Zoekresultaat 1 - 10 van 254 resultaten

 • Melding overlast

  Wilt u een melding van overlast doen over bijvoorbeeld onderstaande zaken: •    Jeugdoverlast•    Loslopende honden•    Graffiti•    Vuurwerk•    Vernielingen en vandalisme•    Fietswrak/onbeheerde fiets•    Wildplakken•    Fout parkeren/parkeeroverlast Geef dit dan aan ons door. Dit kan via onderstaande links met DigiD of anoniem. Nu een melding overlast openbare ruimte doen via DigiD Nu een melding overlast openbare ruimte doen zonder inloggen

 • Ongedierte bestrijden

  Ongedierte kan voor overlast zorgen. Denk bijvoorbeeld aan: kevers rupsen kakkerlakken ratten muizen wespen U kunt de gemeente om advies vragen bij de bestrijding.Nieuwe regels voor het bestrijden van ratten Vanaf 1 januari 2023 is de wetgeving over het bestrijden van ratten veranderd. U mag dan geen chemische middelen meer gebruiken om ratten te doden. Dat mag alleen nog door professionele plaagdierbestrijders, en alleen als er geen andere oplossing is. Chemische middelen zijn namelijk schadelijk voor het milieu en andere dieren. Daarom moeten we ons meer richten op het voorkomen van ratten. Dat kan door geen voedsel achter te laten voor andere dieren, zoals eenden of vogels. Ook moet u uw huis en tuin goed controleren op schuilplaatsen voor ratten, een gat van 2 centimeter is al voldoende. Ratten kunnen zich namelijk snel voortplanten en veel overlast veroorzaken.

 • Klein chemisch afval inleveren

  De gemeente zamelt klein chemisch afval (KCA) apart in. Dit doet de gemeente omdat het milieuproblemen veroorzaakt als het in de afvalverbranding terecht komt. Denk aan lege batterijen, accu’s, verfpotten, resten schoonmaakmiddelen of olieproducten.

 • Vergoeding aanvragen na planschade

  Van planschade kan sprake zijn als een onroerend goed, bijvoorbeeld een woning, in waarde daalt door een planologische maatregel, zoals de aanleg van een woonwijk, een weg of een brug. Bij planschade kunt u recht hebben op een tegemoetkoming van de schade. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Een paar voorbeelden van planschade: het uitzicht vanuit uw huis verandert door de bouw van nieuwe woningen naast uw woning wordt een doorgaande weg aangelegd de functie of het gebruik van uw eigendom wordt gewijzigd of beperkt. Nu een vergoeding aanvragen na planschade via DigiD Nu een vergoeding aanvragen na planschade via eHerkenning

 • Bijzondere bijstand aanvragen

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en bezittingen.  Nu bijzondere bijstand aanvragen met uw DigiD

 • Verkeersontheffing

  Voor een aantal inrijdverboden kunnen bewoners of belanghebbenden een permanente verkeersontheffing aanvragen. Het gaat om: Botshol eenrichtingverkeer Achtervlietpad (fietspad)

 • Fraude melden

  Iedereen kan (anoniem) uitkeringsfraude melden. Hier leest u hoe dit werkt. U kunt een melding doen van bijstandsfraude door contact met ons op te nemen via E. gemeente@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16. Anoniem melden is ook mogelijk. U kunt dat doen door een brief te sturen naar: Gemeente De Ronde Venent.a.v. handhavingPostbus 2503640 AG Mijdrecht U kunt ook een melding doen via onderstaande link. Wij gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden.Nu online fraude melden met uw DigiD

 • Kinderopvang

  Peuteropvang U heeft een peuter in de leeftijd 2 tot 4 jaar U kunt terecht bij de verschillende peutergroepen in De Ronde Venen. Kinderdagverblijf Piet Mondriaan, Broekzijdselaan 46c in Abcoude Kinderdagverblijf Kool en Bosch, Rijksstraatweg 43 in Baambrugge Kinderdagverblijf Pino & Dribbel, Baljuwstraat 5 in Mijdrecht Kinderdagverblijf Klein Duimpje, Eendracht 2 in Mijdrecht Kinderdagverblijf De Hummeltjes, Kerklaan 32 in Vinkeveen Kinderdagverblijf Ministek, Marktschipper 2 in Wilnis Kinderdagverblijf Zevenmijlslaarzen, Eendracht 7 in Mijdrecht Bent u een ouder die werkt, studeert of een inburgeringscursus volgt? U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Bent u een ouder die niet-werkt, alleenverdiener is of een peuter met een risico op taalachterstand (VVE-indicatie) heeft? U kunt uw peuter aanmelden bij één van de peutergroepen. Wanneer u niet werkt, betaalt u over de eerste 2 dagdelen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De overige dagdelen zijn voor peuters met een VVE-indicatie gratis. Deze kosten worden door de gemeente rechtstreeks aan de peuteropvangorganisatie betaald. Het uurtarief en een overzicht van de inkomensafhankelijke bijdrage vindt rechts op deze pagina. U hoeft zelf niets via de gemeente te regelen, dat doet de peutergroep voor u. Kinderopvang U heeft een kind in de leeftijd 0 tot 4 jaar U kunt terecht bij een kindercentrum of een gastouder. Beide dienen geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Bent u een ouder die werkt, studeert of een inburgeringscursus volgt dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Buitenschoolse opvang U heeft een kind in de leeftijd 4 tot 12 jaar U kunt terecht bij de buitenschoolse opvang. De buitenschoolse opvang is er vóór schooltijd, na schooltijd, op roostervrije dagen en tijdens schoolvakanties. Uw kind heeft keuze uit verschillende activiteiten. Ook is huiswerkbegeleiding mogelijk. De buitenschoolse opvang dient geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Bent u een ouder die werkt, studeert of een inburgeringscursus volgt dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Nu kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst via DigiD

 • Geregistreerd partnerschap beĆ«indigen

  Voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap gaat u naar een notaris of advocaat. In sommige gevallen moet u met uw advocaat naar de rechter. Het geregistreerd partnerschap is pas beëindigd nadat het is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Een geregistreerd partnerschap eindigt ook als: u het geregistreerd partnerschap laat omzetten in een huwelijk 1 van beiden komt te overlijden of langdurig wordt vermist

 • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  Wat is de TONK? De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is een ondersteuning voor als u weinig inkomen heeft door de coronamaatregelen. En u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek en de kosten van elektriciteit, gas en water. TONK als laatste mogelijkheid Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals, een WW uitkering of een toeslag op uw WW-uitkering van het UWV? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK uitkering. De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van uw huidige inkomen en geldmiddelen en van uw huidige woonkosten. De TONK-regeling vergoedt woonkosten boven € 430,-. Kosten tot dit bedrag moet u zelf betalen. De maximale TONK-uitkering is € 500,- per maand. Aanvragen U kunt de TONK aanvragen tot en met 30 september 2021. U kunt de TONK uitkering met terugwerkende kracht van 1 januari tot en met 30 september 2021 voor maximaal 9 maanden krijgen. Indien u reeds de TONK toegekend heeft gekregen voor de periode van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021 hoeft u geen aanvullende stukken aan te leveren. Een aanvraag TONK voor de periode 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 is in dat geval voldoende.  Bij de aanvraag stuurt u deze documenten mee: jaaroverzicht 2020 privérekening jaaroverzicht 2020 privérekening eventuele partner huurspecificatie/specificatie hypotheek+rente van uw woning nota energie van uw woning nota water van uw woning overzicht omzet januari 2020 met bijbehorende bedrijfslasten overzicht omzet januari 2021 met bijbehorende bedrijfslasten Nu Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten aanvragen