Zoekresultaat 1 - 10 van 16 resultaten

 • Vreemdelingenpaspoort

  Woon je in Eindhoven, maar heb je niet de Nederlandse nationaliteit en kun je van je eigen land geen paspoort krijgen? Dan kun je in bepaalde gevallen bij ons een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Met een vreemdelingenpaspoort kun je naar alle landen reizen, behalve het land van herkomst.

 • Digitale belastingbalie

  Via de digitale belastingbalie kun je:jouw eigen gegevens bekijken en aanpassen;jouw belastingaanslag(en) betalen door het afgeven van een machtiging tot automatische incasso, of met iDEAL;bezwaar maken tegen een belastingaanslag;kwijtschelding van betaling vragen. Om te kunnen inloggen bij de digitale belastingbalie heb je DigiD nodig. Ben je ondernemer? Gebruik dan je RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) + aanslagnummer.

 • Huisnummer aanvragen en straatnaamsuggestie doen

  De gemeente moet elke standplaats, elke ligplaats en gebouwen een huisnummer geven. Wanneer een omgevingsvergunning is aangevraagd, nemen we het toekennen van een huisnummer automatisch mee. Wil je een (extra) huisnummer of heb je geen omgevingsvergunning nodig? Vraag dat dan online bij ons aan.Ook is het onze taak om nieuwe straten een naam te geven. Heb je een idee voor de naam van een nieuwe straat? Geef het dan ook online aan ons door.

 • Hulp bij schulden

  Groeien de geldzorgen je boven het hoofd en kom je er niet alleen uit? Wij kunnen hulp bieden via een schuldregeling of budgetbeheer. Schuldregeling is gericht op het oplossen van alle schulden. Bij budgetbeheer is het doel om een financiële situatie stabiel te houden door de vaste lasten door te betalen.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  De Basisregistratie Personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van iedereen die in Eindhoven woont. Heb je een bewijs nodig dat je als inwoner bent ingeschreven in onze gemeente? Dan kun je een uittreksel uit de BRP aanvragen.

 • Omgevingsplanactiviteit bouwwerken

  De omgevingsvergunning voor verschillende activiteiten is een totale vergunning op het gebied van bouwen, milieu, natuur en ruimte. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen, zoals de bouwvergunning, sloopvergunning, kapvergunning en milieuvergunning. In het Omgevingsloket check je online of je een vergunning nodig hebt, een melding moet doen, of informatie moet aanleveren aan de overheid. Indien nodig, kun je via het Omgevingsloket ook de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven. Het Omgevingsloket bevat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar je iets wilt veranderen. Meer informatie over het Omgevingsloket vind je op de pagina Vergunningen.

 • Wet open overheid (Woo)

  De Wet open overheid (Woo), opvolger van de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie over hoe de overheid handelt en hoe besluiten zijn genomen. Als gemeente verstrekken wij uit eigen beweging al veel informatie. Maar misschien wil jij nog iets anders of iets specifieks weten? Je kunt dan een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dat heet een Woo-verzoek. Je kunt ook in contact komen met onze informatiecontactpersoon. Die kan je helpen om aan informatie te komen, vaak ook zonder dat je daarvoor een Woo-verzoek hoeft in te dienen.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Heb jij een Europese gehandicaptenparkeerkaart bestuurder die minimaal 2 jaar geldig is? Dan kun je een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Deze parkeerplaats is dan gereserveerd voor het kenteken van jouw auto. Andere auto’s mogen hier niet parkeren. Je kunt een gehandicaptenparkeerplaats laten aanleggen bij je woning of je werkadres.

 • Garantstelling en/of logiesverstrekking

  Krijg je iemand uit het buitenland te logeren die op een visum voor een kort verblijf naar Nederland wil komen? Misschien sta je zelfs garant voor deze persoon? Dan heeft hij of zij een door jou ondertekend Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking nodig. Zo'n bewijs is maximaal 3 maanden geldig. Je kunt het formulier bij de IND downloaden en een afspraak maken om het te laten legaliseren.

 • Omgevingsvergunning kappen

  In Eindhoven hechten we veel belang aan bomen. Bomen hebben vele voordelen: ze dragen bij aan het vastleggen van CO2 en fijnstof, leveren zuurstof en houden water vast. Ook houden ze de stad koel en leveren ze economisch meerwaarde op (de waarde van een huis in de buurt van groen en bomen is hoger). Bovendien zorgen bomen voor biodiversiteit en bepalen ze de identiteit van Eindhoven. En natuurlijk zorgen bomen voor een prettige omgeving.