Zoekresultaat 1 - 10 van 128 resultaten

 • Huisnummer aanvragen

  De gemeente heeft de wettelijke plicht om te voorzien in een goede adressering van woningen, panden en andere objecten. Wanneer er bijvoorbeeld door herinrichting of uitbreiding van de gemeente nieuwe straten worden aangelegd, worden daarvoor straatnamen vastgesteld. Huisnummers In bepaalde situaties kan het voorkomen dat u voor uw woning, pand of ander object één of meer huisnummers nodig heeft. Heeft u voor uw (ver)bouwplannen een omgevingsvergunning nodig, dan kent de gemeente automatisch de nieuwe huisnummers toe. Heeft u voor uw (ver)bouwplannen geen omgevingsvergunning nodig? Dan vraagt u het huisnummer direct aan via de gemeente.

 • Buitenlandse (bron)documenten

  De gemeente werkt uw gegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP) als u een akte of een document heeft uit het buitenland. Voorbeelden van akten zijn: geboorteakte huwelijksakte echtscheidingsakte overlijdensakte adoptie-akte akte van naamswijziging erkenningsakte Voorbeelden van documenten zijn: verklaring van burgerlijke staat of een verklaring van nationaliteit. Deze akten en documenten noemen wij 'brondocumenten'. Zij zijn namelijk de bron voor registraties (zoals de Basisregistratie Personen) en andere documenten (zoals paspoorten, rijbewijzen, e.d.).

 • Geluidshinder horeca-inrichting

  U meldt wanneer u verwacht dat u geluidshinder veroorzaakt voor omwonenden en omgeving. Ook wanneer u een horecabedrijf wilt starten, doet u melding. Wat moet u doen als u een incidentele festiviteit organiseert? U mag een paar keer per jaar een festiviteit organiseren voor uw horecabedrijf, recreatiebedrijf of vereniging. Bijvoorbeeld: een muziekoptreden bij een café      een straatfeest samen met andere horeca      een personeelsfeest van uw horecabedrijf      een toernooi van uw sportvereniging met muziek en/of verlichting Wilt u een festiviteit organiseren? Dan meldt u dit minimaal twee weken van te voren bij de gemeente via het formulier incidentele activiteit. Wat moet u doen als u een horecabedrijf wilt starten? Daarnaast kan het zijn dat u melding moet doen wanneer u een horecabedrijf wilt starten. U moet voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit om overlast voor omwonenden en omgeving zoveel mogelijk te beperken. De omgevingsdienst Zuid Holland-Zuid (OZHZ) behandelt de meldingen op grond van het Activiteitenbesluit. Een melding kunt u indienen via aimonline.nl. Let op: voor het starten van een horecabedrijf heeft u meer vergunningen nodig.  

 • Afschrift/uittreksel geboorteakte

  Soms heeft u een afschrift of uittreksel van uw geboorteakte nodig (uit het geboorteregister van de Burgerlijke Stand). Bijvoorbeeld als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, of bij een verzoek om naamswijziging. Alleen voor geboorte in Hardinxveld-Giessendam De geboorte moet plaats hebben gevonden in: de gemeente Hardinxveld-Giessendam (op of na 1 januari 1957), de gemeente Giessendam (vóór 1 januari 1957) of de gemeente Hardinxveld (vóór 1 januari 1957) Als de geboorte in een andere gemeente plaatsvond, moet u het afschrift van de geboorteakte aanvragen bij die andere gemeente! Van wie kunt u een afschrift aanvragen? U kunt alleen een afschrift aanvragen van: de geboorteakte van uzelf, of van de geboorteakte van uw partner, of van de geboorteakte van een inwonend kind, of van de geboorteakte van uw inwonende vader of moeder. Taalkeuze U krijgt de keuze om een Nederlandstalig (voor Nederland) of een meertalig afschrift (voor buitenland) aan te vragen. Aanvragen U vraagt een uittreksel geboorteakte online aan of persoonlijk (na afspraak) bij de balie van de gemeente. Let daarbij wel op de openingstijden van de aanvraagbalie. Aan de balie krijgt u het uittreksel direct mee. Bij een online aanvraag, krijgt u het uittreksel binnen drie werkdagen per post thuisgestuurd. Voorbereiding Zorgt u ervoor dat u het volgende gereed heeft vóór u met de aanvraag begint: zekerheid dat de geboorte plaatsvond in de gemeente Hardinxveld-Giessendam, de gemeente Giessendam of de gemeente Hardinxveld (als u het afschrift aanvraagt voor een inwonend familielid) voornamen, achternaam en geboortedatum van het inwonende familielid datum en plaats van de geboorte duidelijkheid of u het afschrift in het buitenland nodig heeft Doet u de aanvraag online? Dan heeft u extra nodig: uw DigiD-inloggegevens (alleen online) de benodigde gegevens om online te kunnen betalen (iDEAL, Master Card en VISA). Kosten Prijs:  € 16,60 Online aanvragen U logt in met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Vraag het dan aan via www.digid.nl. Online afschrift geboorteakte aanvragen

 • Legalisatie handtekening (uitnodiging, garantverklaring)

  Bij de gemeente kunt u uw handtekening onder een document laten legaliseren. Daarmee verklaart de gemeente dat de handtekening echt is. Legaliseren van een handtekening is vaak nodig op documenten die naar het buitenland moeten worden gestuurd. Ook als u ergens uw toestemming voor geeft, is legalisatie soms nodig. Aanvragen Maak een afspraak. Let daarbij wel op de openingstijden van de aanvraagbalie. Kosten   Product kosten Legaliseren handtekening € 11,65 Waarmerken kopie of afschrift € 11,65

 • Ontheffing schenken (zwak)alcoholische dranken (artikel 35 DHW)

  U heeft een ontheffing nodig voor het schenken van (zwak)alcoholische dranken bij evenementen of bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard buiten een horecagelegenheid. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? U mag geen alcohol verkopen aan personen jonger dan 18 jaar. Op het evenement mag u geen sterke drank (>14,99% alcohol) verkopen. De persoon die de leiding heeft over het alcohol schenken: is minimaal 21 jaar is van goed gedrag heeft een Verklaring Sociale Hygiëne er moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn Wilt u zonder een vorm van betaling alcohol schenken op een besloten feest? Dan hoeft u geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen. Hoe vraag ik een ontheffing aan? U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente via het aanvraagformulier ontheffing artikel 35 drank en horecawet.   Bijlagen bij de aanvraag een kopie van de legitimatiebewijzen van alle leidinggevenden een kopie van Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden behalve als deze is terug te vinden in het Register SVH een situatietekening waarop de tap-/ uitgiftepunten staan aangegeven Wat kost een ontheffing? Voor de ontheffing zijn legeskosten verschuldigd. De leges bedragen € 56,70 Wetgeving Onderstaande wetgeving is van toepassing: Drank en Horecawet  

 • Tijdelijk gebruik van gemeentegrond / openbare weg aanvragen voor bedrijven, verenigingen en instellingen

  Als u tijdelijk gemeentegrond (vaak: een stukje openbare weg) wilt gebruiken, voor bij voorbeeld het opslaan van bouwmaterialen of containers, dan moet u daarvoor toestemming vragen aan de gemeente. Voor dit verzoek moet u betalen, ongeacht of uw aanvraag wordt goedgekeurd of niet. U ontvangt hiervoor een factuur. U krijgt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen acht weken, bericht of u wel of niet toestemming krijgt voor het gevraagde gebruik van gemeentegrond. Vraag een vergunning tenminste drie weken voorafgaand aan de geplande activiteiten aan. Indien u niet tijdig uw aanvraag indient, kan het college besluiten uw aanvraag niet in behandeling te nemen. Prijs: € 54,65 Online gebruik gemeentegrond aanvragen

 • Aanwijzen van monument

  Soms kan een woning of bouwwerk een monument worden. U kunt de gemeente vragen uw pand als gemeentelijk monument aan te wijzen. U kunt als eigenaar niet aanvragen uw pand als rijksmonument aan te wijzen.

 • Briefadres aanvragen

  Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven. Dit kan nodig zijn als u geen (vast) woonadres hebt. U kunt dan vaak geen post ontvangen. In dat geval kunt u een briefadres aanvragen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt of dit briefadres verstrekt wordt. Andere situaties waarin u een briefadres kunt aanvragen: Als u bijvoorbeeld schipper of kermisexploitant bent. Als u in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting zit. Soms kunt u ook een briefadres aanvragen omdat dit voor u veiliger is in een bepaalde situatie. De burgemeester beoordeelt of dit op u van toepassing is. Afspraak maken Deze aanvraag maken we voor u in orde tijdens een afspraak. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente of mailt u naar info@hardinxveld-giessendam.nl. Ons telefoonnummer is 14 0184.  

 • Accountmanager bedrijven

  Hallo (nieuwe) ondernemers van de gemeente Hardinxveld-Giessendam! Mijn naam is Xanthine Jut. Bij mij kunt u terecht met vragen en ideeën. Ik hoor graag waar u mee bezig bent en hoe ik u kan helpen! Ik ben sinds februari 2015 in dienst als accountmanager bedrijven van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Wat houdt deze functie in? Ik vervul een brugfunctie tussen de gemeente en de ondernemers. Mijn taak is ervoor te zorgen dat beide partijen tevreden zijn of (nog beter:) blijven. Ik probeer (startende) ondernemers goed van dienst te zijn. Tegelijk moet ik hem of haar ook duidelijk maken dat niet alles 'gisteren' geregeld kan zijn. Een gemeente moet zich aan de regels houden en iedereen gelijk behandelen. Wederzijds begrip opent vele deuren! Mijn voornaamste doel is bereikbaar te zijn voor u als ondernemer; u kunt bij mij terecht met al uw vragen. Ik zorg ervoor dat uw vraag bij de juiste medewerker in het gemeentehuis terecht komt. Dat scheelt u een hoop uitzoekwerk en daarmee kostbare tijd. Daarnaast kunt u mij ook om advies vragen. Ik denk graag mee en zal er alles aan doen om te komen tot een goede oplossing. Ik maak me graag sterk voor u als ondernemer en probeer niet in problemen te denken, maar in oplossingen. Misschien treffen we elkaar binnenkort tijdens een van de vele ondernemersbijeenkomsten in dit dorp, zoals die van de Ondernemersvereniging Hardinxveld-Giessendam, de Bedrijfskern, de Stichting Beveiliging Bedrijven Hardinxveld-Giessendam (SBBHG) of het Centrummanagement. Stelt u prijs op een bezoekje of een gesprek? Heeft u informatie nodig over vergunningen, vestigingen, uitbreidingen of andere zaken? Neem dan contact met mij op! Ik kom graag langs om me door u te laten informeren en/of rondleiden en neem uw vragen vervolgens mee terug om er antwoorden op te vinden. Graag tot ziens! Contactgegevens accountmanager bedrijven Mevrouw X.O. (Xanthine) Jut Telefoon 14 0184 (donderdag en vrijdag) Mail mij voor een afspraak