Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Iemand machtigen om voor u te stemmen bij verkiezingen

  Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand machtigen. Dat betekent dat u iemand anders toestemming geeft om voor u te stemmen. Dat heet een volmacht. Iemand machtigen regelt u via uw stempas, online of schriftelijk.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen en wilt u een aansluiting op de riolering of drainage aanleggen of vervangen? Vraag dan op tijd een rioolaansluiting aan voor het lozen van (huishoudelijk) afvalwater, regen- of grondwater.

  Nieuwe aansluitingen zijn volledig voor rekening van de eigenaar/bewoner en moeten zes weken voor uitvoering schriftelijk worden ingediend. Tijdens deze periode zal de gemeente beoordelen of de aansluiting daadwerkelijk mogelijk is. Indien er sprake blijkt te zijn van vervuilde grond is deze periode niet van toepassing en zal team riolering contact met u opnemen. 

 • Bezwaarschrift indienen

  Bent u het niet eens met een beslissing van het College van burgemeester en wethouders, de burgemeester of van de gemeenteraad (ook wel ‘bestuursorgaan’ genoemd)? Dan kunt u in veel gevallen bezwaar maken en uitleggen waarom u dat doet.  Dan wordt de zaak nog eens bekeken. De procedure is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

  Bezwaar bij belastingaanslag en WOZ-waarde

  Niet eens met een belastingaanslag of waardebeschikking over de WOZ, OZB of rioolrecht? Dien geen bezwaar in via deze pagina. Ga voor meer informatie naar bezwaar maken bij een gemeentelijke belasting of waardebeschikking.

 • Stemmen in het buitenland

  Woont u als Nederlander in het buitenland of bent u tijdelijk in het buitenland, dan kunt u ook stemmen. 

 • Schuldhulpverlening voor ondernemers

  Inwoners met een eigen onderneming en geldproblemen kunnen voor hulp en advies bij de gemeente terecht.

 • Identificeren bij verkiezingen

  Om in Nederland te stemmen, moet u zich kunnen identificeren. Identificeren betekent dat u bewijst wie u bent.

  Bij verkiezingen kunt u zich identificeren met:

  • een Nederlands paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
  • een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uitgegeven door een lidstaat van de Europese Unie
  • een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uitgegeven door Noorwegen, IJsland of Liechtenstein
  • een paspoort of identiteitskaart uitgegeven door Zwitserland
  • een vreemdelingendocument dat in Nederland is uitgegeven

  Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezingen maximaal 5 jaar verlopen zijn.

  Stemt u ook voor iemand anders via een machtiging? Als u gemachtigd bent via een stempas (onderhandse volmacht), dan heeft u een kopie nodig van het identiteitsbewijs van degene waarvoor u de stem uitbrengt. U mag de kopie ook op uw telefoon of tablet laten zien. De kopie moet wel goed leesbaar zijn.

  Heeft u geen identiteitsbewijs of is deze langer dan 5 jaar verlopen? Dan kunt u alleen stemmen door iemand anders te machtigen via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht).

 • Tweede of zakenpaspoort aanvragen

  Als u vaak naar het buitenland gaat, kunt u een tweede paspoort nodig hebben. Dit kan nodig zijn in de volgende situaties:

  • U bezoekt vaak landen die een conflict met elkaar hebben. Het kan dan gebeuren dat u problemen krijgt met de stempels in uw paspoort.
  • U reist vaak naar landen waar u een visum voor nodig heeft. Het kan dan voorkomen dat u door de visumaanvraag niet op tijd uw paspoort terug heeft, omdat het paspoort nog bij de ambassade ligt.

  Een tweede paspoort is twee jaar geldig. U kunt geen derde paspoort aanvragen. Een tweede Nederlandse identiteitskaart is ook niet mogelijk.

 • Stemmen als niet-Nederlandse EU-burger

  Op 6 juni 2024 kunt u stemmen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. U mag alleen stemmen met een stempas en een geldig identiteitsbewijs.

  Woont u in Nederland, maar heeft u de nationaliteit van een ander land binnen de Europese Unie en wilt u in Nederland uw stem uitbrengen? Dan moet u zich registreren bij uw gemeente.

 • Subsidieregeling voorkoming woninginbraken

  De gemeente Amstelveen wil het aantal woninginbraken verlagen. De gemeente heeft een subsidieregeling ingesteld voor inwoners die maatregelen treffen om hun woning te beveiligen. U kunt gebruikmaken van deze regeling bij de aanschaf van inbraakwerende materialen, die zijn goedgekeurd volgens het Politiekeurmerk veilig Wonen (PKVW). De omvang van de subsidieregeling is voor 2024 bepaald op € 30.000,-.

  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten:

  1. met een maximum van € 300,- bij de aanschaf van hang- en sluitwerk dat gecertificeerd is voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen;
  2. met een maximum van € 500,- voor een woning die beveiligd is conform het Politiekeurmerk Veilig Wonen (niveau certificaat Beveiligde Woning).

 • Stemmen voor Europees Parlement

  Op donderdag 6 juni 2024 kunt u stemmen voor het Europees Parlement. U mag alleen stemmen met een stempas en een geldig identiteitsbewijs. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.

  U ontvangt de stempas van de gemeente waar u op 23 april 2024 stond ingeschreven. U ontvangt de stempas uiterlijk donderdag 23 mei 2024.