Zoekresultaat 1 - 1 van 1 resultaten

  • Klacht indienen

    Wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening of over het gedrag van een bestuurder of een medewerker, kunt u een klacht bij de gemeente indienen. Voorwaarden Probeert u eerst uw probleem uit te praten met de ambtenaar die volgens u verantwoordelijk is. Wanneer dit niet lukt, dient u een klacht in. U kunt ook eerst contact opnemen met de klachten coördinator om uw probleem voor te leggen. Dit kan telefonisch 140522, per mail postbus@meppel.nl  of een brief naar postbus 501, 7940 AM Meppel. Uw klacht gaat over de werkwijze van een organisatieonderdeel, medewerker of bestuurder van de gemeente Meppel U geeft in uw klacht aan: Over wie u klaagt Over welk handelen of nalaten u ontevreden bent U dient de klacht in: Telefonisch via Klantcontacten, telefoonnummer 140522 Per mail postbus@meppel.nl  t.av. klachtencoördinator vermeld wel uw naam en adres Per brief (ondertekend, voorzien van datum, naam en adres) gericht aan: College van B&W gemeente Meppel , t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 501, 7940 AM Meppel U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw klacht De klachtencoördinator stuurt de klacht door naar de klachtbehandelaar, meestal een afdelingsmanager of teamleider (niet de persoon waar u over heeft geklaagd) De klachtbehandelaar probeert het probleem op te lossen en neemt daarover telefonisch contact met u op. Wanneer u tevreden bent over de oplossing, eindigt daarmee de klachtprocedure Wanneer u niet tevreden bent over de oplossing, kunt u uw klacht in een gesprek nader toelichten. Wanneer u klaagt over de werkwijze van een medewerker, hoort de gemeente die medewerker ook. Daarna ontvangt u een brief met daarin het oordeel van het college van B&W over uw klacht De gemeente handelt uw klacht binnen 6 weken af. In complexe gevallen kan de gemeente de termijn met 4 weken verlengen Kosten Geen Externe klachtprocedure Als u niet tevreden bent over de uitkomst of wijze van klachtbehandeling door de gemeente Meppel, dan kunt u de Ombudsman vragen een onderzoek in te stellen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U moet wel altijd eerst een klachtprocedure bij de gemeente hebben doorlopen, voordat de Overijsselse Ombudsman uw klacht in behandeling neemt. Tot 1 januari 2024 zijn de contactgegevens: Stichting De Overijsselse Ombudsman Postbus 140 8100 AC Raalte Telefoon: 0572 - 352 687 E-mail: info@overijsselseombudsman.nl Website: www.overijsselseombudsman.nl Vanaf 1 januari 2024 zijn de contactgegevens: Nationale Ombudsman Postbus 93122 2509 AC Den Haag Telefoon: 0800 - 33 55 555. Website: www.nationaleombudsman.nl Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel de klachtencoördinator afdeling Advies, telefoonnummer 140522