Zoekresultaat 1 - 10 van 175 resultaten

 • Parkeerontheffing

  In Berkelland kunt u voor enkele straten in Borculo een parkeervergunning aanvragen. Zonder toestemming kunt u niet parkeren in het betreffende gebied. Per voertuig verlenen wij maximaal één vergunning.

 • Overlast van bedrijven

  Bedrijven kunnen soms ook voor overlast zorgen, denk aan geluid-, geur- of stofoverlast. Heeft u een milieuklacht over een bedrijf bij u in de buurt? Meld dit dan rechtstreeks bij het provincieloket S@men. Daar worden alle klachten geregistreerd en voor afhandeling doorgegeven aan de juiste instantie.

 • Voorwerpen plaatsen op de openbare weg

  Voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg heeft u een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor een terras, luifel, bouwsteiger of een container. Reclame is meestal vergunningvrij.

 • Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  U kunt uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk.

 • Informatie omgevingsplan

  De website ruimtelijkeplannen.nl is het digitale platform met alle ruimtelijke plannen in Nederland. Alle overheden publiceren hier hun ruimtelijke plannen. De website wordt beheerd door het Kadaster. Op de website staan alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemeenten, provincies en het Rijk hebben gemaakt. Alle geldende ruimtelijke plannen van Nederland staan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • Nieuw woningbouwinitiatief

  Meer informatie over het bouwen van een woning, het splitsen van een woning en een pand geschikt maken om in te wonen.

 • Garantverklaring

  Nodigt u personen uit, die voor hun komst naar Nederland visumplichtig zijn en aan wie u onderdak wenst te verstrekken of wilt u zich garant stellen voor een visumplichtige vreemdeling?

 • Rioolverstopping

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel in het openbaar gebied. De eigenaar van de woning of bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van de (huis) aansluitingen van de rioolleidingen op het eigen perceel, in en rond de woning en/of het bedrijf.

 • Workshops en trainingen

  Cursussen en trainingen over opvoeden en opgroeien

 • Leerplicht

  Alle kinderen en jongeren hebben recht op ontwikkeling. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is het belangrijk om onderwijs te volgen. Hiermee worden de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot. Leerplicht en kwalificatieplicht Alle kinderen die in Nederland verblijven hebben recht op onderwijs. Ouder(s)/verzorger(s) moeten ervoor zorgen dat hun kind staat ingeschreven op een erkende school. Dit is…