Zoekresultaat 1 - 10 van 18 resultaten

 • Uittreksel burgerlijke stand

  Een uittreksel (afschrift) burgerlijke stand bevat gegevens over geboorte, overlijden, huwelijk, partnerschap of echtscheiding. LET OP: U vraagt dit uittreksel aan bij de gemeente Buren, als de gebeurtenis ook daadwerkelijk hier plaatsvond. Is dat niet het geval, vraag dan het uittreksel aan bij de gemeente waar de gebeurtenis wel heeft plaatsgevonden.

 • Gemeentegids

  Lokaal Totaal geeft voor onze gemeente een gemeentegids uit en verspreidt deze huis aan huis. Dat doet Lokaal Totaal op eigen initiatief. De gemeente werkt hier niet aan mee. Ook in de digitale gemeentegids kunt u terecht voor gegevens van verenigingen, stichtingen, instellingen en bedrijven. Bij ieder adres kunt u een bijbehorende plattegrond oproepen of een route laten berekenen. Wilt u, dat uw…

 • Officiële bekendmakingen

  De gemeente neemt besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan of een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. Ook de verordeningen vallen onder deze besluiten. Al deze besluiten moeten we officieel bekendmaken. Op de website officielebekendmakingen.nl kunt u alle officiële bekendmakingen vinden. Op deze website kunt u…

 • Advies brandveiligheid

  Een woning of pand moet brandveilig zijn. Bij de brandweer kunt u advies vragen over de brandveiligheid van uw gebouw. De brandweer adviseert ook de gemeente bij de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Een brandveiligheidsadvies kunt u zelf vragen aan de brandweer. Dit is niet nodig als u al een omgevingsvergunning hebt aangevraagd. Dan bekijkt de gemeente samen…

 • Geslachtswijziging

  Als u de overtuiging hebt dat u tot het andere geslacht behoort, kunt u bij de gemeente een verzoek doen om het geslacht op uw geboorteakte te wijzigen. Dit verzoek kunt u alleen doen in de gemeente waar u geboren bent. Bekijk hier hoe u de wijziging aanvraagt en wat u daarvoor nodig hebt.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  U heeft een Bewijs of Verklaring bezit Nederlanderschap nodig om aan te tonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld bij een verhuizing naar het buitenland of een huwelijk. Of voor bepaalde beroepen zoals een functie in het openbaar bestuur. Als u online een afspraak wilt maken, kies dan voor Uittreksel Basisregistratie Persoonsgegevens.

 • Bedrijventerreinen

  De gemeente Buren kent vier bedrijventerreinen: in Lienden, Maurik, Buren en Beusichem. Voor uitgifte van toekomstige bedrijventerreinen hanteert de gemeente een inschrijflijst. U kunt hiervoor een informatieformulier opvragen bij de afdeling Ruimte via t. 14 0344 of gemeente@buren.nl. Op dit moment ontwikkelt de gemeente bedrijventerrein Doejenburg II in Maurik. Er zijn nog bedrijfskavels (evt. met bedrijfswoning) te koop!

 • Wat te doen bij een ramp of crisis?

  Het vrijkomen van een gevaarlijke stof, een ongeval met een tanker of een natuurramp: het komt gelukkig niet vaak voor. Helaas is het toch nodig om hier bij stil te staan. Als gemeente zijn we verantwoordelijk om de kans op rampen zo klein mogelijk te houden of de gevolgen ervan te beperken. De gemeente Buren werkt daarom met een regionaal…

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt de gemeente vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor bepaalde organisaties. Meer informatie over dit onderwerp leest u op de website van de rijksoverheid. U kunt geheimhouding van uw gegevens aanvragen voor uzelf en voor kinderen tot 18 jaar. U kunt de geheimhouding ook weer stopzetten.…

 • Algemene plaatselijke verordening (APV)

  In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente. De bepalingen of regels in de APV gaan over onderwerpen zoals: geluidshinder en (woon-)overlast horeca schenktijden paracommerciële horeca (zoals sportverenigingen) evenementen standplaatsen het plaatsen van tijdelijke reclameborden kappen…