Zoekresultaat 1 - 10 van 64 resultaten

 • Onttrekking weg aan het openbaar verkeer

  Het Rijk, provincie, gemeenten en Wetterskip Fryslân hebben openbare wegen en paden in beheer. De overheid die een weg onderhoudt, kan beslui...

 • Vaststelling Natuurnetwerk Nederland

  Het Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van belangrijke natuurgebieden die er al zijn en natuurgebieden die de provincie nog gaat ontwikkelen. H...

 • Milieuverslag bedrijven, PRTR-verslag

  Voert uw industriële bedrijfsactiviteiten uit die nadelig zijn voor het milieu op het gebied van afval, energie- en watergebruik? Dan moet u j...

 • Activiteiten/werken verrichten in het beperkingengebied vaarwegen en meren

  Wilt u bijvoorbeeld een boothuis of steiger bouwen, verwijsborden aanbrengen, meerpalen plaatsen om uw boot aan te leggen? Wilt u damwand plaatsen ...

 • Activiteiten/werken verrichten in het beperkingengebied wegen

  Wilt u bijvoorbeeld een uitrit, kabels en leidingen, duikers, goten, peilbuizen of afrasteringen aanleggen of wijzigen, of dempen of anderszins wij...

 • Klachten over natuurgebieden

  In de provincie liggen natuurgebieden waar u mag wandelen, fietsen en recreëren. Deze natuurgebieden zijn van Staatsbosbeheer, Natuurmonumente...

 • Ontgrondingsvergunning

  Ontgronden betekent dat u in de bodem graaft. Dit geldt voor zowel de landbodem als de waterbodem. Veel activiteiten waarbij in de bodem gegraven w...

 • Aansprakelijkheid bij opslaan vuurwerk

  Voor de opslag van professioneel vuurwerk, moet uw aansprakelijkheid voldoende gedekt zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van een verzekering. Dit bewijs...

 • Verslag energie-audit indienen

  Een energie-audit is een onderzoek naar het energieverbruik van uw bedrijf. Bijvoorbeeld hoeveel energie uw gebouwen verbruiken. Ook bekijkt u hoe ...

 • Ongewoon voorval melden uit natuur of bij milieubelastende activiteit

  Bij een ongewoon voorval gebeurt er iets dat afwijkt van het normale verloop. Denk hierbij aan brand of een explosie, een storing binnen een bedrij...