Zoekresultaat 1 - 10 van 27 resultaten

 • Milieuzone

  De milieuzone is ingesteld om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Sinds 1 januari 2022 is de toegang tot de milieuzone verder aangescherpt. De milieuzone is alleen nog toegankelijk voor vrachtauto’s, bussen en touringcars vanaf emissieklasse 6. Vrachtwagens zwaarder dan 3500 kg met een emissieklasse 0, 1, 2, 3, 4 of 5 motor mogen de milieuzone niet in.Wil je weten wat de emissieklasse van jouw voertuig is? Kijk dan op het kentekenbewijs of op ovi.rdw.nl of milieuzones.nl/milieuzones-voertuig.Weet je niet zeker of je een ontheffing nodig hebt? Kijk dan eerst op de landelijke website van milieuzones en vul de kentekencontrole in. Heeft jouw voertuig een landelijke vrijstelling, dan hoef je geen speciale ontheffing voor de gemeente Eindhoven aan te vragen.

 • Leegstandvergunning

  Een leegstandvergunning maakt het voor jou als eigenaar mogelijk je leegstaande huis of gebouw tijdelijk te verhuren. Hierbij is een groot deel van de wettelijke huurbescherming niet van toepassing.Wil je woonruimte verhuren in een voor verkoop bestemde huurwoning? Je kunt een vergunning krijgen voor 2 jaar, waarna je 3 keer voor telkens 1 jaar verlenging kunt krijgen, tot een totaal van 5 jaar.  Wil je woonruimte verhuren in een voor verkoop bestemde woning? Je kunt een vergunning krijgen voor maximaal 5 jaar.Een leegstandvergunning vraag je aan met een landelijk formulier via de website van de Rijksoverheid.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Woon je in Eindhoven, maar heb je niet de Nederlandse nationaliteit en kun je van je eigen land geen paspoort krijgen? Dan kun je in bepaalde gevallen bij ons een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Met een vreemdelingenpaspoort kun je naar alle landen reizen, behalve het land van herkomst.

 • Digitale belastingbalie

  Via de digitale belastingbalie kun je:jouw eigen gegevens bekijken en aanpassen;jouw belastingaanslag(en) betalen door het afgeven van een machtiging tot automatische incasso, of met iDEAL;bezwaar maken tegen een belastingaanslag;kwijtschelding van betaling vragen. Om te kunnen inloggen bij de digitale belastingbalie heb je DigiD nodig. Ben je ondernemer? Gebruik dan je RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) + aanslagnummer.

 • Rijbewijs

  Is jouw oude rijbewijs bijna verlopen? Je kunt de aanvraag voor een verlenging online starten of aan de balie. Voor het afhalen van je rijbewijs hoef je geen afspraak te maken. Ben je geslaagd voor jouw rijexamen? Maak dan een afspraak om aan de balie je rijbewijs aan te vragen. Aanvragen kan vanaf de dag nadat je geslaagd bent. Bij de aanvraag moet de aanvrager persoonlijk aan de balie verschijnen.

 • Laadpalen voor elektrische auto's

  Steeds meer Eindhovenaren rijden elektrisch, maar niet iedereen heeft een eigen oprit waar een laadpaal kan staan. Daarom faciliteert de gemeente Eindhoven openbare laadpalen, die iedereen met een laadpas kan gebruiken. Zo kunnen elektrische auto's altijd in de buurt opgeladen worden.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  De Basisregistratie Personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van iedereen die in Eindhoven woont. Heb je een bewijs nodig dat je als inwoner bent ingeschreven in onze gemeente? Dan kun je een uittreksel uit de BRP aanvragen.

 • Omgevingsplanactiviteit bouwwerken

  De omgevingsvergunning voor verschillende activiteiten is een totale vergunning op het gebied van bouwen, milieu, natuur en ruimte. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals de bouwvergunning, sloopvergunning, kapvergunning en milieuvergunning. In het Omgevingsloket check je online of je een vergunning nodig hebt, een melding moet doen, of informatie moet aanleveren aan de overheid. Indien nodig, kun je via het Omgevingsloket ook de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven. Het Omgevingsloket bevat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar je iets wilt veranderen. Meer informatie over het Omgevingsloket vind je op de pagina Vergunningen.

 • Onderhouden en wijzigen van een monument

  Alle onderdelen van een monumentaal gebouw of een monumentale tuin, park of archeologische vindplaats worden beschermd.Zowel de buitenkant als de binnenkant van een monumentaal gebouw zijn beschermd. Onder binnenkant vallen onder andere de hoofdindeling, schouwen, stucwerk, originele betegeling, vloeren en betimmeringen. Ook bijgebouwen, erfbeplanting en tuinaanleg kunnen zijn beschermd. In de omschrijving van het monument staat welke onderdelen van het monument eventueel zijn uitgesloten van bescherming.Wil je als eigenaar werkzaamheden uitvoeren aan een monument? Controleer dan eerst of je hiervoor een vergunning nodig hebt en vraag deze, zo nodig, online aan via het Omgevingsloket Online (OLO).

 • Melding of ontheffing bouwhinder

  Met een ontheffing of melding mag je op maandag tot en met zaterdag tussen 19:00 en 7:00 uur en op zon- en feestdagen apparaten voor bouw-, sloop- en onderhoudswerkzaamheden gebruiken die kunnen zorgen voor (ernstige) overlast door geluid of trillingen. Ook mag je met een ontheffing of melding acties uitvoeren die ernstige hinder kunnen veroorzaken voor de omgeving.Wanneer je een ontheffing of melding nodig hebt, zie je in onderstaand stroomschema.