Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Veiligheid en ondermijning

  Preventietips, ondermijning, meldpunt verdachte situaties, veilig buitengebied.

 • De Omgevingswet in Montferland

  Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet gelden. De Omgevingswet gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. Dit noemen we de fysieke leefomgeving. Met de Omgevingswet wil de rijksoverheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling(en) vereenvoudigen en samenvoegen.

 • Asbest

  Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom gelden strenge regels voor het omgaan met asbest. Bij bouw, verbouw en sloop moeten maatregelen worden genomen om de verspreiding van asbestdeeltjes tegen te gaan. Bij brand en incidenten gelden voorschriften die ervoor moeten zorgen dat de gezondheid van omwonenden niet in gevaar komt.

 • Landschap, subsidie

  De gemeente Montferland en provincie Gelderland stellen samen geld beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan een gevarieerder, aantrekkelijker en leefbaarder landschap. Wie in het buitengebied van de gemeente woont en plannen heeft voor het aanleggen of herstellen van een landschapselement, kan subsidie aanvragen.

 • Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

  Voor veranderingen of onderhoud aan een monument hebt u vaak een vergunning nodig. U moet zich dan houden aan strenge regels. Normaal onderhoud kunt u doen zonder dat u een vergunning hebt.

 • Informatie over beleid of besluiten opvragen (Who-verzoek)

  Wilt u documenten van de gemeente hebben, dan kunt een verzoek indienen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Herinrichting Lengelseweg 's-Heerenberg

  Hier leest u alles over de herinrichting van de Lengelseweg.

 • Jaarlijkse subsidie, maatschappelijke instellingen

  Subsidies in de gemeente Montferland worden verstrekt op basis van de Algemene subsidieverordening. De spelregels kunnen worden uitgewerkt in specifieke subsidieregelingen.

 • Onverharde wegen

  Onverharde en halfverharde wegen zijn gevoelig voor weersomstandigheden.

 • Welstand en welstandstoets

  Bouwplannen voor binnen de historische kern van ’s-Heerenberg zijn welstandsplichtig. Dit betekent dat uw plan moet voldoen aan bepaalde eisen. Als het plan aan de eisen voldoet, krijgt u een positief welstandsoordeel.