Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • De Omgevingswet in Montferland

  Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet gelden. De Omgevingswet gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. Dit noemen we de fysieke leefomgeving. Met de Omgevingswet wil de rijksoverheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling(en) vereenvoudigen en samenvoegen.

 • Onze openingstijden

  Bergvredestraat 10 6942 GK Didam t. (0316) 291 391

 • Mantelzorgurgentieverklaring

  Indien u mantelzorg ontvangt of verleend en in verband met de reisafstand dichter bij elkaar wil wonen kunt u een mantelzorgurgentieverklaring aanvragen.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.

 • Afvalcontainer aanvragen

  Wilt u een nieuwe afvalcontainer aanvragen? Dan doet u een melding hiervan bij de gemeente.

 • Starterslening gemeente Montferland

  De aangescherpte hypotheekeisen maken het voor starters moeilijker om een huis te kopen. De gemeente Montferland wil het starters makkelijker maken om een woning in de gemeente te kopen. Starters kunnen daarom onder bepaalde voorwaarden een Starterslening aanvragen, waarmee het makkelijker is om een woning te financieren.

 • Informatie over beleid of besluiten opvragen (Who-verzoek)

  Wilt u documenten van de gemeente hebben, dan kunt een verzoek indienen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Informatie opvragen of Woo-verzoek

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is per 1 mei vervangen door de nieuwe Wet open overheid (Woo). Als gemeente verstrekken wij uit eigen beweging steeds meer informatie. Maar misschien wilt u nog iets anders of iets specifieks weten? U kunt dan een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dat heet een Woo-verzoek. U kunt ook in contact komen met onze informatiecontactpersonen. Die kan u helpen om aan informatie te komen, vaak ook zonder dat u daarvoor een Woo-verzoek hoeft in te dienen.

 • Onverharde wegen

  Onverharde en halfverharde wegen zijn gevoelig voor weersomstandigheden.

 • Melding openbare ruimte en verkeer/parkeren

  De openbare ruimte bestaat uit plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan pleinen, wegen, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn. Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Of heeft u vragen of opmerkingen over verkeerszaken (bijvoorbeeld snelheid of parkeren, etc.) dan doet u een melding hiervan bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.