Zoekresultaat 1 - 10 van 187 resultaten

 • Omgevingsplan

  Omgevingsplan

 • Tegemoetkoming planschade

  Tegemoetkoming planschade

 • Omgevingsplan

  Waar mag worden gebouwd? En hoe mogen grond en gebouwen worden gebruikt? De gemeente regelt dit in bestemmingsplannen.

 • Leefstraat

  Een leefstraat is een tijdelijke autovrije straat, op initiatief van bewoners.

 • Uitstallingen

  Voor een uitstalling tegen de gevel van uw winkel moet u zich houden aan bepaalde regels

 • Huisnummering

  De gemeente Leiden geeft gebouwen en zelfstandige woningen een huisnummer. Ook ligplaatsen en standplaatsen hebben een huisnummer.

 • Kadastrale informatie

  Het kadaster houdt de openbare registers bij. Daarin staat het eigendom van onroerende goederen geregistreerd, zoals huizen en fabrieken.

 • Kadastrale gegevens opvragen

  Het Kadaster houdt gegevens bij van verschillende soorten onroerende goederen. Denk hierbij aan vastgoed (grond en gebouwen), schepen, luchtvaartuigen, kabels en leidingen onder de grond.

 • Speeltuinen en buiten spelen

  Op deze pagina vindt u informatie over speeltuinen in Leiden, het beheer hiervan, en de toegankelijkheid.

 • Grondwater lozen

  Er geldt een meldplicht voor het lozen van grondwater.