Zoekresultaat 1 - 2 van 2 resultaten

  • Zienswijze

    De ontwerpvergunningen en andere ontwerpbesluiten worden bekend gemaakt via de website: www.overheid.nl. Op het ontwerp kunnen tijdens de ter inzage legging van 6 weken door een ieder zienswijzen worden ingediend.

  • Nadeelcompensatie

    Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Met de komst van deze wet is het planschaderecht gewijzigd. De schade werd voor die tijd ‘planschade’ genoemd. Onder de Omgevingswet heet dit ‘nadeelcompensatie’. Daarnaast vallen hier ook andere soorten schade onder.