Zoekresultaat 1 - 1 van 1 resultaten

  • Beroepschrift indienen

    De gemeente beslist over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar? U mag dan in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat bij wie u in beroep mag gaan. Dit is meestal de rechtbank. In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat te nemen. Het mag wel. Instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Wilt u dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk wordt opgeschort? Dan mag u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Het beroepschrift mag u in een vreemde taal schrijven. Voor een goede afhandeling kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling.