Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Omgevingsplan

  Omgevingsplan

 • Omgevingsplan

  Omgevingsplan

 • Nadeelcompensatie (planschade) ruimtelijk besluit

  Bij nadeelcompensatie kan onder bepaalde voorwaarden een financiƫle tegemoetkoming aangevraagd worden.

 • Speelplekken

  Er is bijna altijd wel een speelplek voor kinderen in de buurt. Deze worden door ons als gemeente onderhouden. Als de speeltoestellen niet meer voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen, verwijderen wij ze. Je kunt dan samen met je buurt nieuwe speeltoestellen aanvragen.

 • Kadastrale gegevens opvragen

  Het Kadaster houdt gegevens bij van verschillende soorten goederen, zoals:vastgoed (grond en gebouwen) schepen luchtvaartuigen kabels en leidingen ...

 • Huisvestingsvergunning voor huurders

  We willen met de huisvestingsvergunning mensen die een maatschappelijke of economische binding hebben met Heerlen, voorrang geven op een betaalbare...

 • Bestemmingsplan ter inzage

  Op deze pagina kunt u de ruimtelijke plannen en besluiten zien die ter inzage liggen en waarop u een reactie kunt geven.

 • Ter inzage

  Bestemmingsplannen die momenteel ter inzage liggen

 • Bestemmingsplannen

  Een bestemmingsplan geeft aan wat er wel en niet mag voor bouwen en gebruiken van grond of water.

 • Vooroverleg / principeverzoek

  Hebt u een bouwplan dat in strijd is met het bestemmingsplan? Of wilt u zeker weten of uw plan wel haalbaar is? Of dat u alle stukken compleet hebt om een omgevingsvergunning aan te vragen? Dan kunt u uw bouwplan eerst laten toetsen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Dit heet 'vooroverleg', of ook wel 'principeverzoek'. Aan een vooroverleg zijn kosten verbonden.