Zoekresultaat 1 - 10 van 14 resultaten

 • Verkeerd huisnummer melden

  Huizen en bedrijfspanden krijgen een adres met huisnummer van de gemeente. Vaak krijgen stand- en ligplaatsen ook een adres.

 • Woning als tweede woning gebruiken

  Zonder vergunning mag u een woning niet als tweede woning gebruiken. De gemeente wil voldoende woningen hebben voor haar inwoners.

 • Bestemmingsplan, ontheffing / projectbesluit

  Als u een bouwplan heeft, moet u kijken of het in het bestemmingsplan van de gemeente past.

 • Watervergunning aanvragen

  U heeft een watervergunning nodig als u grondwater, regenwater, afvalwater of oppervlaktewater gebruikt of loost. Bijvoorbeeld als u:

 • Bestemmingsplan inzien

  Een gemeente maakt voor gebieden een bestemmingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen.

 • Bestemmingsplan wijzigen

  De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen. Bijvoorbeeld als het beleid verandert. Als de gemeente dat doet, kan dat botsen met uw plannen om te bouwen of verbouwen.

 • Windmolen(park) bouwen

  U wilt een windmolen(park) van minder dan 5 megawatt op land aanleggen of uitbreiden. Dan moet u hiervoor bij de gemeente een verzoek indienen tot aanpassing van het bestemmingsplan.

 • Basisregistratie adressen en gebouwen inzien

  In de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. Onder andere van huizen, kantoren en winkels.

 • Gebouw als woning gebruiken

  Wilt u gaan wonen in een gebouw dat voorheen niet als woning werd gebruikt? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Basisregistratie adressen en gebouwen inzien

  In de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. Onder andere van huizen, kantoren en winkels.