Zoekresultaat 1 - 10 van 30 resultaten

 • Ontheffing voorwerp over gemeentewater

  Voor het plaatsen van een voorwerp boven of over openbaar gemeentewater heeft u een ontheffing nodig. Een ontheffing vraagt u schriftelijk aan.

 • Planschade tegemoetkoming aanvragen

  Als u schade heeft als gevolg van een wijziging van het bestemmingsplan of andere ruimtelijke plannen kunt u een claim indienen.

 • Bestemmingsplan inzien

  In een bestemmingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. U kunt het bestemmingsplan bekijken op de website van de gemeente, op Ruimtelijkeplannen.nl.

 • Grond afgraven en grondverzet

  Wilt u op uw terrein grond verplaatsen of afvoeren? Dit moet u melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

 • Afwijken van het bestemmingsplan

  In een omgevingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Wilt u afwijken van het omgevingsplan? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Afwijken van het bestemmingsplan

  In een omgevingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Wilt u afwijken van het omgevingsplan? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Straat- en gebouwnamen

  Idee voor nieuwe naam indienen voor een straat, plein, park of andere plek in de openbare ruimte; overzicht bestaande namen

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  Met een omgevingsvergunning strijdig gebruik mag grond of een gebouw anders gebruikt worden dan in het omgevingsplan staat. Hierbij gelden regels.

 • Grond afvoeren of aanbrengen

  Wilt u grond afgraven, verplaatsen of op een andere plaats gebruiken? Meld het bij het Meldpunt Bodemkwaliteit

 • Water lozen of onttrekken

  Meld het onttrekken of lozen van water. Doe eerst de check 'Water onttrekken en/of lozen'.