Zoekresultaat 1 - 10 van 14 resultaten

 • Gebruiksmelding

  In bepaalde gevallen bent u verplicht om een gebruiksmelding in te dienen voordat een gebouw in gebruik genomen kan worden. Dit heeft te maken met brandveiligheid. Deze gebruiksmeldingsplicht hangt af van de gebruiksfunctie van het gebouw, of van het aantal personen dat daarin tegelijk zal verblijven.

 • Inkomstenverklaring

  U kunt via onderstaande knop uw inkomstenformulier invullen en versturen. Als u naast uw uitkering nog een ander inkomen heeft, bent u verplicht dit maandelijks aan ons door te geven. Bent u ondernemer en ontvangt u een tijdelijke BBZ uitkering? Dan vragen wij u om iedere maand het inkomstenformulier in te vullen, ook al heeft u over de betreffende maand geen inkomsten ontvangen. Daarna betalen wij de uitkering aan u uit.

 • WOZ-loket

  Via het WOZ- loket kunt u online uw gemeentelijke aanslagen inzien. Op deze aanslagen ziet u bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelasting (OZB) en de hondenbelasting. Ook het taxatieverslag van uw woning (WOZ) kunt u online inzien.

 • Advies- en Meldpunt Verward Gedrag

  Inwoners en professionals die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving kunnen terecht bij het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag. Het advies- en meldpunt is dagelijks bereikbaar via onderstaand telefoonnummer.

 • Rijbewijs afhalen

  U kunt uw rijbewijs na ongeveer een week afhalen. U maakt hiervoor een afspraak.

 • Ik wil bouwen of verbouwen

  Heeft u plannen om te gaan bouwen of verbouwen? Of wilt u weten welke bouwmogelijkheden er zijn op een perceel? Dan zijn er verschillende mogelijkheden.

 • Landschap, subsidie

  De gemeente Montferland en provincie Gelderland stellen samen geld beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan een gevarieerder, aantrekkelijker en leefbaarder landschap. Wie in het buitengebied van de gemeente woont en plannen heeft voor het aanleggen of herstellen van een landschapselement, kan subsidie aanvragen.

 • Meedoen in Montferland

  Wilt u zich aanmelden voor 'Meedoen in Montferland'? Op deze pagina kunt u toetsen of u hiervoor in aanmerking komt.

 • Informatie opvragen of Woo-verzoek

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is sinds 1 mei 2022 vervangen door de nieuwe Wet open overheid (Woo). Als gemeente verstrekken wij uit eigen beweging steeds meer informatie. Maar misschien wilt u nog iets anders of iets specifieks weten? U kunt dan een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dat heet een Woo-verzoek. U kunt ook in contact komen met onze informatiecontactpersonen. Die kan u helpen om aan informatie te komen, vaak ook zonder dat u daarvoor een Woo-verzoek hoeft in te dienen.

 • Trouwen

  Als u wilt trouwen, doet u minimaal twee weken van tevoren een melding bij de gemeente waar u wilt trouwen, bij voorkeur eerder. Vroeger heette een melding doen 'in ondertrouw gaan'. U kunt uw voorgenomen huwelijk registreren op afspraak bij de afdeling Publiekszaken in Didam of online: