursom. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor agrarische doeleinden.

 • Ceremonie en trouwlocaties

  Het ene stel wil trouwen/partnerschap registreren met alles er op en er aan. Het andere bruidspaar wil graag een eenvoudige ceremonie of juist helemaal geen ceremonie. Alles kan in de gemeente Zevenaar, want wij kennen drie mogelijkheden om een huwelijk te voltrekken of partnerschap te registeren: uitgebreid, eenvoudig en gratis.